Arrandale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Core™i7-610E End of Interactive Support Q1'10 2 3,20 GHz 2,53 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $232.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-480M End of Interactive Support Q1'11 2 2,93 GHz 2,66 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-390M End of Interactive Support Q1'11 2 2,66 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-680UM End of Interactive Support Q3'10 2 2,53 GHz 1,46 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660UM End of Interactive Support Q2'10 2 2,40 GHz 1,33 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660UE End of Interactive Support Q1'10 2 2,40 GHz 1,33 GHz 4 MB Intel® HD Graphics $248.00
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660LM End of Interactive Support Q3'10 2 3,06 GHz 2,26 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-640UM End of Interactive Support Q1'10 2 2,27 GHz 1,20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-640M End of Interactive Support Q3'10 2 3,46 GHz 2,80 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-640LM End of Interactive Support Q1'10 2 2,93 GHz 2,13 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620UM End of Interactive Support Q1'10 2 2,13 GHz 1,06 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620UE Launched Q1'10 2 2,13 GHz 1,06 GHz 4 MB SmartCache Integrated $248.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-620M End of Interactive Support Q1'10 2 3,33 GHz 2,66 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620LM End of Interactive Support Q1'10 2 2,80 GHz 2,00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620LE Launched Q1'10 2 2,80 GHz 2,00 GHz 4 MB SmartCache Integrated $247.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-580M End of Interactive Support Q3'10 2 3,33 GHz 2,66 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-560UM End of Interactive Support Q3'10 2 2,13 GHz 1,33 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-560M End of Interactive Support Q3'10 2 3,20 GHz 2,66 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-540UM End of Interactive Support Q2'10 2 2,00 GHz 1,20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-540M End of Interactive Support Q1'10 2 3,07 GHz 2,53 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $269.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520UM End of Interactive Support Q1'10 2 1,87 GHz 1,07 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520M End of Interactive Support Q1'10 2 2,93 GHz 2,40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $210.00 - $227.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520E Launched Q1'10 2 2,93 GHz 2,40 GHz 3 MB SmartCache Integrated $210.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-470UM End of Interactive Support Q4'10 2 1,86 GHz 1,33 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-460M End of Interactive Support Q3'10 2 2,80 GHz 2,53 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-450M End of Interactive Support Q2'10 2 2,66 GHz 2,40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-430UM End of Interactive Support Q2'10 2 1,73 GHz 1,20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-430M End of Interactive Support Q1'10 2 2,53 GHz 2,26 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-380UM End of Interactive Support Q4'10 2 1,33 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-380M End of Interactive Support Q3'10 2 2,53 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-370M End of Interactive Support Q3'10 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-350M End of Interactive Support Q1'10 2 2,26 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330UM End of Interactive Support Q2'10 2 1,20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330M End of Interactive Support Q1'10 2 2,13 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330E End of Interactive Support Q1'10 2 2,13 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $138.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6000 End of Interactive Support Q2'10 2 1,86 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5400 End of Interactive Support Q2'10 2 1,20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5600 End of Interactive Support Q1'11 2 1,33 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6100 End of Interactive Support Q3'10 2 2,00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6200 End of Interactive Support Q3'10 2 2,13 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6300 End of Interactive Support Q1'11 2 2,27 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4500 End of Interactive Support Q1'10 2 1,86 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $68.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3400 End of Interactive Support Q2'10 2 1,06 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4505 End of Interactive Support Q1'10 2 1,86 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $68.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3405 End of Interactive Support Q1'10 2 1,06 GHz 2 MB Intel® HD Graphics $105.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3600 End of Interactive Support Q1'11 2 1,20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $134.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4600 End of Interactive Support Q3'10 2 2,00 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.