Intel® Core™ Processors

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 4

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330 Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $138.00 - $147.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330T End of Life Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $138.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330TE Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $122.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340 End of Life Q3'13 2 3.60 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $149.00 - $157.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340TE Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $138.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350 End of Life Q2'14 2 3.60 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $138.00 - $147.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350T Launched Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $138.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360 Launched Q2'14 2 3.70 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $138.00 - $147.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360T End of Life Q3'14 2 3.20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $138.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370 End of Life Q3'14 2 3.80 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $138.00 - $147.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370T End of Life Q1'15 2 3.30 GHz 4 MB Intel® HD Graphics 4600 $138.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4100E Launched Q3'13 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4100M Launched Q4'13 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4100U Launched Q3'13 2 1.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4400 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4102E Launched Q3'13 2 1.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4110E Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4110M Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4112E Launched Q2'14 2 1.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4120U Launched Q2'14 2 2.00 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4400 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4158U Launched Q3'13 2 2.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® Iris™ Graphics 5100 $315.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170T End of Life Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4400 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170 End of Life Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4400 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4160T End of Life Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4400 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4160 End of Life Q3'14 2 3.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4400 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150T End of Life Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4400 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150 End of Life Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4400 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130T End of Life Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD graphics 4400 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130 End of Life Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD graphics 4400 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4000M Launched Q4'13 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4600 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4005U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD graphics 4400 $275.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4010U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4400 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4010Y Launched Q3'13 2 1.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4200 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4012Y Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD graphics 4200 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4020Y Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4200 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4025U Launched Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4400 $275.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4030U Launched Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4400 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4030Y Launched Q2'14 2 1.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4200 $281.00

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel