อแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต 10/25/40 กิกะบิต

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต อัตราข้อมูลต่อพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
อแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X722-DA2 Launched ไม่ใช่ $319.00 Dual 10GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
อแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X722-DA4 Launched ไม่ใช่ $488.00 Quad 10GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet XXV710-DA1 สำหรับ OCP Launched ไม่ใช่ $299.00 - $310.00 Single 25/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet XXV710-DA1 Launched ไม่ใช่ $223.00 Single 25/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet XXV710-DA2 สำหรับ OCP Launched ไม่ใช่ $324.00 - $337.00 Dual 25/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet XXV710-DA2 Launched ไม่ใช่ $299.00 Dual 25/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet Converged XL710-QDA1 Launched ไม่ใช่ $381.00 - $395.00 Single 40/10GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter XL710-QDA2 Launched ไม่ใช่ $429.00 - $446.00 Dual 40/10GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2 Launched ไม่ใช่ $256.00 - $265.00 Dual 10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X710-DA2 สำหรับ OCP Launched ไม่ใช่ $149.00 Dual 10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA4 Launched ไม่ใช่ $399.00 - $415.00 Quad 10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
อแดปเตอร์เครือข่ายแบบ Converge Intel® Ethernet X710-T4 Launched ไม่ใช่ $495.00 - $515.00 Quad 10GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 Launched ไม่ใช่ $299.00 - $310.00 Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T1 Launched $290.00 - $301.00 Single 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T1 Launched $341.00 Single 10GbE/1GbE/100Mb PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T2 Launched ไม่ใช่ $508.00 - $513.00 Dual 10GbE/1GbE/100Mb PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-T2 Discontinued ไม่ใช่ 19 W N/A Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR2 Launched ไม่ใช่ $458.00 - $472.00 Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR1 Launched ไม่ใช่ $385.00 - $395.00 Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-QDA1 Discontinued ไม่ใช่ 20 W N/A Single PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-LR1 Launched ไม่ใช่ $683.00 - $687.00 Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2 Launched ไม่ใช่ $296.00 - $299.00 Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Server Adapter XL710-QDA1 for Open Compute Project Launched ไม่ใช่ $295.00 Single 40/10GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Server Adapter XL710-QDA2 for Open Compute Project Launched ไม่ใช่ $407.00 Dual 40/10GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X540-T2 Discontinued ไม่ใช่ 9.8 W N/A Dual PCIe v2.1 5.0GT/s PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-LR2 Discontinued ไม่ใช่ 6.8 W N/A Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-SR2 Discontinued ไม่ใช่ 6.9 W N/A Dual PCIe v2.0 (5 GT/s) PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-DA1 สำหรับ Open Compute Project Launched ไม่ใช่ $131.00 Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-DA2 สำหรับ Open Compute Project Launched ไม่ใช่ $149.00 Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel