Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® Gigabit EF

Các Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xuất ra thông số

Thiết yếu

Thông tin Bổ túc

 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Dual
 • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c) VMDq, VMDc
 • Tốc độ & độ rộng khe 2.5 GT/s, x4 Lane
 • Bộ điều khiển Intel 82576

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
 • Có sẵn Tùy chọn halogen thấp Xem MDDS

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel®

Các công nghệ tiên tiến

Các sản phẩm tương thích

Các hệ thống Máy chủ Dạng lắp giá 1U

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4DC Discontinued 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4GS9 Discontinued 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4DC Discontinued 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4GS9 Discontinued 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GC Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GCSAS Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GS9 Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GC Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GS9 Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4GS Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4OC Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4TC Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4GS Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4OC Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4TC Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208RPMSHOR Discontinued 1U Rack LGA1150
Hệ thống máy chủ Intel® R1208RPOSHOR Discontinued 1U Rack LGA1150
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPMSHOR Discontinued 1U Rack LGA1150
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPOSHBN Discontinued 1U Rack LGA1150
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPSSFBN Discontinued 1U Rack LGA1150
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SFBN Discontinued 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Discontinued 1U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP4SHOC Discontinued 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630GP Discontinued 1U Rack LGA1156
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630GPRX Discontinued 1U Rack LGA1156
Hệ thống máy chủ Intel® SR1695GPRX1AC Discontinued 1U Rack LGA1156
Hệ thống máy chủ Intel® SR1695GPRX2AC Discontinued 1U Rack LGA1156
Hệ thống máy chủ Intel® SR1600URHSR Discontinued 1U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR1600URR Discontinued 1U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR1625URR Discontinued 1U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR1625URSASR Discontinued 1U Rack LGA1366

Hệ thống Máy chủ Dạng lắp giá 2U

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216LPJR Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® H2312LPJR Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2000BB4GS9 Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GC Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GS9 Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2216BB4GC Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2224BB4GCSAS Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2308BB4GC Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2312BB4GS9 Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4DS9 Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4GS Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4DS9 Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4GS Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GL4GS Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GS9 Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GCLX Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GC4 Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GCSAS Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GS9 Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GS9 Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2216IP4LHPC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2224IP4LHPC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2208IP4LHPC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308IP4LHPC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2312IP4LHPC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2304LH2HKC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2208LT2HKC4 Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHFN Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2312SC2SHGR Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URBRPR Discontinued 2U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URLXR Discontinued 2U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR Discontinued 2U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URBRPR Discontinued 2U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URLXR Discontinued 2U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URLXT Discontinued 2U Rack LGA1366

Hệ thống Máy chủ (có thể lắp giá) có Bệ 4U

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHEN Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHJC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4224IP4LHKC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJCL Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308RPLSHDR Discontinued 4U Pedestal LGA1150
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SFEN Discontinued 4U Pedestal Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SHDR Discontinued 4U Pedestal Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued 4U Pedestal Socket B2
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFGN Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJN Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJNL Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFKN Discontinued 4U Pedestal Socket R

Hệ thống máy chủ, lưu trữ và máy trạm kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650BCDPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650HCBRPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630BCR Discontinued 1U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630HGP Discontinued 1U Rack LGA1156
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630HGPRX Discontinued 1U Rack LGA1156
Hệ thống máy trạm Intel® SC5650SCWS Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366

Các bo mạch máy chủ một cổng

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPL Discontinued uATX 4U Rack or Pedestal LGA1150 95 W
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPM Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 95 W
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPO Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 Không 95 W
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA1150 Không 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Discontinued ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 Không 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP4 Discontinued ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 Không 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP2 Discontinued ATX 1U Rack Socket B2 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP4 Discontinued SSI ATX 12" X 9.6" 1U Rack Socket B2 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP2 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 135 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP4 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 135 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLC Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPRX Discontinued ATX Rack LGA1156
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPV Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156

Các bo mạch Máy chủ Hai Cổng

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400BB4 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' Rack Socket B2 Không 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 Không 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 Không 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400LP Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 Không 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC2 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2 Không 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COE Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 150 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COEIOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 150 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2IOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 135 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2J Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 135 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 135 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP4IOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 135 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2R Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2SR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTSR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 Không 145 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600GL Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R 135 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R 135 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP4 Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 135 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600IP4L Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 135 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JF Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R Không 135 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600JFF Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R Không 135 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JFQ Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R Không 135 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WPF Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W
Bộ mở rộng Intel® S2600WPQ Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W

Bo mạch Trạm làm việc Hai Cổng

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Rack or Pedestal Socket R Không 150 W
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2L Discontinued Custom 14.2" x 15" Pedestal Socket R Không 150 W

Bo mạch Máy chủ 4-Cổng

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH2 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 130 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LT2 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 130 W

Các mô-đun điện toán Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' Rack Socket B2 Không 95 W
Mô-đun Điện toán HNS2600JF Intel® Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R Không 135 W
Mô-đun Điện toán HNS2600JFF Intel® Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R Không 135 W
Mô-đun Điện toán HNS2600JFQ Intel® Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R Không 135 W
Mô-đun Điện toán HNS2600WP Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W
Mô-đun Điện toán HNS2600WPF Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W
Mô-đun Điện toán HNS2600WPQ Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W

Bo mạch máy chủ và máy trạm dạng kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520HC Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 130 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520UR Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 130 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520URT Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 130 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500WB Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500WB12V Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500BC Discontinued SSI CEB-leveraged (12" x 10.5") Rack or Pedestal LGA1366 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520HCT Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 Không 130 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500HCV Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 130 W
Bo mạch máy trạm Intel® S5520SC Discontinued SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA1366 130 W

Đặt hàng và tuân thủ quy định

Đã bỏ và đã tạm ngừng

Intel® Gigabit EF Dual Port Server Adapter, bulk

 • Mã đặt hàng E1G42EFBLK

Intel® Gigabit EF Dual Port Server Adapter, OEM Gen

 • Mã đặt hàng E1G42EFG1P20

Intel® Gigabit EF Dual Port Server Adapter, retail unit

 • Mã đặt hàng E1G42EF

Thông tin về tuân thủ quy định thương mại

 • ECCN5A992C
 • CCATSG135872
 • US HTS8517620050

Thông tin PCN/MDDS

Công bố tuân thủ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Giá đề xuất cho khách hàng

Giá đề xuất cho khách hàng (RCP) là hướng dẫn định giá chỉ dành cho sản phẩm Intel. Giá dành cho khách hàng Intel trực tiếp, thường thể hiện số lượng mua 1.000 đơn vị sản phẩm, và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Giá có thể thay đổi đối với các loại gói khác và số lượng lô hàng. Nếu bán theo số lượng lớn, giá thể hiện cho từng sản phẩm đơn lẻ. Việc liệt kê RCP này không có nghĩa là ưu đãi định giá chính thức từ Intel.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

Quản lý năng lượng Intel® Ethernet

Công nghệ quản lý điện năng Intel® Ethernet mang đến các giải pháp về quản lý điện năng nói chung bằng cách giảm điện năng khi không hoạt động, giảm công suất và điện năng khi có nhu cầu, hoạt động ở mức tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể và chỉ bật chức năng khi cần.

PA

Hoạt động trước: Đơn hàng có thể được yêu cầu, nhưng chưa được lên lịch hay vận chuyển.

AC

Hoạt động: Bộ phận cụ thể này đang hoạt động.

EN

Cuối đời sản phẩm: Thông báo cuối đời sản phẩm đã được công bố.

QR

Đảm bảo chất lượng/độ tin cậy.

RS

Lên lịch lại

RP

Giá đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

RT

Đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối: Được dùng cho các sản phẩm cuối đời. Cho phép gửi hàng và trả hàng.

OB

Lỗi thời: Hàng tồn kho sẵn có. Sẽ không có nguồn cấp tương lai nào.

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.