Intel® Celeron® Processor

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3950 Launched Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $52.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930TE Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930T Launched Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930E Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930 Launched Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3920 Launched Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $52.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3902E Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900TE Launched Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900E Launched Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900T Launched Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900 Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1850 End of Life Q2'14 2 2.90 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $52.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1840T End of Life Q2'14 2 2.50 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1840 End of Life Q2'14 2 2.80 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1830 End of Life Q1'14 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $52.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820TE Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820T End of Life Q1'14 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1630 End of Life Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $52.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820 Launched Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1620T Launched Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1620 Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $40.00 - $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1610T Launched Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1610 Launched Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $42.00
Intel® Celeron® Processor J4105 Launched Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB Intel® UHD Graphics 600 $107.00
Intel® Celeron® Processor J4005 Launched Q4'17 2 2.00 GHz 4 MB Intel® UHD Graphics 600 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J3455 Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD 500 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J3355 Launched Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD 500 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J3160 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J3060 Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1900 Launched Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1850 Launched Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1800 End of Life Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 $72.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1750 Launched Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 N/A
Intel® Celeron® Processor N4100 Launched Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB Intel® UHD Graphics 600 $107.00
Intel® Celeron® Processor N4000 Launched Q4'17 2 1.10 GHz 4 MB Intel® UHD Graphics 600 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3000 Launched Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรี่ส์ N3000 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3010 Launched Q1'16 2 1.04 GHz 2 MB L2 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3050 Launched Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรี่ส์ N3000 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3060 Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3150 Launched Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรี่ส์ N3000 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3160 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3350 Launched Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 กราฟิก Intel® HD 500 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3450 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 กราฟิก Intel® HD 500 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2940 Launched Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2930 Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2920 End of Life Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2910 Launched Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2840 Launched Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2830 Launched Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2820 Launched Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2815 Launched Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2810 Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2808 Launched Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2807 Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2806 Launched Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2805 Launched Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3965U Launched Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 610 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3965Y Launched Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 615 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3865U Launched Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 610 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3955U Launched Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3855U Launched Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3765U Launched Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่ห้า $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3755U Launched Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่ห้า $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3215U Launched Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่ห้า $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3205U Launched Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่ห้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2981U Launched Q4'13 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2980U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2970M Launched Q2'14 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2961Y Launched Q4'13 2 1.10 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2957U Launched Q4'13 2 1.40 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2955U Launched Q3'13 2 1.40 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2950M Launched Q4'13 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2002E Launched Q1'14 2 1.50 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $86.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2000E Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $86.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1047UE Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $119.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1037U Launched Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1020M Launched Q1'13 2 2.10 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1020E Launched Q1'13 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $76.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1019Y Launched Q2'13 2 1.00 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1017U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1007U Launched Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1005M Launched Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1000M Launched Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 310 End of Interactive Support Q4'05 1 2.13 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 310 End of Interactive Support 1 1.20 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 410 End of Interactive Support 1 1.46 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.00 GHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.00 GHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 300 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 1 300 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.00 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.00 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.20 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 1.20 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 520 End of Interactive Support Q1'07 1 1.60 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 420 End of Interactive Support Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.66 GHz, แคช 1M, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'06 1 1.66 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 220 End of Interactive Support Q4'07 1 1.20 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1600 End of Interactive Support Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 $58.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 585 End of Interactive Support Q3'08 1 2.16 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 722 End of Interactive Support Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® T3100 End of Interactive Support Q3'08 2 1.90 GHz 1 MB L2 $62.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® SU2300 End of Interactive Support Q3'09 2 1.20 GHz 1 MB N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® P4500 End of Interactive Support Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $68.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® P1053 Launched Q1'10 1 1.33 GHz 2 MB L3 $153.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® U3400 End of Interactive Support Q2'10 2 1.06 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 266 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 266 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ULV 763 End of Interactive Support Q1'11 1 1.40 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 797 Launched Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 927UE Launched Q1'13 1 1.50 GHz 1 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $95.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 315 End of Interactive Support Q3'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 320 End of Interactive Support Q2'03 1 1.30 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 420 End of Interactive Support 1 1.60 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.00 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.00 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 333 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 333 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.06 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.06 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.40 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 1.40 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 450 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 450 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 530 End of Interactive Support Q3'06 1 1.73 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 430 End of Interactive Support Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2 $37.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.83 GHz, แคช 1M, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'07 1 1.83 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1500 End of Life Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 $47.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 575 End of Interactive Support Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 723 End of Interactive Support Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 $87.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3200 End of Interactive Support Q3'09 2 2.40 GHz 1 MB L2 $47.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® P4505 End of Interactive Support Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $68.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.40 GHz, แคช 256K, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.40 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 300 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 300 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® U3405 End of Interactive Support Q1'10 2 1.06 GHz 2 MB กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $105.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 925 Launched Q1'11 1 2.30 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 787 Launched Q3'11 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G470 Launched Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $37.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 315/315J End of Interactive Support Q2'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 330 End of Interactive Support 1 1.40 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 430 End of Interactive Support 1 1.73 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.10 GHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.10 GHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.70 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 1.70 GHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 366 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 1 366 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.13 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.13 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.50 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 1.50 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 500 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 500 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 440 End of Interactive Support Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2 $36.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1400 End of Interactive Support Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 570 End of Interactive Support Q2'08 1 2.26 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 743 End of Interactive Support Q3'09 1 1.30 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 900 End of Interactive Support Q1'09 1 2.20 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3300 End of Interactive Support Q3'09 2 2.50 GHz 1 MB L2 $47.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® T3300 End of Interactive Support Q1'10 2 2.00 GHz 1 MB N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 366 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 366 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® U3600 End of Interactive Support Q1'11 2 1.20 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® P4600 End of Interactive Support Q3'10 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 725C Launched Q2'12 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 $90.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 887 Launched Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G465 End of Life Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $37.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 320 End of Interactive Support Q2'04 1 2.40 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 340 End of Interactive Support 1 1.50 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 440 End of Interactive Support Q1'06 1 1.86 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.10 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.10 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.80 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.80 GHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 400 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 400 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.20 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.20 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.60 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 1.60 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 550 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 550 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 215 End of Interactive Support 1 1.33 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 560 End of Interactive Support Q1'08 1 2.13 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1200 End of Interactive Support Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® T1600 End of Interactive Support Q4'08 2 1.66 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® T3500 End of Interactive Support Q3'10 2 2.10 GHz 1 MB N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3400 End of Interactive Support Q1'10 2 2.60 GHz 1 MB SmartCache $42.00
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 400 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 400 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G460 End of Life Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $37.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B720 Launched Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 877 Launched Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 325 End of Interactive Support Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 350 End of Interactive Support 1 1.30 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 450 End of Interactive Support 1 2.00 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.20 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.20 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 433 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q2'99 1 433 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.70 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.70 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 600 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 550 End of Interactive Support Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® T1700 End of Interactive Support Q4'08 2 1.83 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3500 End of Interactive Support Q3'10 2 2.70 GHz 1 MB SmartCache $52.00
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 433 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 433 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G440 End of Life Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B710 Launched Q3'11 1 1.60 GHz 1.5 MB L3 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B840 Launched Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $86.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 867 Launched Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G555 End of Life Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $52.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 325/325J End of Interactive Support Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 360 End of Interactive Support 1 1.40 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 423 End of Interactive Support Q1'06 1 1.06 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.30 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.30 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.00 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.00 GHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 500 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 500 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.33 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.33 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.80 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.80 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 650 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 650 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 540 End of Interactive Support Q3'07 1 1.86 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 523 End of Interactive Support Q3'07 1 930 MHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 450 End of Interactive Support Q3'08 1 2.20 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 466 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 466 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G550T End of Life Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 857 Launched Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B830 Launched Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 325J End of Interactive Support Q4'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 370 End of Interactive Support Q2'04 1 1.50 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 800 MHz, แคช 512K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.40 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1.40 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.10 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.10 GHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 533 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 533 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 2.00 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.00 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 700 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 700 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 733 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 733 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 443 End of Interactive Support 1 1.20 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 530 End of Interactive Support Q1'07 1 1.73 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G550 End of Life Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 847E Launched Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $111.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B820 Launched Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 326 End of Interactive Support Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 380 End of Interactive Support 1 1.60 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.20 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.20 GHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 566 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 566 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 800 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 2.20 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.20 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 750 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 750 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 733 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 733 MHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 600 MHz, แคช 512K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'03 1 600 MHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ULV 573 End of Interactive Support Q3'06 1 1.00 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G540T End of Life Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 847 Launched Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB L3 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B815 Launched Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 330 End of Interactive Support Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 390 End of Interactive Support 1 1.70 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.30 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.30 GHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 600 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 850 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 850 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 2.40 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.40 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 800 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 800 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G540 Launched Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $40.00 - $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B810E Launched Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $72.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 827E Launched Q3'11 1 1.40 GHz 1.5 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $89.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 330/330J End of Interactive Support Q2'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 333 End of Interactive Support 1 900 MHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.40 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.40 GHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 633 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 633 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 900 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 900 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 2.50 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.50 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 850 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 850 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530T End of Life Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B810 Launched Q1'11 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $72.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 807UE Launched Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $98.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 330J End of Interactive Support Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 353 End of Interactive Support 1 900 MHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.50 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2.50 GHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 667 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 667 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 900 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 900 MHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 866 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 866 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 900 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 900 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530 End of Life Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B800 Launched Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 807 Launched Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 331 End of Interactive Support 1 2.66 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 373 End of Interactive Support Q2'04 1 1.00 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.60 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.60 GHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 700 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 700 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 950 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 950 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® LV 400 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 400 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 335 End of Interactive Support Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 383 End of Interactive Support 1 1.00 GHz 1 MB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.70 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.70 GHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 733 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 733 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 933 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 933 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 335/335J End of Interactive Support Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.80 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2.80 GHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 766 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 766 MHz 128 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 335J End of Interactive Support Q4'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® LV 650 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 650 MHz 256 KB N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 466 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 466 MHz 128 KB N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 336 End of Interactive Support 1 2.80 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 266 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 266 MHz N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 340 End of Interactive Support Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 300 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 300 MHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 340J End of Interactive Support Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 341 End of Interactive Support Q2'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 345 End of Interactive Support Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 345J End of Interactive Support Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 346 End of Interactive Support 1 3.06 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 347 End of Interactive Support Q4'06 1 3.06 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 350 End of Interactive Support Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 350/350J End of Interactive Support Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 351 End of Interactive Support Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 352 End of Interactive Support Q2'06 1 3.20 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 355 End of Interactive Support Q4'05 1 3.33 GHz 256 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 356 End of Interactive Support Q2'06 1 3.33 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 360 End of Interactive Support Q4'06 1 3.46 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 365 End of Interactive Support Q1'07 1 3.60 GHz 512 KB L2 N/A

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel