โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ รุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition Launched Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2920XM Extreme Edition Launched Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-990X Extreme Edition Discontinued Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache $1059.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-980X Extreme Edition Discontinued Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache $1059.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-975 Extreme Edition Discontinued Q2'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB SmartCache $1059.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-965 Extreme Edition Discontinued Q4'08 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache $990.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-940XM Extreme Edition Discontinued Q3'10 4 3.33 GHz 2.13 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-920XM Extreme Edition Discontinued Q3'09 4 3.20 GHz 2.00 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X9100 Discontinued Q3'08 2 3.06 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X9000 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X7900 Discontinued Q3'07 2 2.80 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X7800 Discontinued Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X6800 Discontinued Q3'06 2 2.93 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9775 Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9770 Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9650 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9300 Discontinued Q3'08 4 2.53 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6850 Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6800 Discontinued Q2'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6700 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3840QM Launched Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $568.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3820QM Launched Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $568.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i73770T Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $294.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770S Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $294.00 - $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770K Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $342.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770 Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $272.00 - $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3740QM Launched Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00 - $380.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3720QM Launched Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3689Y Launched Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3687U Launched Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3667U Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™i7-3635QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3630QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3615QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3615QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $335.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QE Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $363.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3610QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3610QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $335.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3555LE Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $306.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3540M Launched Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3537U Launched Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3520M Launched Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3517UE Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $280.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3517U Launched Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3610ME Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $235.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570S Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570T Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570K Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $235.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570 Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3550S Launched Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $197.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3550 Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3475S Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $201.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470T Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $184.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470S Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470 Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $184.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3450S Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $195.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3450 Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $195.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3439Y Launched Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3437U Launched Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3427U Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3380M Launched Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $266.00 - $269.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3360M Launched Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $266.00 - $269.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3350P Discontinued Q3'12 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340S Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340M Launched Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00 - $227.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340 Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3339Y Launched Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3337U Launched Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3330S Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3330 Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3320M Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00 - $227.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3317U Launched Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3250T Launched Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3250 Launched Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3245 Discontinued Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $134.00 - $144.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3240T Launched Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3240 Launched Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3229Y Launched Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3227U Launched Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3225 Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3220T Launched Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3220 Launched Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $112.00 - $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3217UE Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $221.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3217U Launched Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3210 Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3130M Launched Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3120ME Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $199.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3120M Launched Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3115C Launched Q3'13 2 2.50 GHz 4 MB L3 $293.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3110M Launched Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2860QM Launched Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $568.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2820QM Launched Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $570.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2760QM Launched Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2720QM Launched Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2715QE Launched Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $295.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2710QE Launched Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $295.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2700K Discontinued Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2677M Launched Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2670QM Launched Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2675QM Launched Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2657M Launched Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2655LE Launched Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $306.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2649M Launched Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2640M Launched Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2637M Launched Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2635QM Launched Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2630QM Launched Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2629M Launched Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2620M Launched Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2617M Launched Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2610UE Launched Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $280.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600S Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600K Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600 Launched Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $261.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2557M Launched Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2550K Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache $235.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2540M Launched Q1'11 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $269.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2537M Launched Q1'11 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2520M Launched Q1'11 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2515E Launched Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $250.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2510E Launched Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $236.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500T Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500S Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500K Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500 Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2467M Launched Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2450P Discontinued Q1'12 4 3.50 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache $205.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2450M Launched Q1'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2435M Launched Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2430M Launched Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2410M Launched Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2405S Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2400S Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2400 Launched Q1'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $174.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2390T Discontinued Q1'11 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2380P Discontinued Q1'12 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2320 Discontinued Q3'11 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2310 Discontinued Q2'11 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2300 Discontinued Q1'11 4 3.10 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2377M Launched Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2375M Launched Q1'13 2 1.50 GHz 3 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2370M Launched Q1'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2367M Launched Q4'11 2 1.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2365M Launched Q3'12 2 1.40 GHz 3 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2357M Launched Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2350M Launched Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2348M Launched Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2340UE Launched Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $209.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2330M Launched Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2330E Launched Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2328M Launched Q3'12 2 2.20 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2312M Launched Q2'11 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2310M Launched Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2310E Launched Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2130 Discontinued Q3'11 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2125 Discontinued Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $144.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2120T Discontinued Q3'11 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $121.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2120 Launched Q1'11 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $110.00 - $120.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2115C Launched Q2'12 2 2.00 GHz 3 MB SmartCache $293.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2105 Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 3000 $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2102 Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2100T Discontinued Q1'11 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $132.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2100 Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 2000 $120.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-980 Discontinued Q2'11 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache $594.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-970 Discontinued Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache $594.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-960 Discontinued Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-950 Discontinued Q2'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-940 Discontinued Q4'08 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $555.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-930 Discontinued Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-920 Discontinued Q4'08 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-880 Discontinued Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-875K Discontinued Q2'10 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $353.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-870S Discontinued Q2'10 4 3.60 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-870 Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-860S Discontinued Q1'10 4 3.46 GHz 2.53 GHz 8 MB SmartCache $362.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-860 Discontinued Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-840QM Discontinued Q3'10 4 3.20 GHz 1.86 GHz 8 MB SmartCache $570.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-820QM Discontinued Q3'09 4 3.06 GHz 1.73 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-740QM Discontinued Q3'10 4 2.93 GHz 1.73 GHz 6 MB SmartCache $380.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-720QM Discontinued Q3'09 4 2.80 GHz 1.60 GHz 6 MB SmartCache $380.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-680UM Discontinued Q3'10 2 2.53 GHz 1.46 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-660UM Discontinued Q2'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-660UE Launched Q1'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $248.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-660LM Discontinued Q3'10 2 3.06 GHz 2.26 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-640UM Discontinued Q1'10 2 2.27 GHz 1.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-640M Discontinued Q3'10 2 3.46 GHz 2.80 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-640LM Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 2.13 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620UM Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620UE Launched Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB SmartCache $248.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620M Launched Q1'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $250.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620LM Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620LE Launched Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache $247.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-610E Launched Q1'10 2 3.20 GHz 2.53 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $232.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-760 Discontinued Q3'10 4 3.33 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-750S Discontinued Q1'10 4 3.20 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache $279.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-750 Discontinued Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-680 Discontinued Q2'10 2 3.86 GHz 3.60 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-670 Discontinued Q1'10 2 3.73 GHz 3.46 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-661 Discontinued Q1'10 2 3.60 GHz 3.33 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-660 Discontinued Q1'10 2 3.60 GHz 3.33 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-655K Discontinued Q2'10 2 3.46 GHz 3.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-650 Discontinued Q1'10 2 3.46 GHz 3.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-580M Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-560UM Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 1.33 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-560M Discontinued Q3'10 2 3.20 GHz 2.66 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-540UM Discontinued Q2'10 2 2.00 GHz 1.20 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-540M Discontinued Q1'10 2 3.07 GHz 2.53 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $269.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-520UM Discontinued Q1'10 2 1.87 GHz 1.07 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-520M Launched Q1'10 2 2.93 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $210.00 - $227.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-520E Launched Q1'10 2 2.93 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache $210.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-480M Discontinued Q1'11 2 2.93 GHz 2.66 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-470UM Discontinued Q4'10 2 1.86 GHz 1.33 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-460M Discontinued Q3'10 2 2.80 GHz 2.53 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-450M Discontinued Q2'10 2 2.66 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-430UM Discontinued Q2'10 2 1.73 GHz 1.20 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-430M Discontinued Q1'10 2 2.53 GHz 2.26 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-560 Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-550 Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-540 Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-530 Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-390M Discontinued Q1'11 2 2.66 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-380UM Discontinued Q4'10 2 1.33 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-380M Discontinued Q3'10 2 2.53 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-370M Discontinued Q3'10 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-350M Discontinued Q1'10 2 2.26 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-330UM Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-330M Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-330E Launched Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $138.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9650 Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 $339.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9550S Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 $340.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9550 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 $287.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9505S Discontinued Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9505 Discontinued Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 $234.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9500 Discontinued 4 2.83 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9450 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9400S Discontinued Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2 $254.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9400 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 $200.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9300 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 $200.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9100 Discontinued Q3'08 4 2.26 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9000 Discontinued Q1'09 4 2.00 GHz 6 MB L2 $364.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8400S Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 $232.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8400 Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 $179.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8300 Discontinued Q4'08 4 2.50 GHz 4 MB L2 $179.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8200S Discontinued Q1'09 4 2.33 GHz 4 MB L2 $232.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8200 Discontinued Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 $179.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q6700 Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q6600 Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8600 Discontinued Q3'08 2 3.33 GHz 6 MB L2 $285.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8500 Discontinued Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 $200.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8400 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 $179.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8300 Discontinued Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8200 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8190 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7600 Discontinued Q2'09 2 3.06 GHz 3 MB L2 $147.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7500 Discontinued Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2 $125.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7400 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2 $125.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7300 Discontinued Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7200 Discontinued Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6850 Discontinued Q3'07 2 3.00 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6750 Discontinued Q3'07 2 2.66 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6700 Discontinued Q3'06 2 2.66 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6600 Discontinued Q3'06 2 2.40 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6550 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6540 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6420 Discontinued Q2'07 2 2.13 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6320 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6400 Discontinued Q3'06 2 2.13 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6300 Discontinued Q3'06 2 1.86 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4700 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4600 Discontinued Q4'07 2 2.40 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4500 Discontinued Q3'07 2 2.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4400 Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4300 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7700 Discontinued Q3'07 2 1.80 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7500 Discontinued Q3'06 2 1.60 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7400 Discontinued Q3'06 2 1.50 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7300 Discontinued Q2'07 2 1.40 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo L7200 Discontinued Q1'07 2 1.33 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo L2400 Discontinued Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo L2300 Discontinued 2 1.50 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo L2500 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P9700 Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P9600 Discontinued Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P9500 Discontinued Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 $364.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P8800 Discontinued Q2'09 2 2.66 GHz 3 MB L2 $253.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P8700 Discontinued Q4'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P8600 Discontinued Q3'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 $211.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P8400 Discontinued Q3'08 2 2.26 GHz 3 MB L2 $211.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7570 Discontinued Q3'09 2 2.26 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7550 Discontinued Q3'09 2 2.26 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7450 Discontinued Q1'09 2 2.13 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7370 Discontinued Q4'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo P7350 Discontinued Q3'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9300 Discontinued Q3'08 2 1.60 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9600 Discontinued Q1'09 2 2.13 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9400 Discontinued Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SL9380 Discontinued Q3'08 2 1.80 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SP9600 Discontinued Q1'09 2 2.53 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SP9400 Discontinued Q3'08 2 2.40 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SP9300 Discontinued Q3'08 2 2.26 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SU9600 Discontinued Q1'09 2 1.60 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SU9400 Discontinued Q3'08 2 1.40 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo SU9300 Discontinued Q3'08 2 1.20 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9900 Discontinued Q2'09 2 3.06 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9800 Discontinued Q4'08 2 2.93 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9600 Discontinued Q3'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9550 Discontinued Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9500 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9400 Discontinued Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 $331.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T9300 Discontinued Q1'08 2 2.50 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7800 Discontinued Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T8300 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T8100 Discontinued Q1'08 2 2.10 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7700 Discontinued Q2'07 2 2.40 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7600 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7500 Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7400 Discontinued Q3'06 2 2.16 GHz 4 MB L2 $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7300 Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7250 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7200 Discontinued 2 2.00 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T7100 Discontinued Q2'07 2 1.80 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T6670 Discontinued Q3'09 2 2.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T6600 Discontinued Q1'09 2 2.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T6500 Discontinued Q2'09 2 2.10 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T6400 Discontinued Q1'09 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5870 Discontinued 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5800 Discontinued Q4'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5750 Discontinued Q1'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5670 Discontinued Q2'08 2 1.80 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5600 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5550 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5500 Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5470 Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5450 Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5300 Discontinued 2 1.73 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5270 Discontinued 2 1.40 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5250 Discontinued 2 1.50 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2700 Discontinued 2 2.33 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo T5200 Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2600 Discontinued 2 2.16 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2500 Discontinued Q1'06 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2450 Discontinued 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2400 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2350 Discontinued 2 1.86 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2300E Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2300 Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2250 Discontinued 2 1.73 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo T2050 Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7700 Discontinued Q1'08 2 1.33 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7600 Discontinued 2 1.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7600 Discontinued Q2'07 2 1.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7500 Discontinued Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo U7500 Discontinued Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo U2500 Discontinued Q1'06 2 1.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Duo U2400 Discontinued 2 1.06 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo ULV SU3300 Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo ULV SU3500 Discontinued Q2'09 1 1.40 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo U2200 Discontinued Q3'07 1 1.20 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo U2100 Discontinued Q3'07 1 1.06 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo U1500 Discontinued 1 1.33 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo U1400 Discontinued 1 1.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo U1300 Discontinued 1 1.06 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo T1400 Discontinued 1 1.83 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo T1350 Discontinued 1 1.86 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo T1300 Discontinued 1 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Solo T1250 Discontinued 1 1.73 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Solo SU3500 Discontinued Q2'09 1 1.30 GHz 3 MB N/A

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel