โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ รุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition Launched Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2920XM Extreme Edition Launched Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-990X Extreme Edition End of Interactive Support Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache $1059.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-980X Extreme Edition End of Interactive Support Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache $1059.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-975 Extreme Edition End of Interactive Support Q2'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB SmartCache $1059.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-965 Extreme Edition End of Interactive Support Q4'08 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache $990.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-940XM Extreme Edition End of Interactive Support Q3'10 4 3.33 GHz 2.13 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-920XM Extreme Edition End of Interactive Support Q3'09 4 3.20 GHz 2.00 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X9100 End of Interactive Support Q3'08 2 3.06 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X9000 End of Interactive Support Q1'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X7900 End of Interactive Support Q3'07 2 2.80 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X7800 End of Interactive Support Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X6800 End of Interactive Support Q3'06 2 2.93 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9775 End of Interactive Support Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9770 End of Interactive Support Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9650 End of Interactive Support Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9300 End of Interactive Support Q3'08 4 2.53 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6850 End of Interactive Support Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6800 End of Interactive Support Q2'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6700 End of Interactive Support Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3840QM Launched Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $568.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3820QM Launched Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $568.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i73770T End of Life Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $294.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770S End of Life Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $294.00 - $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770K End of Life Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $332.00 - $342.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770 End of Life Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $272.00 - $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3740QM Launched Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00 - $380.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3720QM Launched Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3689Y Launched Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3687U Launched Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3667U Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™i7-3635QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3630QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3615QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3615QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $335.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QE Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $363.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3610QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3610QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $335.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3555LE Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $306.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3540M Launched Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3537U Launched Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3520M Launched Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3517UE Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $280.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3517U Launched Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3610ME Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $235.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570S End of Life Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $205.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570T End of Life Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $205.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570K End of Life Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00 - $235.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570 End of Life Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3550S Launched Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $197.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3550 End of Life Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $205.00 - $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3475S End of Life Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $201.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470T End of Life Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $184.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470S End of Life Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470 End of Life Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $184.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3450S End of Life Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $184.00 - $195.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3450 End of Life Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $195.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3439Y Launched Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3437U Launched Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3427U Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3380M Launched Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $266.00 - $269.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3360M Launched Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $266.00 - $269.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3350P End of Life Q3'12 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340S End of Life Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340M Launched Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00 - $227.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340 End of Life Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3339Y Launched Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3337U Launched Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3330S End of Life Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $182.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3330 End of Life Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3320M Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00 - $227.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3317U Launched Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3250T Launched Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3250 Launched Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3245 End of Life Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $134.00 - $144.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3240T Launched Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3240 Launched Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3229Y Launched Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3227U Launched Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3225 End of Life Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3220T Launched Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3220 Launched Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $112.00 - $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3217UE Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $221.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3217U Launched Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3210 End of Life Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3130M Launched Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3120ME Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $199.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3120M Launched Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3115C Launched Q3'13 2 2.50 GHz 4 MB L3 $293.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3110M Launched Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2860QM Launched Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $568.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2820QM Launched Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $570.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2760QM Launched Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2720QM Launched Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2715QE Launched Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $295.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2710QE Launched Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $295.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2700K End of Life Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2677M Launched Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2670QM Launched Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2675QM Launched Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2657M Launched Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2655LE Launched Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $306.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2649M Launched Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2640M Launched Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2637M Launched Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2635QM Launched Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2630QM Launched Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2629M Launched Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2620M Launched Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2617M Launched Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2610UE Launched Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $280.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600S End of Life Q1'11 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600K End of Life Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600 Launched Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $261.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2557M Launched Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2550K End of Life Q1'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache $235.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2540M Launched Q1'11 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $269.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2537M Launched Q1'11 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2520M Launched Q1'11 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2515E Launched Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $250.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2510E Launched Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $236.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500T End of Life Q1'11 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500S End of Life Q1'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500K End of Life Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500 End of Life Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2467M Launched Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2450P End of Life Q1'12 4 3.50 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache $205.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2450M Launched Q1'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2435M Launched Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2430M Launched Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2410M Launched Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2405S End of Life Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2400S End of Life Q1'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2400 Launched Q1'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $174.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2390T End of Life Q1'11 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2380P End of Life Q1'12 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2320 End of Life Q3'11 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2310 End of Life Q2'11 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2300 End of Life Q1'11 4 3.10 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2377M Launched Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2375M Launched Q1'13 2 1.50 GHz 3 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2370M Launched Q1'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2367M Launched Q4'11 2 1.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2365M Launched Q3'12 2 1.40 GHz 3 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2357M Launched Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2350M Launched Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2348M Launched Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2340UE Launched Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $209.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2330M Launched Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2330E Launched Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2328M Launched Q3'12 2 2.20 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2312M Launched Q2'11 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2310M Launched Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2310E Launched Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2130 End of Life Q3'11 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2125 End of Life Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $134.00 - $144.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2120T End of Life Q3'11 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $121.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2120 Launched Q1'11 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $110.00 - $120.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2115C Launched Q2'12 2 2.00 GHz 3 MB SmartCache $293.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2105 End of Life Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2102 End of Life Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2100T End of Life Q1'11 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $132.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2100 End of Life Q1'11 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $120.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-920 End of Interactive Support Q4'08 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-860 End of Interactive Support Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $257.00 - $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-820QM End of Interactive Support Q3'09 4 3.06 GHz 1.73 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-720QM End of Interactive Support Q3'09 4 2.80 GHz 1.60 GHz 6 MB SmartCache $380.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-610E End of Interactive Support Q1'10 2 3.20 GHz 2.53 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $232.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-680 End of Interactive Support Q2'10 2 3.86 GHz 3.60 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-480M End of Interactive Support Q1'11 2 2.93 GHz 2.66 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-560 End of Interactive Support Q3'10 2 3.33 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-390M End of Interactive Support Q1'11 2 2.66 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-980 End of Interactive Support Q2'11 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache $594.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-970 End of Interactive Support Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache $594.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-960 End of Interactive Support Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-950 End of Interactive Support Q2'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-940 End of Interactive Support Q4'08 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $555.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-930 End of Interactive Support Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-880 End of Interactive Support Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-875K End of Interactive Support Q2'10 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $353.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-870S End of Interactive Support Q2'10 4 3.60 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-870 End of Interactive Support Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-860S End of Interactive Support Q1'10 4 3.46 GHz 2.53 GHz 8 MB SmartCache $362.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-840QM End of Interactive Support Q3'10 4 3.20 GHz 1.86 GHz 8 MB SmartCache $570.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-740QM End of Interactive Support Q3'10 4 2.93 GHz 1.73 GHz 6 MB SmartCache $380.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-680UM End of Interactive Support Q3'10 2 2.53 GHz 1.46 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-660UM End of Interactive Support Q2'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-660UE End of Interactive Support Q1'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $248.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-660LM End of Interactive Support Q3'10 2 3.06 GHz 2.26 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-640UM End of Interactive Support Q1'10 2 2.27 GHz 1.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-640M End of Interactive Support Q3'10 2 3.46 GHz 2.80 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-640LM End of Interactive Support Q1'10 2 2.93 GHz 2.13 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620UM End of Interactive Support Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620UE Launched Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB SmartCache $248.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620M End of Interactive Support Q1'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $250.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620LM End of Interactive Support Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620LE Launched Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache $247.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-760 End of Interactive Support Q3'10 4 3.33 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-750S End of Interactive Support Q1'10 4 3.20 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache $279.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-750 End of Interactive Support Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache $193.00 - $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-670 End of Interactive Support Q1'10 2 3.73 GHz 3.46 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-661 End of Interactive Support Q1'10 2 3.60 GHz 3.33 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-660 End of Interactive Support Q1'10 2 3.60 GHz 3.33 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $177.00 - $193.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-655K End of Interactive Support Q2'10 2 3.46 GHz 3.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-650 End of Interactive Support Q1'10 2 3.46 GHz 3.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-580M End of Interactive Support Q3'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-560UM End of Interactive Support Q3'10 2 2.13 GHz 1.33 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-560M End of Interactive Support Q3'10 2 3.20 GHz 2.66 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-540UM End of Interactive Support Q2'10 2 2.00 GHz 1.20 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-540M End of Interactive Support Q1'10 2 3.07 GHz 2.53 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $269.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-520UM End of Interactive Support Q1'10 2 1.87 GHz 1.07 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-520M End of Interactive Support Q1'10 2 2.93 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $210.00 - $227.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-520E Launched Q1'10 2 2.93 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache $210.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-470UM End of Interactive Support Q4'10 2 1.86 GHz 1.33 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-460M End of Interactive Support Q3'10 2 2.80 GHz 2.53 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-450M End of Interactive Support Q2'10 2 2.66 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-430UM End of Interactive Support Q2'10 2 1.73 GHz 1.20 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-430M End of Interactive Support Q1'10 2 2.53 GHz 2.26 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-550 End of Interactive Support Q2'10 2 3.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-540 End of Interactive Support Q1'10 2 3.06 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $109.00 - $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-530 End of Interactive Support Q1'10 2 2.93 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-380UM End of Interactive Support Q4'10 2 1.33 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-380M End of Interactive Support Q3'10 2 2.53 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-370M End of Interactive Support Q3'10 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-350M End of Interactive Support Q1'10 2 2.26 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-330UM End of Interactive Support Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-330M End of Interactive Support Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-330E End of Interactive Support Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $138.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9650 End of Interactive Support Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 $339.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9550S End of Interactive Support Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 $340.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9550 End of Interactive Support Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 $287.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9505S End of Interactive Support Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9505 End of Interactive Support Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 $234.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9500 End of Interactive Support 4 2.83 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9450 End of Interactive Support Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9400S End of Interactive Support Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2 $254.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9400 End of Interactive Support Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 $180.00 - $200.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9300 End of Interactive Support Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 $200.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9100 End of Interactive Support Q3'08 4 2.26 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9000 End of Interactive Support Q1'09 4 2.00 GHz 6 MB L2 $364.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8400S End of Interactive Support Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 $232.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8400 End of Interactive Support Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 $179.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8300 End of Interactive Support Q4'08 4 2.50 GHz 4 MB L2 $179.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8200S End of Interactive Support Q1'09 4 2.33 GHz 4 MB L2 $232.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8200 End of Interactive Support Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 $179.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q6700 End of Interactive Support Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q6600 End of Interactive Support Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8600 End of Interactive Support Q3'08 2 3.33 GHz 6 MB L2 $285.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8500 End of Interactive Support Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 $200.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8400 End of Interactive Support Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 $149.00 - $179.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8300 End of Interactive Support Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8200 End of Interactive Support Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8190 End of Interactive Support Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7600 End of Interactive Support Q2'09 2 3.06 GHz 3 MB L2 $147.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7500 End of Interactive Support Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2 $125.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7400 End of Interactive Support Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2 $110.00 - $125.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7300 End of Interactive Support Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7200 End of Interactive Support Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6850 End of Interactive Support Q3'07 2 3.00 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6750 End of Interactive Support Q3'07 2 2.66 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6700 End of Interactive Support Q3'06 2 2.66 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6600 End of Interactive Support Q3'06 2 2.40 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6550 End of Interactive Support Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6540 End of Interactive Support Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6420 End of Interactive Support Q2'07 2 2.13 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6320 End of Interactive Support Q2'07 2 1.86 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6400 End of Interactive Support Q3'06 2 2.13 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6300 End of Interactive Support Q3'06 2 1.86 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4700 End of Interactive Support Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4600 End of Interactive Support Q4'07 2 2.40 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4500 End of Interactive Support Q3'07 2 2.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4400 End of Interactive Support Q2'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4300 End of Interactive Support Q3'06 2 1.80 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7700 End of Interactive Support Q3'07 2 1.80 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7500 End of Interactive Support Q3'06 2 1.60 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7400 End of Interactive Support Q3'06 2 1.50 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7300 End of Interactive Support Q2'07 2 1.40 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7200 End of Interactive Support Q1'07 2 1.33 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo L2400 End of Interactive Support Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo L2300 End of Interactive Support 2 1.50 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo L2500 End of Interactive Support 2 1.83 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P9700 End of Interactive Support Q2'09 2 2.80 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P9600 End of Interactive Support Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P9500 End of Interactive Support Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 $364.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P8800 End of Interactive Support Q2'09 2 2.66 GHz 3 MB L2 $253.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P8700 End of Interactive Support Q4'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P8600 End of Interactive Support Q3'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 $211.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P8400 End of Interactive Support Q3'08 2 2.26 GHz 3 MB L2 $199.00 - $211.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7570 End of Interactive Support Q3'09 2 2.26 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7550 End of Interactive Support Q3'09 2 2.26 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7450 End of Interactive Support Q1'09 2 2.13 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7370 End of Interactive Support Q4'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7350 End of Interactive Support Q3'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9300 End of Interactive Support Q3'08 2 1.60 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9600 End of Interactive Support Q1'09 2 2.13 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9400 End of Interactive Support Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 $247.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9380 End of Interactive Support Q3'08 2 1.80 GHz 6 MB L2 $247.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SP9600 End of Interactive Support Q1'09 2 2.53 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SP9400 End of Interactive Support Q3'08 2 2.40 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SP9300 End of Interactive Support Q3'08 2 2.26 GHz 6 MB L2 $247.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SU9600 End of Interactive Support Q1'09 2 1.60 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SU9400 End of Interactive Support Q3'08 2 1.40 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SU9300 End of Interactive Support Q3'08 2 1.20 GHz 3 MB L2 $245.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9900 End of Interactive Support Q2'09 2 3.06 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9800 End of Interactive Support Q4'08 2 2.93 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9600 End of Interactive Support Q3'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9550 End of Interactive Support Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9500 End of Interactive Support Q1'08 2 2.60 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9400 End of Interactive Support Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 $250.00 - $331.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9300 End of Interactive Support Q1'08 2 2.50 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7800 End of Interactive Support Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T8300 End of Interactive Support Q1'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T8100 End of Interactive Support Q1'08 2 2.10 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7700 End of Interactive Support Q2'07 2 2.40 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7600 End of Interactive Support Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7500 End of Interactive Support Q3'06 2 2.20 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7400 End of Interactive Support Q3'06 2 2.16 GHz 4 MB L2 $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7300 End of Interactive Support Q2'07 2 2.00 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7250 End of Interactive Support Q3'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7200 End of Interactive Support 2 2.00 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7100 End of Interactive Support Q2'07 2 1.80 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T6670 End of Interactive Support Q3'09 2 2.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T6600 End of Interactive Support Q1'09 2 2.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T6500 End of Interactive Support Q2'09 2 2.10 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T6400 End of Interactive Support Q1'09 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5870 End of Interactive Support 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5800 End of Interactive Support Q4'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5750 End of Interactive Support Q1'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5670 End of Interactive Support Q2'08 2 1.80 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5600 End of Interactive Support 2 1.83 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5550 End of Interactive Support 2 1.83 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5500 End of Interactive Support 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5470 End of Interactive Support 2 1.60 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5450 End of Interactive Support 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5300 End of Interactive Support 2 1.73 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5270 End of Interactive Support 2 1.40 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5250 End of Interactive Support 2 1.50 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2700 End of Interactive Support 2 2.33 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5200 End of Interactive Support 2 1.60 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2600 End of Interactive Support 2 2.16 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2500 End of Interactive Support Q1'06 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2450 End of Interactive Support 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2400 End of Interactive Support 2 1.83 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2350 End of Interactive Support 2 1.86 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2300E End of Interactive Support 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2300 End of Interactive Support 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2250 End of Interactive Support 2 1.73 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2050 End of Interactive Support 2 1.60 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7700 End of Interactive Support Q1'08 2 1.33 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7600 End of Interactive Support 2 1.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7600 End of Interactive Support Q2'07 2 1.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7500 End of Interactive Support Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7500 End of Interactive Support Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo U2500 End of Interactive Support Q1'06 2 1.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo U2400 End of Interactive Support 2 1.06 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo ULV SU3300 End of Interactive Support Q3'08 1 1.20 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo ULV SU3500 End of Interactive Support Q2'09 1 1.40 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo U2200 End of Interactive Support Q3'07 1 1.20 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo U2100 End of Interactive Support Q3'07 1 1.06 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo U1500 End of Interactive Support 1 1.33 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo U1400 End of Interactive Support 1 1.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo U1300 End of Interactive Support 1 1.06 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo T1400 End of Interactive Support 1 1.83 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo T1350 End of Interactive Support 1 1.86 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo T1300 End of Interactive Support 1 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo T1250 End of Interactive Support 1 1.73 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo SU3500 End of Interactive Support Q2'09 1 1.30 GHz 3 MB N/A

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel