Chipset Intel® H77 Express

Các Đặc Điểm Kỹ Thuật

Thông số nhập/xuất

Thông số gói

  • Kích thước gói 27mm x 27mm
  • Có sẵn Tùy chọn halogen thấp Xem MDDS

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Core™

Tên sản phẩm Tình trạng Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770T End of Life 4 2,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $294.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770S End of Life 4 3,10 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $294.00 - $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770K End of Life 4 3,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $332.00 - $342.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770 End of Life 4 3,40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $272.00 - $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570S End of Life 4 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $205.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570T End of Life 4 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $205.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570K End of Life 4 3,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00 - $235.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570 End of Life 4 3,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550S Launched 4 3,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $197.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550 End of Life 4 3,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $205.00 - $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3475S End of Life 4 2,90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $201.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470T End of Life 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $184.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470S End of Life 4 2,90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470 End of Life 4 3,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $184.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450S End of Life 4 2,80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $184.00 - $195.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450 End of Life 4 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $195.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3350P End of Life 4 3,10 GHz 6 MB SmartCache $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340S End of Life 4 2,80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340 End of Life 4 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330S End of Life 4 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $182.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330 End of Life 4 3,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250T Launched 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250 Launched 2 3,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3245 End of Life 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $134.00 - $144.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240T Launched 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240 Launched 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3225 End of Life 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $134.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220T Launched 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220 Launched 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $112.00 - $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3210 End of Life 2 3,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600S End of Life 4 2,80 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600K End of Life 4 3,40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600 Launched 4 3,40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $261.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2550K End of Life 4 3,40 GHz 6 MB SmartCache $235.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500T End of Life 4 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500S End of Life 4 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500K End of Life 4 3,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500 End of Life 4 3,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2450P End of Life 4 3,20 GHz 6 MB SmartCache $205.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2405S End of Life 4 2,50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400S End of Life 4 2,50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400 Launched 4 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $174.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2390T End of Life 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2380P End of Life 4 3,10 GHz 6 MB SmartCache $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2320 End of Life 4 3,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2310 End of Life 4 2,90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2300 End of Life 4 2,80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2130 End of Life 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2125 End of Life 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $134.00 - $144.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120T End of Life 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $121.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120 Launched 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $110.00 - $120.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2105 End of Life 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $134.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2102 End of Life 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100T End of Life 2 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $132.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100 End of Life 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $120.00

Bộ xử lý Intel® Pentium®

Tên sản phẩm Tình trạng Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2140 End of Life 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2130 Launched 2 3,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120T End of Life 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120 Launched 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $65.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2100T End of Life 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030T Launched 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030 Launched 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020T Launched 2 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020 End of Life 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2010 End of Life 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G870 End of Life 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860T End of Life 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860 End of Life 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G850 Launched 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $67.00 - $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G622 End of Life 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G840 End of Life 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620T End of Life 2 2,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $70.00 - $77.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620 End of Life 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $64.00

Bộ xử lý Intel® Celeron®

Tên sản phẩm Tình trạng Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1630 End of Life 2 2,80 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620T Launched 2 2,40 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620 Launched 2 2,70 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $40.00 - $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610T Launched 2 2,30 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610 Launched 2 2,60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G470 Launched 1 2,00 GHz 1,5 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $37.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G465 End of Life 1 1,90 GHz 1,5 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $37.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G440 End of Life 1 1,60 GHz 1 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G555 End of Life 2 2,70 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550T End of Life 2 2,20 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550 End of Life 2 2,60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540T End of Life 2 2,10 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540 Launched 2 2,50 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $40.00 - $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530T End of Life 2 2,00 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530 End of Life 2 2,40 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 $42.00

Đặt hàng và tuân thủ quy định

Đã bỏ và đã tạm ngừng

Intel® BD82H77 Platform Controller Hub

  • Mã thông số SLJ88
  • Mã đặt hàng BD82H77
  • Step C1

Thông tin về tuân thủ quy định thương mại

  • ECCN5A992CN3
  • CCATSG071701
  • US HTS8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLJ88

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Giá đề xuất cho khách hàng

Giá đề xuất cho khách hàng (RCP) là hướng dẫn định giá chỉ dành cho sản phẩm Intel. Giá dành cho khách hàng Intel trực tiếp, thường thể hiện số lượng mua 1.000 đơn vị sản phẩm, và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Giá có thể thay đổi đối với các loại gói khác và số lượng lô hàng. Nếu bán theo số lượng lớn, giá thể hiện cho từng sản phẩm đơn lẻ. Việc liệt kê RCP này không có nghĩa là ưu đãi định giá chính thức từ Intel.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Không xung đột

*"Không xung đột" nghĩa là "không xung đột DRC", do Ủy ban Trao đổi Chứng khoán Mỹ quy định, có nghĩa là các sản phẩm không chứa khoáng chất xung đột (thiếc, tantali, vônfram và/hoặc vàng) vốn hỗ trợ tài chính hoặc mang lại lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp cho các nhóm vũ trang tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) hoặc các quốc gia tiếp giáp.

Đồ họa tích hợp

Đồ họa tích hợp cho phép chất lượng hình ảnh đáng kinh ngạc, hiệu suất đồ họa nhanh hơn và các tùy chọn hiển thị linh hoạt mà không cần card đồ họa riêng.

Công nghệ video rõ nét Intel®

Công nghệ video rõ nét Intel® là một bộ sản phẩm công nghệ giải mã và xử lý hình ảnh được đưa vào trong đồ họa bộ xử lý tích hợp giúp cải thiện việc phát lại video, mang đến những hình ảnh sạch hơn, sắc nét hơn, màu sắc tự nhiên hơn, chính xác và sống động hơn, và hình ảnh video rõ nét và ổn định.

Hỗ trợ PCI

Hỗ trợ PCI cho biết loại hỗ trợ cho chuẩn Kết nối thành phần ngoại vi nhanh

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Mạng LAN Tích hợp

LAN tích hợp cho biết sự hiện diện của các cổng LAN được tích hợp vào bo mạch hệ thống.

Công nghệ Intel® vPro™

Công nghệ Intel® vPro™ là một tập hợp các khả năng bảo mật và quản lý được tích hợp vào bộ xử lý nằm giải quyết bốn lĩnh vực bảo mật CNTT quan trọng: 1) Quản lý đe dọa, bao gồm bảo vệ khỏi rootkit, virus và phần mềm độc hại 2) Bảo vệ danh tính và điểm truy cập trên web 3) Bảo vệ dữ liệu cá nhân và kinh doanh bí mật 4) Giám sát từ xa và cục bộ, sửa chữa và sửa PC và máy trạm.

Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® mang đến khả năng bảo vệ, hiệu suất và khả năng mở rộng dành cho nền tảng để bàn và di động. Cho dù sử dụng một hay nhiều ổ cứng, người dùng cũng có thể tận dụng hiệu năng nâng cao và giảm mức tiêu thụ điện. Khi sử dụng nhiều hơn một ổ, người dùng có thể cần thêm bảo vệ để phòng mất dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng. Công nghệ có sau công nghệ Intel® Matrix Storage.

Công nghệ Intel® Trusted Execution

Công nghệ thực thi tin cậy Intel® cho khả năng điện toán an toàn hơn là một tập hợp mở rộng phần cứng đa dạng cho bộ xử lý và chipset Intel®, nâng cao nền tảng văn phòng kỹ thuật số với khả năng bảo mật như khởi tạo được đo đạc và thực thi được bảo vệ. Công nghệ cho phép môi trường mà ở đó ứng dụng có thể chạy trong không gian riêng, được bảo vệ trước tất cả phần mềm khác trên hệ thống.

Công nghệ chống trộm cắp

Công nghệ chống trộm cắp Intel® (Intel® AT) giúp đảm bảo an toàn và bảo mật cho máy tính xách tay của bạn trong trường hợp máy bị mất hoặc bị trộm. Intel® AT yêu cầu đăng ký thuê bao dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ có hỗ trợ Intel® AT.

PA

Hoạt động trước: Đơn hàng có thể được yêu cầu, nhưng chưa được lên lịch hay vận chuyển.

AC

Hoạt động: Bộ phận cụ thể này đang hoạt động.

EN

Cuối đời sản phẩm: Thông báo cuối đời sản phẩm đã được công bố.

QR

Đảm bảo chất lượng/độ tin cậy.

RS

Lên lịch lại

RP

Giá đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

RT

Đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối: Được dùng cho các sản phẩm cuối đời. Cho phép gửi hàng và trả hàng.

OB

Lỗi thời: Hàng tồn kho sẵn có. Sẽ không có nguồn cấp tương lai nào.

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.