Yonah trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2400 End of Interactive Support Q1'06 2 N/A 15 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2300 End of Interactive Support 2 N/A 15 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2500 End of Interactive Support 2 N/A 15 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2700 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2600 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2500 End of Interactive Support Q1'06 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2450 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2400 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2350 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2300E End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2300 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2250 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2050 End of Interactive Support 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo U2500 End of Interactive Support Q1'06 2 N/A 9 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo U2400 End of Interactive Support 2 N/A 9 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1500 End of Interactive Support 1 N/A 5,5 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1400 End of Interactive Support 1 N/A 6 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1300 End of Interactive Support 1 N/A 6 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1400 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1350 End of Interactive Support 1 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1300 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1250 End of Interactive Support 1 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2060 End of Interactive Support Q1'07 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2080 End of Interactive Support Q2'07 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2130 End of Interactive Support Q2'07 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 410 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 420 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 430 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 440 End of Interactive Support Q1'06 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 215 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 450 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 423 End of Interactive Support Q1'06 1 N/A 5,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 443 End of Interactive Support 1 N/A 5,5 W

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.