โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 4

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4900MQ Launched Q2'13 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $570.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4910MQ Launched Q1'14 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $568.00 - $570.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4950HQ Launched Q3'13 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris™ Pro 5200 $623.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4960HQ Launched Q4'13 4 3.80 GHz 2.60 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris™ Pro 5200 $623.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4980HQ Launched Q3'14 4 4.00 GHz 2.80 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris™ Pro 5200 $623.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4800MQ Launched Q2'13 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $380.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4810MQ Launched Q1'14 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4850HQ Launched Q3'13 4 3.50 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris™ Pro 5200 $434.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4860HQ Launched Q1'14 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris™ Pro 5200 $434.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4870HQ Launched Q3'14 4 3.70 GHz 2.50 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris™ Pro 5200 $434.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700EC Launched Q1'14 4 2.70 GHz 8 MB SmartCache $459.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700EQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700HQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700MQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4702EC Launched Q1'14 4 2.00 GHz 8 MB SmartCache $459.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4702HQ Launched Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4702MQ Launched Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4710HQ Launched Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4710MQ Launched Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4712HQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4712MQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4720HQ Launched Q1 '15 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB กราฟิก HD Intel® 4600 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4722HQ Launched Q1 '15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB กราฟิก HD Intel® 4600 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4750HQ Launched Q3'13 4 3.20 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris™ Pro 5200 $434.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4760HQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris™ Pro 5200 $434.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770HQ Launched Q3'14 4 3.40 GHz 2.20 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris™ Pro 5200 $434.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790K End of Life Q2'14 4 4.40 GHz 4.00 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $339.00 - $350.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770K End of Life Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $339.00 - $350.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4765T End of Life Q2'13 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $303.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770 End of Life Q2'13 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $303.00 - $312.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770R End of Life Q2'13 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris™ Pro 5200 $358.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770S Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $303.00 - $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770T End of Life Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $303.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770E Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $303.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4771 End of Life Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $314.00 - $320.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4785T End of Life Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $303.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790 End of Life Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $303.00 - $312.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790S Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $303.00 - $312.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790T End of Life Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $303.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4600M Launched Q4'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4600U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4400 $393.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4610M Launched Q1'14 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4600 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4610Y Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.70 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 4200 $393.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4650U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 1.70 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 5000 $426.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4500U Launched Q3'13 2 3.00 GHz 1.80 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4400 $393.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4510U Launched Q2'14 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 4400 $393.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4550U Launched Q3'13 2 3.00 GHz 1.50 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® 5000 $426.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4558U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris™ 5100 $426.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4578U Launched Q3'14 2 3.50 GHz 3.00 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris™ 5100 $426.00

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel