โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 4

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670 Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $213.00 - $224.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670K Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $243.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670R แคช 4M, สูงสุด 3.70 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris™ Pro 5200 $276.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670S Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670T Discontinued Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690 Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $213.00 - $224.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690K Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $242.00 - $243.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690S Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $213.00 - $224.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690T Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570 Discontinued Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $192.00 - $202.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570R Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris™ Pro 5200 $255.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570S Launched Q2'13 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $192.00 - $195.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570T Discontinued Q2'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $192.00 - $195.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570TE Launched Q2'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $192.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590 Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $192.00 - $202.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590S Launched Q2'14 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $192.00 - $202.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590T Launched Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $192.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4422E Launched Q2'14 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $266.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4410E Launched Q2'14 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $266.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4402EC Launched Q1'14 2 2.50 GHz 4 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4402E Launched Q3'13 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $266.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4400E Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $266.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460T Discontinued Q2'14 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $182.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460S Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $182.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460 Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4440S Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4440 Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4430S Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $182.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4430 Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4300M Launched Q4'13 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $225.00 - $227.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4300U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4400 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4300Y Launched Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 4200 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4302Y Launched Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 4200 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4308U Launched Q3'14 2 3.30 GHz 2.80 GHz 3 MB กราฟิก Intel® Iris™ 5100 $315.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4310M Launched Q1'14 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4310U Launched Q1'14 2 3.00 GHz 2.00 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4400 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4330M Launched Q4'13 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4340M Launched Q1'14 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4350U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 5000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4360U Launched Q1'14 2 3.00 GHz 1.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 5000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200H Launched Q4'13 2 3.40 GHz 2.80 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200M Launched Q4'13 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200U Launched Q3'13 2 2.60 GHz 1.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4400 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200Y Launched Q3'13 2 1.90 GHz 1.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 4200 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4202Y Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 4200 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210H Launched Q3'14 2 3.50 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210M Launched Q2'14 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210U Launched Q2'14 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4400 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210Y Launched Q3'13 2 1.90 GHz 1.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 4200 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4220Y Launched Q2'14 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 4200 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4250U Launched Q3'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 5000 $315.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4258U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris™ 5100 $315.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4260U Launched Q2'14 2 2.70 GHz 1.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 5000 $315.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4278U Launched Q3'14 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB กราฟิก Intel® Iris™ 5100 $315.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4288U Launched Q3'13 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris™ 5100 $315.00

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel