Intel® Xeon® Processors

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® รุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X7560 Discontinued Q1'10 8 2.67 GHz 2.27 GHz 24 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L7555 Discontinued Q1'10 8 2.53 GHz 1.87 GHz 24 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X7550 Discontinued Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L7545 Discontinued Q1'10 6 2.53 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X7542 Discontinued Q1'10 6 2.80 GHz 2.67 GHz 18 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7540 Discontinued Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7530 Discontinued Q1'10 6 2.13 GHz 1.87 GHz 12 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7520 Discontinued Q1'10 4 1.87 GHz 1.87 GHz 18 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X7460 Discontinued Q3'08 6 2.66 GHz 16 MB L2 $2837.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7450 Discontinued Q3'08 6 2.40 GHz 12 MB L3 $2391.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L7455 Discontinued Q3'08 6 2.13 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L7445 Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7440 Discontinued Q3'08 4 2.40 GHz 16 MB L2 $2059.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7430 Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7420 Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 8 MB L2 $1223.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X7350 Discontinued Q3'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L7345 Discontinued Q3'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7340 Discontinued Q3'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7330 Discontinued Q3'07 4 2.40 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7320 Discontinued Q3'07 4 2.13 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7310 Discontinued Q3'07 4 1.60 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7220 Discontinued Q3'07 2 2.93 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7210 Discontinued Q3'07 2 2.40 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7150N Discontinued 2 3.50 GHz 16 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7140N Discontinued 2 3.33 GHz 16 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7140M Discontinued 2 3.40 GHz 16 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7130N Discontinued 2 3.16 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7130M Discontinued 2 3.20 GHz 8 MB L2 $1391.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7120N Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7120M Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 $1177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7110N Discontinued 2 2.50 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7110M Discontinued 2 2.60 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7041 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 $3157.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7040 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 $3157.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7020 Discontinued 2 2.66 GHz 2 MB L2 $1177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 7030 Discontinued 2 2.80 GHz 2 MB L2 $1980.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X6550 Discontinued Q1'10 8 2.40 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E6540 Discontinued Q1'10 6 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E6510 Discontinued Q1'10 4 1.73 GHz 1.73 GHz 12 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5690 Discontinued Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache $1663.00 - $1666.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5687 Discontinued Q1'11 4 3.86 GHz 3.60 GHz 12 MB SmartCache $1663.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5680 Discontinued Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache $1663.00 - $1666.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5677 Discontinued Q1'10 4 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache $1663.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5675 Discontinued Q1'11 6 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB SmartCache $1440.00 - $1443.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5672 Discontinued Q1'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5670 Discontinued Q1'10 6 3.33 GHz 2.93 GHz 12 MB SmartCache $1440.00 - $1443.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5667 Discontinued Q1'10 4 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB SmartCache $1440.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5660 Discontinued Q1'10 6 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB SmartCache $1219.00 - $1222.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5650 Discontinued Q1'10 6 3.06 GHz 2.66 GHz 12 MB SmartCache $996.00 - $999.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5649 Launched Q1'11 6 2.93 GHz 2.53 GHz 12 MB SmartCache $774.00 - $777.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5647 Discontinued Q1'11 4 3.20 GHz 2.93 GHz 12 MB SmartCache $774.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5645 Launched Q1'10 6 2.67 GHz 2.40 GHz 12 MB SmartCache $525.00 - $554.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5640 Discontinued Q1'10 6 2.80 GHz 2.26 GHz 12 MB SmartCache $996.00 - $999.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5640 Discontinued Q1'10 4 2.93 GHz 2.66 GHz 12 MB SmartCache $774.00 - $777.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5638 Launched Q1'10 6 2.40 GHz 2.00 GHz 12 MB $525.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5630 Discontinued Q1'10 4 2.40 GHz 2.13 GHz 12 MB SmartCache $551.00 - $554.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5630 Discontinued Q1'10 4 2.80 GHz 2.53 GHz 12 MB SmartCache $551.00 - $554.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5620 Launched Q1'10 4 2.66 GHz 2.40 GHz 12 MB SmartCache $369.00 - $391.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5618 Launched Q1'10 4 2.26 GHz 1.87 GHz 12 MB $437.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5609 Discontinued Q1'10 4 1.86 GHz 1.86 GHz 12 MB SmartCache $440.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5607 Launched Q1'11 4 2.26 GHz 8 MB SmartCache $276.00 - $279.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5606 Discontinued Q1'11 4 2.13 GHz 8 MB SmartCache $219.00 - $227.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5506 Launched Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5603 Discontinued Q1'11 4 1.60 GHz 4 MB SmartCache $188.00 - $195.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W5590 Launched Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W5580 Launched Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5570 Launched Q1'09 4 3.33 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5560 Launched Q1'09 4 3.20 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5550 Launched Q1'09 4 3.06 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® EC5549 Launched Q1'10 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5540 Launched Q1'09 4 2.80 GHz 2.53 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® EC5539 Launched Q1'10 2 2.27 GHz 4 MB L3 $417.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5530 Launched Q3'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5530 Launched Q1'09 4 2.66 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LC5528 Launched Q1'10 4 2.53 GHz 2.13 GHz 8 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5520 Launched Q1'09 4 2.48 GHz 2.26 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5520 Launched Q1'09 4 2.53 GHz 2.26 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LC5518 Launched Q1'10 4 2.13 GHz 1.73 GHz 8 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5518 Launched Q1'09 4 2.40 GHz 2.13 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® EC5509 Launched Q1'10 4 2.00 GHz 8 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5508 Launched Q1'09 2 2.40 GHz 2.00 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5507 Launched Q1'10 4 2.26 GHz 4 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5506 Launched Q1'09 4 2.13 GHz 4 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5504 Launched Q1'09 4 2.00 GHz 4 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5503 Launched Q1'10 2 2.00 GHz 4 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5502 Launched Q1'09 2 1.86 GHz 4 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5492 Discontinued Q3'08 4 3.40 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5482 Discontinued Q4'07 4 3.20 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5472 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5472 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5470 Discontinued Q3'08 4 3.33 GHz 12 MB L2 $1467.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5462 Discontinued Q4'07 4 2.80 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5460 Discontinued Q4'07 4 3.16 GHz 12 MB L2 $1245.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 $912.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 $969.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5440 Launched Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 $735.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5430 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 $601.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5430 Discontinued Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2 $491.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5420 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 12 MB L2 $413.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5420 Discontinued Q4'07 4 2.50 GHz 12 MB L2 $347.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5410 Launched Q1'08 4 2.33 GHz 12 MB L2 $351.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5410 Discontinued Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2 $284.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5408 Launched Q1'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5405 Discontinued Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2 $231.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5365 Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5355 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5345 Launched Q1'07 4 2.33 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5335 Discontinued Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5335 Discontinued Q1'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5320 Discontinued Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5320 Discontinued Q4'06 4 1.86 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5318 Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5310 Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5310 Discontinued Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5272 Discontinued Q4'07 2 3.40 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5270 Launched Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X5260 Launched Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5240 Launched Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5240 Launched Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 $649.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5238 Launched Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5220 Launched Q1'08 2 2.33 GHz 6 MB L2 $317.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L5215 Launched Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5205 Discontinued Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5160 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5150 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5148 Launched Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5140 Launched Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 $478.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5138 Launched Q2'06 2 2.13 GHz 4 MB L2 $494.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5133 Launched 2 2.20 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5130 Launched Q2'06 2 2.00 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5128 Launched Q2'06 2 1.86 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5120 Discontinued 2 1.86 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 5113 Launched 2 1.60 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5110 Discontinued 2 1.60 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5080 Discontinued 2 3.73 GHz 4 MB L2 $851.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5070 Discontinued 2 3.46 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5063 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 $369.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5060 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5050 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5040 Discontinued 2 2.83 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 5030 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3690 Discontinued Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3680 Discontinued Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB SmartCache $594.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3670 Discontinued Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache $594.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3580 Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB SmartCache $1059.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3570 Discontinued Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache $1059.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3565 Discontinued Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3550 Discontinued Q3'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3540 Discontinued Q1'09 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $594.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® EC3539 Launched Q1'10 4 2.13 GHz 8 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3530 Discontinued Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LC3528 Launched Q1'10 2 1.87 GHz 1.73 GHz 4 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W3520 Discontinued Q1'09 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LC3518 Launched Q1'10 1 1.73 GHz 2 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3480 Discontinued Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB SmartCache $623.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3470 Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB SmartCache $339.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3460 Discontinued Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache $328.00 - $339.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3450 Launched Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB SmartCache $261.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3440 Discontinued Q3'09 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB SmartCache $230.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3430 Launched Q3'09 4 2.80 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache $203.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3426 Discontinued Q3'09 4 3.20 GHz 1.86 GHz 8 MB SmartCache $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3406 Discontinued Q1'10 2 2.53 GHz 2.26 GHz 4 MB SmartCache $201.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3380 Discontinued Q1'09 4 3.16 GHz 12 MB L2 $562.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3370 Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 $339.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3360 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 $287.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3360 Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 $340.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3350 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 $268.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3330 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 $202.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3320 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3230 Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3220 Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® X3210 Discontinued Q1'07 4 2.13 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3120 Discontinued Q3'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3110 Discontinued Q1'09 2 3.00 GHz 6 MB L2 $243.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3110 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 $179.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3070 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3065 Discontinued Q4'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3060 Discontinued 2 2.40 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3050 Discontinued 2 2.13 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3040 Discontinued 2 1.86 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® L3014 Launched Q1'08 1 2.40 GHz 3 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.80E GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Launched 1 3.80 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.80 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Launched 1 3.80 GHz 2 MB L2 N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB Discontinued 1 3.66 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.60E Ghz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Launched 1 3.60 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.60 GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Launched 1 3.60 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.60 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.50 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 667 MHz FSB Discontinued 1 3.50 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.40E GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Launched 1 3.40 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.40 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.40 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 1 MB L2 N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.33 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB Discontinued 1 3.33 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.20E GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Launched 1 3.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.20 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.20 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB Discontinued 1 3.16 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00E Ghz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00D Ghz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 1 MB L2 N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 8M Cache, 667 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 8 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00 GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Launched 1 3.00 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 667 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 2 MB N/A
64-bit Intel® Xeon® Processor 2.83 GHz, 4M Cache, 667 MHz FSB Launched 1 2.83 GHz 4 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.80E GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Launched 1 2.80 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.80 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.80D GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.80 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 2.80 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.20 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.06 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 4 MB L2 $3692.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 4M Cache, 800 MHz FSB Discontinued 2 2.80 GHz 4 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2 $3692.00
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 $307.00
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued Q4'03 1 2.80 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.80 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.70 GHz 2 MB L2 $1980.00
Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.60 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.50 GHz 1 MB L2 $1980.00
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 1 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued Q4'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued Q3'03 1 2.40 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.40 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.20 GHz 2 MB L2 $1177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.20 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.20 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor LV 2.16 GHz, 2M Cache, 667 MHz FSB Discontinued Q3'06 2 2.16 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 2 MB L2 $3587.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 2.00 GHz, แคช 2M, 667 MHz FSB Discontinued Q1'06 2 2.00 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 1 MB L2 $856.00
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.00 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Launched 1 2.00 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 256 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 1.90 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.90 GHz 1 MB L2 $1850.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 1.80 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Launched 1 1.80 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 1.70 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ULV 1.66 GHz, แคช 2M, 667 MHz FSB Discontinued Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® LV 1.66 GHz, แคช 2M, 667 MHz FSB Discontinued Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued Q3'02 1 1.60 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 1.60 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 1 MB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 1 MB L2 $1100.00
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 256 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2 N/A
Intel® Xeon® Processor 1.40 GHz, 256K Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 1.00 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 256 KB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 900 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 866 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 866 MHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 800 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 733 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 733 MHz 256 KB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 2 MB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 700 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 667 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 667 MHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III Xeon® 600 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 2 MB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 1 MB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 512 KB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 2 MB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 1 MB L2 N/A
Intel® Pentium® III Xeon® Processor 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 512 KB L2 N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 2 MB L2 N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 2 MB L2 N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 512 KB L2 N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 400 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 512 KB L2 N/A
Intel® Pentium® II Xeon® Processor 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 512 KB L2 N/A

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel