Intel® Server Board S3200SHV

Bo mạch Máy chủ Intel® S3200SHV

Các Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xuất ra thông số

Thiết yếu

Thông tin Bổ túc

Thông số đồ họa

Các tùy chọn mở rộng

Thông số gói

  • Cấu hình CPU tối đa 1
  • Có sẵn Tùy chọn halogen thấp Xem MDDS

Các công nghệ tiên tiến

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Core™

Tên sản phẩm Tình trạng Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X6800 End of Interactive Support 2 N/A 75 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9650 End of Interactive Support 4 N/A 130 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6700 End of Interactive Support 4 N/A 130 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550 End of Interactive Support 4 $287.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9450 End of Interactive Support 4 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400S End of Interactive Support 4 $254.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400 End of Interactive Support 4 $180.00 - $200.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9300 End of Interactive Support 4 $200.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200 End of Interactive Support 4 $179.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6700 End of Interactive Support 4 N/A 105 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6600 End of Interactive Support 4 N/A 105 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8500 End of Interactive Support 2 $200.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8400 End of Interactive Support 2 $149.00 - $179.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8300 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8200 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7500 End of Interactive Support 2 $125.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7400 End of Interactive Support 2 $110.00 - $125.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7300 End of Interactive Support 2 $117.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7200 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6850 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6750 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6700 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6600 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6550 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6420 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6320 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6400 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6300 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4600 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4500 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4400 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4300 End of Interactive Support 2 N/A 65 W

Bộ xử lý Intel® Pentium®

Tên sản phẩm Tình trạng Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2140 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200 End of Interactive Support 2 $72.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2160 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2180 End of Interactive Support 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2200 End of Interactive Support 2 N/A 65 W

Bộ xử lý Intel® Celeron®

Tên sản phẩm Tình trạng Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Celeron® 420 End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 430 End of Interactive Support 1 $37.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1500 End of Life 2 $47.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 440 End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1400 End of Interactive Support 2 N/A 65 W

Bộ xử lý Intel® Xeon®

Tên sản phẩm Tình trạng Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3230 End of Life 4 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3380 End of Life 4 $562.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3220 End of Life 4 N/A 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3120 End of Life 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3370 End of Life 4 $339.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3210 End of Life 4 N/A 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3360 End of Life 4 $287.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3110 End of Life 2 $179.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3070 End of Life 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3065 End of Life 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3350 End of Life 4 $268.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3060 End of Life 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3330 End of Life 4 $202.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3050 End of Life 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3040 End of Life 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3320 End of Life 4 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3360 End of Life 4 $340.00 65 W

Khung vỏ máy chủ và máy trạm kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất Cả | Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5299UP End of Life Pedestal, 6U Rack Option

Sản phẩm RAID

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2WC040 End of Life Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 4 0 None
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2WC080 End of Life Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0 None
Bộ điều khiển RAID Intel® SASMF8I End of Life Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Bộ điều khiển RAID Intel® SASUC8I End of Life Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 8 0 None
Bộ điều khiển RAID Intel® SASWT4I End of Life Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 4 0
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSAS144E End of Life Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 4 4 128MB
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSAS18E End of Life Full Height 1/2 Length PCIe Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASJV End of Life Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 8 512MB
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASLS4I End of Life Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 128MB
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASPH16I End of Life Full Height 1/2 Length PCIe Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 16 0 256MB
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSATAWB End of Life Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 128MB

Server Spares

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất Cả | Không
Dual GbE I/O shield and gasket ABKIO2 End of Life

Hình ảnh sản phẩm

GlamShot

Đặt hàng và tuân thủ quy định

Đã bỏ và đã tạm ngừng

Intel® Server Board S3200SHV, 10 Pack, OEM Only

  • Mã đặt hàng BSHBBV
  • Step 1

Thông tin về tuân thủ quy định thương mại

  • ECCN5A992C
  • CCATSG135162
  • US HTS8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

BMC tích hợp với IPMI

IPMI (Giao diện quản lý nền tảng thông minh) là một giao diện chuẩn hóa được sử dụng để quản lý ngoài băng tần các hệ thống máy tính. Bộ điều khiển Quản lý bo mạch cơ sở tích hợp là một vi mạch điều khiển cho phép Giao diện quản lý nền tảng thông minh.

Giá đề xuất cho khách hàng

Giá đề xuất cho khách hàng (RCP) là hướng dẫn định giá chỉ dành cho sản phẩm Intel. Giá dành cho khách hàng Intel trực tiếp, thường thể hiện số lượng mua 1.000 đơn vị sản phẩm, và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Giá có thể thay đổi đối với các loại gói khác và số lượng lô hàng. Nếu bán theo số lượng lớn, giá thể hiện cho từng sản phẩm đơn lẻ. Việc liệt kê RCP này không có nghĩa là ưu đãi định giá chính thức từ Intel.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)

Kích thước bộ nhớ tối đa nói đến dung lượng bộ nhớ tối đa mà bộ xử lý hỗ trợ.

Các loại bộ nhớ

Bộ xử lý Intel® có ở bốn dạng khác nhau: Kênh Đơn, Kênh Đôi, Kênh Tam Thể và Kiểu linh hoạt.

Số DIMM Tối Đa

DIMM (Mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép) là một loạt IC DRAM (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) được gắn trên một bo mạch in nhỏ.

Đồ họa tích hợp

Đồ họa tích hợp cho phép chất lượng hình ảnh đáng kinh ngạc, hiệu suất đồ họa nhanh hơn và các tùy chọn hiển thị linh hoạt mà không cần card đồ họa riêng.

PCIe x4 thế hệ 1.x

PCIe (Kết nối thành phần ngoại vi nhanh) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Trường này cho biết số lượng đế cắm PCIe cho cấu hình cổng cụ thể (x8, x16) và thế hệ PCIe (1.x, 2.x).

PCIe x8 thế hệ 1.x

PCIe (Kết nối thành phần ngoại vi nhanh) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Trường này cho biết số lượng đế cắm PCIe cho cấu hình cổng cụ thể (x8, x16) và thế hệ PCIe (1.x, 2.x).

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Cấu hình RAID

RAID (Phần dư thừa của đĩa độc lập) là một công nghệ lưu trữ kết hợp nhiều thành phần ổ đĩa vào một đơn vị hợp lý duy nhất và phân phối dữ liệu trên dãy được xác định bởi các cấp độ RAID, cho biết mức độ dự phòng và hiệu năng cần thiết.

Số cổng nối tiếp

Cổng nối tiếp là một giao diện máy tính được sử dụng để kết nối các thiết bị ngoại vi.

Mạng LAN Tích hợp

LAN tích hợp cho biết sự hiện diện của các cổng LAN được tích hợp vào bo mạch hệ thống.

Cổng SAS tích hợp

SAS tích hợp cho biết hỗ trợ SCSI (Giao diện hệ thống máy tính nhỏ) đính kèm nối tiếp được tích hợp vào bo mạch. SAS là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®

Mô hình quản lý từ xa Intel® (Intel® RMM) cho phép bạn giành quyền truy cập và điều khiển máy chủ và các thiết bị khác an toàn từ bất kỳ máy nào trên mạng. Truy cập từ xa bao gồm khả năng quản lý từ xa, như điều khiển điện năng, KVM, chuyển hướng phương tiện bằng card giao diện mạng (NIC) quản lý chuyên biệt.

PA

Hoạt động trước: Đơn hàng có thể được yêu cầu, nhưng chưa được lên lịch hay vận chuyển.

AC

Hoạt động: Bộ phận cụ thể này đang hoạt động.

EN

Cuối đời sản phẩm: Thông báo cuối đời sản phẩm đã được công bố.

QR

Đảm bảo chất lượng/độ tin cậy.

RS

Lên lịch lại

RP

Giá đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

RT

Đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối: Được dùng cho các sản phẩm cuối đời. Cho phép gửi hàng và trả hàng.

OB

Lỗi thời: Hàng tồn kho sẵn có. Sẽ không có nguồn cấp tương lai nào.

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.