โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver J5005 Launched Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB 10 W Intel® UHD Graphics 605 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N5000 Launched Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB 6 W Intel® UHD Graphics 605 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D1519 Launched Q2'16 4 2.10 GHz 1.50 GHz 6 MB 25 W $200.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D1517 Launched Q4'15 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB 25 W $194.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D1509 Launched Q4'15 2 1.50 GHz 3 MB 19 W $156.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D1508 Launched Q4'15 2 2.60 GHz 2.20 GHz 3 MB 25 W $129.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D1507 Launched Q4'15 2 1.20 GHz 3 MB 20 W $103.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4620 Launched Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB 51 W Intel® HD Graphics 630 $86.00 - $93.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4600T Launched Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB 35 W Intel® HD Graphics 630 $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4600 Launched Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB 51 W Intel® HD Graphics 630 $75.00 - $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4560T Launched Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB 35 W Intel® HD Graphics 610 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4560 Launched Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB 54 W Intel® HD Graphics 610 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4520 Launched Q3'15 2 3.60 GHz 3 MB SmartCache 51 W กราฟิก Intel® HD 530 $86.00 - $93.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4500T Launched Q3'15 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก Intel® HD 530 $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4500 Launched Q3'15 2 3.50 GHz 3 MB SmartCache 51 W กราฟิก Intel® HD 530 $75.00 - $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4400TE Launched Q4'15 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก Intel® HD 510 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4400T Launched Q3'15 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก Intel® HD 510 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4400 Launched Q3'15 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache 54 W กราฟิก Intel® HD 510 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3470 Discontinued Q1'15 2 3.60 GHz 3 MB 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $86.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3460T Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 3 MB 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3460 Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 3 MB SmartCache 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $75.00 - $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3450T Discontinued Q3'14 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3450 Discontinued Q2'14 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $75.00 - $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3440T Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3440 Discontinued Q2'14 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $75.00 - $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3430 Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $86.00 - $93.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3420T Discontinued Q3'13 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3420 Launched Q3'13 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $75.00 - $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3260 Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 3 MB 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3258 Discontinued Q2'14 2 3.20 GHz 3 MB 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $72.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3320TE Launched Q3'13 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $70.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3260T Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3250T Discontinued Q3'14 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3250 Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $50.00 - $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3240T Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3240 Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $54.00 - $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3220T Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3220 Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $54.00 - $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2140 Discontinued Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache 55 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $93.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2130 Launched Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache 55 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $75.00 - $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2120T Discontinued Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2120 Launched Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache 55 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $65.00 - $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2100T Discontinued Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2030T Launched Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2030 Launched Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache 55 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2020T Launched Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2020 Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache 55 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2010 Discontinued Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache 55 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® J4205 Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W กราฟิก Intel® HD 505 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® J3710 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 6.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® J2900 Discontinued Q4'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 10 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 $94.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® J2850 Launched Q3'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 10 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N4200 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 6 W กราฟิก Intel® HD 505 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N3540 Launched Q3'14 4 2.16 GHz 2 MB L2 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N3530 Launched Q1'14 4 2.16 GHz 2 MB 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N3520 Launched Q4'13 4 2.17 GHz 2 MB 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N3510 Launched Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N3700 Launched Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 6 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรี่ส์ N3000 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N3710 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 6 W $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4415U Launched Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache 15 W Intel® HD Graphics 610 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4415Y Launched Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache 6 W กราฟิก Intel® HD 615 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4410Y Launched Q1'17 2 1.50 GHz 2 MB SmartCache 6 W กราฟิก Intel® HD 615 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4405Y Launched Q3'15 2 1.50 GHz 2 MB SmartCache 6 W กราฟิก Intel® HD 515 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4405U Launched Q3'15 2 2.10 GHz 2 MB SmartCache 15 W กราฟิก Intel® HD 510 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3550M Launched Q4'13 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache 37 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3556U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 2 MB SmartCache 15 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3558U Launched Q4'13 2 1.70 GHz 2 MB SmartCache 15 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3560M Launched Q2'14 2 2.40 GHz 2 MB 37 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3560Y Launched Q3'13 2 1.20 GHz 2 MB SmartCache 11.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3561Y Launched Q4'13 2 1.20 GHz 2 MB SmartCache 11.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3805U Launched Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่ห้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3825U Launched Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่ห้า $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2129Y Launched Q1'13 2 1.10 GHz 2 MB SmartCache 10 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2127U Launched Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB SmartCache 17 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2117U Launched Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB SmartCache 17 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2030M Launched Q1'13 2 2.50 GHz 2 MB SmartCache 35 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2020M Launched Q3'12 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache 35 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 1405 v2 Launched Q1'14 2 1.40 GHz 6 MB SmartCache 40 W $156.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 1405 Discontinued Q2'12 2 1.80 GHz 1.20 GHz 5 MB SmartCache 40 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® A1020 Launched Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 10 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700 $86.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® A1018 Discontinued Q3'13 2 2.10 GHz 1 MB SmartCache 35 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่สาม N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B980 Launched Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B970 Launched Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B960 Launched Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B950 Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B940 Launched Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B925C Launched Q4'13 2 2.00 GHz 4 MB L3 15 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B915C Launched Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB L3 15 W $168.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6800 Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB SmartCache 65 W $93.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6700 Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB SmartCache 65 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6600 Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB SmartCache 65 W $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500K Discontinued Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB 65 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500 Discontinued Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 65 W $68.00 - $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6300 Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 65 W $77.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5800 Discontinued Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB 65 W $72.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5700 Discontinued Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB SmartCache 65 W $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5500 Discontinued Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache 65 W $72.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5400 Discontinued Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 65 W $67.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5300 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 65 W $62.00 - $72.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5200 Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 65 W $72.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2220 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2 65 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2200 Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2 65 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2180 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2 65 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2160 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2 65 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2140 Discontinued Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 65 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G6960 Discontinued Q1'11 2 2.93 GHz 3 MB SmartCache 73 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G6951 Discontinued Q3'11 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache 73 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G6950 Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache 73 W $77.00 - $96.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G860T Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G870 Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache 65 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G860 Discontinued Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache 65 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G850 Launched Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache 65 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $67.00 - $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G840 Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache 65 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G645 Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache 65 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G640T Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $64.00 - $72.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G640 Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache 65 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G632 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache 65 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G630T Discontinued Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $72.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G630 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache 65 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G622 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache 65 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620T Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $70.00 - $77.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache 65 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G645T Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6300 Discontinued Q1'11 2 2.27 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6200 Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6100 Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6000 Discontinued Q2'10 2 1.86 GHz 3 MB SmartCache 35 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T4500 Discontinued Q1'10 2 2.30 GHz 1 MB 35 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T4400 Discontinued Q4'09 2 2.20 GHz 1 MB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T4300 Discontinued 2 2.10 GHz 1 MB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T4200 Discontinued Q1'09 2 2.00 GHz 1 MB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T3400 Discontinued Q4'08 2 2.16 GHz 1 MB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T3200 Discontinued 2 2.00 GHz 1 MB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T2390 Discontinued 2 1.86 GHz 1 MB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T2370 Discontinued Q1'08 2 1.73 GHz 1 MB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T2330 Discontinued Q4'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T2310 Discontinued Q4'07 2 1.46 GHz 1 MB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T2130 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 1 MB L2 31 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T2080 Discontinued Q2'07 2 1.73 GHz 1 MB L2 31 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® T2060 Discontinued Q1'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 31 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® U5600 Discontinued Q1'11 2 1.33 GHz 3 MB SmartCache 18 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® U5400 Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB SmartCache 18 W กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 745 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB L2 81.9 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 672 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 115 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 670 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 115 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 662 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 115 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 661 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'06 1 3.60 GHz 2 MB L2 86 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 660 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 115 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 651 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'06 1 3.40 GHz 2 MB L2 86 W $81.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 650 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'05 1 3.40 GHz 2 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 641 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'06 1 3.20 GHz 2 MB L2 86 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 640 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'05 1 3.20 GHz 2 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 631 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'06 1 3.00 GHz 2 MB L2 86 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 630 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 3.00 GHz 2 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 620 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 571 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 3.80 GHz 1 MB L2 115 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 570J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 3.80 GHz 1 MB L2 115 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 561 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 3.60 GHz 1 MB L2 115 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 560J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 115 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 560/560J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 115 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 551 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'05 1 3.40 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 550J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 550/550J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.40 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 550 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 115 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 541 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 540J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 3.20 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 540/540J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 531 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 530J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 530/530J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 524 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'06 1 3.06 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 521 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520/521 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 89 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520/521 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 89 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520/520J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 517 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Pentium® 4 Extreme Edition รองรับเทคโนโลยี HT 3.73 GHz, แคช 2M, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.73 GHz 2 MB L2 115 W N/A
โปรเซสเซอร์ Pentium® 4 Extreme Edition รองรับเทคโนโลยี HT 3.46 GHz, แคช 2M, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.46 GHz 2 MB L2 110.7 W N/A
โปรเซสเซอร์ Pentium® 4 Extreme Edition รองรับเทคโนโลยี HT 3.40 GHz, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 2 MB L3 102.9 W N/A
โปรเซสเซอร์ Pentium® 4 Extreme Edition รองรับเทคโนโลยี HT 3.20 GHz, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 92.1 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 4.00 GHz, แคช 2M, 1066 MHz FSB Discontinued 1 4.00 GHz 2 MB N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.80 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.80 GHz 1 MB 65 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.40E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 103 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.40 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 103 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.40 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 512 KB L2 89 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.20E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 103 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.20 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 103 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.20 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 512 KB L2 82 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.06 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 81.8 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.00E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 89 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.00 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 89 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.00 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB 81.9 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 2.80E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 89 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 2.80 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 69.7 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 2.60 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 69 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 2.40 GHz, แคช 512K, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 66.2 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 519K Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 519J Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 516 Discontinued Q4'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 515/515J Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 511 Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 511 Discontinued Q4'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 506 Discontinued Q2'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 505/505J Discontinued Q1'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 505 Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.80A GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB 103 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.80 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.80 GHz 512 KB L2 68.4 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.80 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 84 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.80 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 68.4 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.66 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2 89 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.66 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 66.1 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.60 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.60 GHz 512 KB L2 62.6 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.53 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.53 GHz 512 KB L2 61.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.40 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 59.8 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.50 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.50 GHz 512 KB L2 61 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.40 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 1 MB L2 89 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.40 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 59.8 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.26 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.26 GHz 512 KB L2 58 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.20 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2 57.1 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.00 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 54.3 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.00 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 256 KB L2 71.8 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.90 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.90 GHz 256 KB L2 69.2 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.80 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2 68.1 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.80 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 256 KB L2 66.7 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.70 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 512 KB N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.70 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 256 KB L2 64 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.60 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 256 KB L2 61 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.60 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 512 KB L2 38 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.50 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 256 KB L2 57.8 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.40 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 54.7 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 1.30 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.30 GHz 256 KB L2 51.6 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 532 รองรับเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 88 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 552 รองรับเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.46 GHz 1 MB L2 88 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 548 รองรับเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.33 GHz 1 MB L2 88 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 538 รองรับเทคโนโลยี HT Discontinued 1 3.20 GHz 1 MB L2 88 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 518 รองรับเทคโนโลยี HT Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 88 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 รองรับเทคโนโลยี HT 3.20 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 512 KB L2 76 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 รองรับเทคโนโลยี HT 3.06 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 70 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 รองรับเทคโนโลยี HT 2.80 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 68.4 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 รองรับเทคโนโลยี HT 2.66 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 66.1 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 รองรับเทคโนโลยี HT 2.40 GHz, แคช 512K, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 59.8 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 2.60 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 2.50 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.50 GHz 512 KB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 2.40 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 2.30 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.30 GHz 512 KB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 2.20 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 2.00 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 512 KB L2 32 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 1.90 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.90 GHz 512 KB L2 32 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 1.80 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2 30 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 1.70 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 1.70 GHz 512 KB L2 30 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 1.60 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 512 KB L2 26.9 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 1.50 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 512 KB L2 25.8 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 - M 1.40 GHz, แคช 512K, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2 20.8 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III - S 1.40 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2 32.2 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 1.40 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 31.2 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 1.33 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.33 GHz 256 KB L2 29.9 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III - S 1.26 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 1.26 GHz 512 KB L2 30.4 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 1.20 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 256 KB L2 29.9 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III - S 1.13 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 512 KB L2 28.7 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 1.13 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 256 KB L2 29.1 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 1.10 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.10 GHz 256 KB L2 33 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III - S 1.00 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 512 KB L2 12.1 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 1.00 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 1.00 GHz 256 KB L2 29 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 1.00 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 1.00 GHz 256 KB L2 29 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III - S 933 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 933 MHz 512 KB L2 11.61 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 933 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 256 KB L2 27.3 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 900 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 23.2 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 866 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 866 MHz 256 KB L2 26.1 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 850 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 850 MHz 256 KB L2 22.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III - S 800 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued Q4'01 1 800 MHz 512 KB L2 10.63 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 800 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 20.8 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 800 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 20.8 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 750 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 256 KB L2 19.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 733 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 733 MHz 256 KB L2 22.8 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 700 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 700 MHz 256 KB L2 18.3 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 667 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 667 MHz 256 KB L2 17.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 650 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 17 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 600 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 34.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 600 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB L2 15.8 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 600 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 34.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 600 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued Q1'00 1 600 MHz 256 KB L2 19.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 550 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 256 KB L2 14.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 533 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 533 MHz 512 KB L2 29.7 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 550 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 512 KB L2 30.8 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 533 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB Discontinued 1 533 MHz 256 KB L2 14 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 500 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 512 KB L2 28 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 500 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 256 KB L2 13.2 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® III 450 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 512 KB L2 25.3 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.33 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.33 GHz 512 KB L2 N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.26 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.26 GHz 512 KB L2 22 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.20 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 512 KB L2 22 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.13 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.13 GHz 512 KB L2 21.8 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.06 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.06 GHz 512 KB L2 21 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 1.06 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.06 GHz 512 KB L2 21 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 1.00 GHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 512 KB L2 20.5 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 1.00 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 256 KB L2 34 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 933 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 933 MHz 512 KB L2 20.1 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 900 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 256 KB L2 30.7 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M 866 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 866 MHz 512 KB L2 19.5 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 800 MHz, แคช 512K, 133 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2 9.8 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 800 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2 5.9 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 800 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 256 KB L2 25.9 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 750 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 256 KB L2 24.6 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 750 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 750 MHz 512 KB L2 24.6 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 700 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 512 KB L2 7 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 700 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 700 MHz 256 KB L2 23 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 650 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 21.5 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III LV 600 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 256 KB L2 9.7 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 600 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 34.5 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 850 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 850 MHz 256 KB L2 27.5 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III - M ULV 700 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 650 MHz 256 KB L2 7 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 500 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 256 KB L2 16.8 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 450 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 256 KB L2 15.5 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® III 400 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 256 KB L2 10.1 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® II 450 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 512 KB L2 27.1 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® II 400 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 512 KB L2 24.3 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® II 350 MHz, แคช 512K, 100 MHz FSB Discontinued 1 350 MHz 512 KB L2 21.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® II 333 MHz, แคช 512K, 66 MHz FSB Discontinued 1 333 MHz 512 KB L2 20.6 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® II 300 MHz, แคช 512K, 66 MHz FSB Discontinued 1 300 MHz 512 KB L2 21.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® II 266 MHz, แคช 512K, 66 MHz FSB Discontinued 1 266 MHz 512 KB L2 16.8 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® II 233 MHz, แคช 512K, 66 MHz FSB Discontinued 1 233 MHz 512 KB L2 34.8 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® II 400 MHz, แคช 256K, 66 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 256 KB L2 13.1 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® II 366 MHz, แคช 256K, 66 MHz FSB Discontinued 1 366 MHz 256 KB L2 13.1 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® II 333 MHz, แคช 256K, 66 MHz FSB Discontinued 1 333 MHz 256 KB L2 11.8 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® II 300 MHz, แคช 512K, 66 MHz FSB Discontinued 1 300 MHz 512 KB L2 11.1 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® II 300 MHz, แคช 256K, 66 MHz FSB Discontinued 1 300 MHz 256 KB L2 11.6 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® II 266 MHz, แคช 512K, 66 MHz FSB Discontinued 1 266 MHz 512 KB L2 10.3 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® II 266 MHz, แคช 256K, 66 MHz FSB Discontinued 1 266 MHz 256 KB L2 10.3 W N/A
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® II 233 MHz, แคช 512K, 66 MHz FSB Discontinued 1 233 MHz 512 KB L2 9 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 960 Discontinued Q2'06 2 3.60 GHz 4 MB L2 130 W $316.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 950 Discontinued Q1'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 130 W $224.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 945 Discontinued Q3'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 95 W $163.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 940 Discontinued Q1'06 2 3.20 GHz 4 MB L2 130 W $183.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 935 Discontinued Q1'07 2 3.20 GHz 4 MB L2 95 W $84.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 930 Discontinued Q1'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 95 W $178.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 925 Discontinued Q3'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 95 W $74.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 920 Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 95 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 920 Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB 95 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 915 Discontinued Q3'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 95 W $74.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 840 Discontinued Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 130 W $423.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 830 Discontinued Q2'05 2 3.00 GHz 2 MB L2 130 W $316.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 820 Discontinued Q2'05 2 2.80 GHz 2 MB L2 95 W $74.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 805 Discontinued Q1'05 2 2.66 GHz 2 MB L2 95 W $93.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 1.70 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 1 MB L2 24.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 1.60 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 1.60 GHz 1 MB L2 24.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 1.50 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 1 MB L2 24.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 1.40 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 1 MB L2 22 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 1.30 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.30 GHz 1 MB L2 22 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M LV 1.20 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 1 MB L2 12 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M LV 1.10 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 1.10 GHz 1 MB L2 12 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M ULV 1.00 GHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 1 MB L2 7 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M ULV 900 MHz, แคช 1M, 400 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 1 MB L2 7 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 780 Discontinued 1 2.26 GHz 2 MB L2 27 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M LV 778 Discontinued 1 1.60 GHz 2 MB L2 7.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M ULV 773 Discontinued 1 1.30 GHz 2 MB L2 5.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 770 Discontinued 1 2.13 GHz 2 MB L2 27 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 765 Discontinued 1 2.10 GHz 2 MB L2 7.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 760 Discontinued Q2'04 1 2.00 GHz 2 MB L2 27 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M LV 758 Discontinued 1 1.50 GHz 2 MB L2 7.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 755 Discontinued 1 2.00 GHz 2 MB L2 7.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M ULV 753 Discontinued 1 1.20 GHz 2 MB L2 5.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 750 Discontinued 1 1.86 GHz 2 MB L2 27 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 745A Discontinued Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 21 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 745 Discontinued Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 7.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 740 Discontinued 1 1.73 GHz 2 MB L2 27 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M LV 738 Discontinued Q2'04 1 1.40 GHz 2 MB L2 7.5 W $218.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 735 Discontinued 1 1.70 GHz 2 MB L2 7.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M ULV 733/733J Discontinued 1 1.10 GHz 2 MB L2 5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 730 Discontinued 1 1.60 GHz 2 MB L2 27 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 725 Discontinued Q2'04 1 1.60 GHz 2 MB L2 7.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M ULV 723 Discontinued 1 1.00 GHz 2 MB L2 5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M LV 718 Discontinued 1 1.30 GHz 1 MB L2 12 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 715 Discontinued 1 1.50 GHz 2 MB L2 7.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M ULV 713 Discontinued 1 1.10 GHz 1 MB L2 7 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M 705 Discontinued 1 1.50 GHz 1 MB L2 24.5 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Extreme Edition 965 Discontinued Q1'06 2 3.73 GHz 4 MB L2 130 W $999.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Extreme Edition 955 Discontinued Q1'06 2 3.46 GHz 4 MB L2 130 W $999.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Extreme Edition 840 Discontinued Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 130 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® พร้อมเทคโนโลยี MMX™ 300 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 300 MHz N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® พร้อมเทคโนโลยี MMX™ 266 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 266 MHz N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® พร้อมเทคโนโลยี MMX™ 233 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 233 MHz 512 KB L2 17 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® พร้อมเทคโนโลยี MMX™ 200 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 200 MHz 512 KB L2 15.7 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® พร้อมเทคโนโลยี MMX™ 166 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 166 MHz 512 KB L2 13.1 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® พร้อมเทคโนโลยี MMX™ 150 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 150 MHz N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® พร้อมเทคโนโลยี MMX™ 133 MHz, 66 MHz FSB Discontinued 1 133 MHz N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Pro 200 MHz, แคช 1M, 66 MHz FSB Discontinued 1 200 MHz 1 MB L2 44 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Pro 200 MHz, แคช 512K, 66 MHz FSB Discontinued 1 200 MHz 512 KB L2 37.9 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Pro 200 MHz, แคช 256K, 66 MHz FSB Discontinued 1 200 MHz 256 KB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Pro 180 MHz, แคช 256K, 60 MHz FSB Discontinued 1 180 MHz 256 KB L2 31.7 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Pro 166 MHz, แคช 512K, 66 MHz FSB Discontinued 1 166 MHz 512 KB L2 35 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Pro 150 MHz, แคช 256K, 60 MHz FSB Discontinued 1 150 MHz 256 KB L2 31.7 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 997 Launched Q3'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 17 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 987 Launched Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB 17 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 977 Launched Q1'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 17 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 967 Launched Q4'11 2 1.30 GHz 2 MB L3 17 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 957 Launched Q2'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 17 W N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 150 MHz, 60 MHz FSB Discontinued 1 150 MHz N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 120 MHz, 60 MHz FSB Discontinued 1 120 MHz N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 100 MHz, 50 MHz FSB Discontinued 1 100 MHz N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 90 MHz, 60 MHz FSB Discontinued 1 90 MHz N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 75 MHz, 50 MHz FSB Discontinued 1 75 MHz N/A

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel