Intel® RAID Controller RS2SG244

Bộ điều khiển RAID Intel® RS2SG244

Các Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xuất ra thông số

Thiết yếu

 • Bộ Sưu Tập Sản Phẩm Bộ điều khiển RAID Intel®
 • Tên mã Sierra Grande trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q2'10
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 1H'15
 • EOL thông báo 31 Tháng Mười 2014
 • Đơn hàng cuối cùng 30 Tháng Tư 2015
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng 31 Tháng Tám 2015
 • Thị trường đích Scalable Performance
 • Kiểu hình thức của bo mạch Full Height 1/2 Length PCIe Card
 • Tốc độ truyền dữ liệu 6 Gb/s
 • Thiết bị được hỗ trợ SAS/SATA
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows, Linux, Solaris, VMware
 • Tùy Chọn Sao Lưu Cache Tương Thích AXXRSBBU7 or AXXRSBBU8
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
 • Chế Độ JBOD Không
 • Số cổng bên trong 24
 • Số cổng bên ngoài 4
 • Số thiết bị được hỗ trợ 240
 • Bộ nhớ nhúng 512MB
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x8 Gen2
 • Kiểu bộ xử lý IO LSI2108
 • Khoá lại PCIe x8 Connector
 • Hướng kết nối 2 Top, 4 Side, 1 External
 • Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
 • Các tính năng bổ sung Support for Premium Feature Options
 • Các hạng mục kèm theo Raid Controller, Quick Start User Guide, 1 standard & 1 Low Profile bracket. Six MiniSAS Cables are included.
 • Giá đề xuất cho khách hàng N/A

Thông tin Bổ túc

 • Mô tả Scalable Performance 6G SAS/SATA RAID controller with 24 internal and 4 external ports. Retail SKU includes cables.
 • Bảng dữ liệu Xem ngay

Các sản phẩm tương thích

Các hệ thống Máy chủ Dạng lắp giá 1U

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4DC Discontinued 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4GS9 Discontinued 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4DC Discontinued 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4GS9 Discontinued 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GC Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GCSAS Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GS9 Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GC Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GS9 Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4GS Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4OC Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4TC Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4GS Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4OC Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4TC Discontinued 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SFBN Discontinued 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN Discontinued 1U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP4SHOC Discontinued 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSFAN Discontinued 1U Rack LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSHBN Discontinued 1U Rack LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSHBNR Discontinued 1U Rack LGA1155

Hệ thống Máy chủ Dạng lắp giá 2U

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQJR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQKR Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2224S2DP Discontinued 2U Rack N/A
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2312S2SP Discontinued 2U Rack N/A
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GC Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GS9 Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2216BB4GC Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2224BB4GCSAS Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2308BB4GC Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2312BB4GS9 Discontinued 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4DS9 Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4GS Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4DS9 Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4GS Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GL4GS Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GS9 Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GCLX Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GC4 Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GCSAS Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GS9 Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GC4 Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GS9 Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2216IP4LHPC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2224IP4LHPC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2208IP4LHPC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308IP4LHPC Discontinued 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2312IP4LHPC Discontinued 2U Rack Socket R

Hệ thống Máy chủ (có thể lắp giá) có Bệ 4U

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Hệ thống máy chủ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHJC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4224IP4LHKC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJCL Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SFEN Discontinued 4U Pedestal Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SHDR Discontinued 4U Pedestal Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued 4U Pedestal Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSFCN Discontinued 4U Pedestal LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSFCNR Discontinued 4U Pedestal LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSHCN Discontinued 4U Pedestal LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSHCNR Discontinued 4U Pedestal LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTSSFCN Discontinued 4U Pedestal LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTSSFCNR Discontinued 4U Pedestal LGA1155

Hệ thống máy chủ, lưu trữ và máy trạm kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650HCBRPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
Hệ thống máy trạm Intel® SC5650SCWS Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366

Các bo mạch máy chủ một cổng

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BTL Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155 Không
Bo mạch máy chủ Intel® S1200BTLR Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155 Không 95 W
Bo mạch máy chủ Intel® S1200BTLRM Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155 Không 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BTS Discontinued microATX Rack or Pedestal LGA1155 Không
Bo mạch máy chủ Intel® S1200BTSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA1155 Không 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP2 Discontinued ATX 1U Rack Socket B2 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP4 Discontinued SSI ATX 12" X 9.6" 1U Rack Socket B2 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP2 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 135 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP4 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 135 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLC Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPLX Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPRX Discontinued ATX Rack LGA1156
Bo mạch Máy chủ Intel® S3420GPV Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156

Các bo mạch Máy chủ Hai Cổng

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400BB4 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' Rack Socket B2 Không 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC2 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2 Không 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600GL Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R 135 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R 135 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP4 Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 135 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600IP4L Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 135 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JF Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R Không 135 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600JFF Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R Không 135 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JFQ Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R Không 135 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WPF Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W
Bộ mở rộng Intel® S2600WPQ Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W

Các mô-đun điện toán Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Mô-đun Điện toán HNS2600JF Intel® Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R Không 135 W
Mô-đun Điện toán HNS2600JFF Intel® Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R Không 135 W
Mô-đun Điện toán HNS2600JFQ Intel® Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R Không 135 W
Mô-đun Điện toán HNS2600WP Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W
Mô-đun Điện toán HNS2600WPF Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W
Mô-đun Điện toán HNS2600WPQ Intel® Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R Không 135 W

Bo mạch máy chủ và máy trạm dạng kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520HC Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 130 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520UR Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 130 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520URT Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 130 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500WB Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500WB12V Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500BC Discontinued SSI CEB-leveraged (12" x 10.5") Rack or Pedestal LGA1366 95 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S5520HCT Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 Không 130 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S5500HCV Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 130 W
Bo mạch máy trạm Intel® S5520SC Discontinued SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA1366 130 W

Sản phẩm RAID

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch So sánh
Tất Cả | Không
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU7 Launched Battery/RMFBU
Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU8 Launched Battery/RMFBU
Quản lý Mã hóa Ổ đĩa Intel® RAID Discontinued Activation Key
Ảnh chụp nhanh về Khôi phục Nhanh Intel® RAID Discontinued Activation Key
Bộ nhớ đệm Intel® RAID SSD có Đường dẫn nhanh *truy/xuất Discontinued Activation Key

Server Services

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất Cả | Không
Intel® RAID Extended Warranty Launched

Hình ảnh sản phẩm

Đặt hàng và tuân thủ quy định

Đã bỏ và đã tạm ngừng

Intel® RAID Controller RS2SG244, Single

 • Mã đặt hàng RS2SG244

Thông tin về tuân thủ quy định thương mại

 • ECCN5A992C
 • CCATSG134612
 • US HTS8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

Giá đề xuất cho khách hàng

Giá đề xuất cho khách hàng (RCP) là hướng dẫn định giá chỉ dành cho sản phẩm Intel. Giá dành cho khách hàng Intel trực tiếp, thường thể hiện số lượng mua 1.000 đơn vị sản phẩm, và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Giá có thể thay đổi đối với các loại gói khác và số lượng lô hàng. Nếu bán theo số lượng lớn, giá thể hiện cho từng sản phẩm đơn lẻ. Việc liệt kê RCP này không có nghĩa là ưu đãi định giá chính thức từ Intel.

PA

Hoạt động trước: Đơn hàng có thể được yêu cầu, nhưng chưa được lên lịch hay vận chuyển.

AC

Hoạt động: Bộ phận cụ thể này đang hoạt động.

EN

Cuối đời sản phẩm: Thông báo cuối đời sản phẩm đã được công bố.

QR

Đảm bảo chất lượng/độ tin cậy.

RS

Lên lịch lại

RP

Giá đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

RT

Đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối: Được dùng cho các sản phẩm cuối đời. Cho phép gửi hàng và trả hàng.

OB

Lỗi thời: Hàng tồn kho sẵn có. Sẽ không có nguồn cấp tương lai nào.

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.