Wolfdale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8600 End of Interactive Support Q3'08 2 $285.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8500 End of Interactive Support Q1'08 2 $200.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8400 End of Interactive Support Q1'08 2 $149.00 - $179.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8300 End of Interactive Support Q2'08 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8200 End of Interactive Support Q1'08 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8190 End of Interactive Support Q1'08 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7600 End of Interactive Support Q2'09 2 $147.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7500 End of Interactive Support Q1'09 2 $125.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7400 End of Interactive Support Q1'08 2 $110.00 - $125.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7300 End of Interactive Support Q3'08 2 $117.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7200 End of Interactive Support Q2'08 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200 End of Interactive Support Q3'08 2 $72.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6300 End of Interactive Support Q2'09 2 $77.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5300 End of Interactive Support Q1'08 2 $62.00 - $72.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5400 End of Interactive Support Q1'09 2 $67.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500 End of Interactive Support Q1'08 2 $68.00 - $75.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500K End of Interactive Support Q3'09 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5500 End of Interactive Support Q2'10 2 $72.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6600 End of Interactive Support Q1'10 2 $75.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5700 End of Interactive Support Q3'10 2 $64.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5800 End of Interactive Support Q4'10 2 $72.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6700 End of Interactive Support Q2'10 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6800 End of Interactive Support Q3'10 2 $93.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3200 End of Interactive Support Q3'09 2 $47.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3300 End of Interactive Support Q3'09 2 $47.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3400 End of Interactive Support Q1'10 2 $42.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3500 End of Interactive Support Q3'10 2 $52.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3110 End of Life Q1'09 2 $243.00 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5272 End of Life Q4'07 2 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3120 End of Life Q3'08 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3014 Launched Q1'08 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5270 Launched Q3'08 2 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5260 Launched Q4'07 2 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3110 End of Life Q1'08 2 $179.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5240 Launched Q2'08 2 N/A 40 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5238 Launched Q1'08 2 $560.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5215 Launched Q3'08 2 N/A 20 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5240 Launched Q1'08 2 $649.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5220 Launched Q1'08 2 $317.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5205 End of Life Q4'07 2 N/A 65 W

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.