Intel® Xeon® Processors

ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5 v2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4603 v2 Launched Q1'14 4 2.20 GHz 2.20 GHz 10 MB SmartCache $551.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2603 v2 Launched Q3'13 4 1.80 GHz 10 MB SmartCache $202.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2403 v2 Launched Q1'14 4 1.80 GHz 1.80 GHz 10 MB SmartCache $192.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1620 v2 Launched Q3'13 4 3.90 GHz 3.70 GHz 10 MB SmartCache $294.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4607 v2 Launched Q1'14 6 2.60 GHz 2.60 GHz 15 MB SmartCache $885.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1428L v2 Launched Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB SmartCache $494.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2609 v2 Launched Q3'13 4 2.50 GHz 2.50 GHz 10 MB SmartCache $294.00 - $299.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2407 v2 Launched Q1'14 4 2.40 GHz 2.40 GHz 10 MB SmartCache $250.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4610 v2 Launched Q1'14 8 2.70 GHz 2.30 GHz 16 MB SmartCache $1219.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1650 v2 Launched Q3'13 6 3.90 GHz 3.50 GHz 12 MB SmartCache $583.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2418L v2 Launched Q1'14 6 2.00 GHz 2.00 GHz 15 MB SmartCache $607.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2618L v2 Launched Q3'13 6 2.00 GHz 2.00 GHz 15 MB SmartCache $632.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4620 v2 Launched Q1'14 8 3.00 GHz 2.60 GHz 20 MB SmartCache $1611.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2620 v2 Launched Q3'13 6 2.60 GHz 2.10 GHz 15 MB SmartCache $406.00 - $410.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1660 v2 Launched Q3'13 6 4.00 GHz 3.70 GHz 15 MB SmartCache $1080.00 - $1083.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2420 v2 Launched Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB SmartCache $406.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4624L v2 Launched Q1'14 10 2.50 GHz 1.90 GHz 25 MB SmartCache $2405.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2428L v2 Launched Q1'14 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB SmartCache $1013.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2628L v2 Launched Q3'13 8 2.40 GHz 1.90 GHz 20 MB SmartCache $1216.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4627 v2 Launched Q1'14 8 3.60 GHz 3.30 GHz 16 MB SmartCache $2108.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630 v2 Launched Q3'13 6 3.10 GHz 2.60 GHz 15 MB SmartCache $612.00 - $616.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2430 v2 Launched Q1'14 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB SmartCache $551.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4640 v2 Launched Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB SmartCache $2725.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630L v2 Launched Q3'13 6 2.80 GHz 2.40 GHz 15 MB SmartCache $612.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2430L v2 Launched Q1'14 6 2.80 GHz 2.40 GHz 15 MB SmartCache $612.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2637 v2 Launched Q3'13 4 3.80 GHz 3.50 GHz 15 MB SmartCache $996.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4650 v2 Launched Q1'14 10 2.90 GHz 2.40 GHz 25 MB SmartCache $3616.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2440 v2 Launched Q1'14 8 2.40 GHz 1.90 GHz 20 MB SmartCache $832.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2448L v2 Launched Q1'14 10 2.40 GHz 1.80 GHz 25 MB SmartCache $1424.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4657L v2 Launched Q1'14 12 2.90 GHz 2.40 GHz 30 MB SmartCache $4394.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2640 v2 Launched Q3'13 8 2.50 GHz 2.00 GHz 20 MB SmartCache $885.00 - $889.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2643 v2 Launched Q3'13 6 3.80 GHz 3.50 GHz 25 MB SmartCache $1552.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2450 v2 Launched Q1'14 8 3.30 GHz 2.50 GHz 20 MB SmartCache $1107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2450L v2 Launched Q1'14 10 2.10 GHz 1.70 GHz 25 MB SmartCache $1219.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2648L v2 Launched Q3'13 10 2.50 GHz 1.90 GHz 25 MB SmartCache $1479.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650 v2 Launched Q3'13 8 3.40 GHz 2.60 GHz 20 MB SmartCache $1166.00 - $1171.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2470 v2 Launched Q1'14 10 3.20 GHz 2.40 GHz 25 MB SmartCache $1440.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650L v2 Launched Q3'13 10 2.10 GHz 1.70 GHz 25 MB SmartCache $1219.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2658 v2 Launched Q3'13 10 3.00 GHz 2.40 GHz 25 MB SmartCache $1750.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2660 v2 Launched Q3'13 10 3.00 GHz 2.20 GHz 25 MB SmartCache $1389.00 - $1393.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2667 v2 Launched Q3'13 8 4.00 GHz 3.30 GHz 25 MB SmartCache $2057.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2670 v2 Launched Q3'13 10 3.30 GHz 2.50 GHz 25 MB SmartCache $1552.00 - $1556.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2680 v2 Launched Q3'13 10 3.60 GHz 2.80 GHz 25 MB SmartCache $1723.00 - $1727.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2687W v2 Launched Q3'13 8 4.00 GHz 3.40 GHz 25 MB SmartCache $2108.00 - $2112.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2690 v2 Launched Q3'13 10 3.60 GHz 3.00 GHz 25 MB SmartCache $2057.00 - $2061.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2695 v2 Launched Q3'13 12 3.20 GHz 2.40 GHz 30 MB SmartCache $2336.00 - $2340.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2697 v2 Launched Q3'13 12 3.50 GHz 2.70 GHz 30 MB SmartCache $2614.00 - $2618.00

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel