การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Gigabit Ethernet

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต อัตราข้อมูลต่อพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ รองรับจัมโบ้เฟรม เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ I347-AT4 Launched $18.19 Quad 1 GbE SGMII ใช่
Intel® Ethernet Controller I350-AM2 Launched 2.8 W $20.32 Dual GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I350-AM4 Launched 4 W $36.37 Quad GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I350-BT2 Launched 2.8 W $28.25 Dual GbE PCIe v2.0 (5.0GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I211-AT Launched $2.13 Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I210-AS Launched $6.41 Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I210-AT Launched $3.20 Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I210-CS Launched ไม่ใช่ $6.41 Single 1 GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I210-IS Launched $6.41 Single 1 GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I210-IT Launched $4.27 Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Connection I219-V Launched 0.5 W $1.72 Single 1 Gbps ใช่
Intel® Ethernet Connection I219-LM Launched 0.5 W $1.92 Single 1 Gbps ใช่
Intel® Ethernet Connection I218-V Launched 0.5 W $1.72 Single 1 Gbps ใช่
Intel® Ethernet Connection I218-LM Launched 0.5 W $1.92 Single 1 Gbps ใช่
Intel® Ethernet Connection I217-LM Launched 0.5 W $1.92 Single 1 Gbps ใช่
Intel® Ethernet Connection I217-V Launched 0.5 W $1.72 Single 1 Gbps ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82583V Launched 0.727 W $2.99 Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82580EB Launched 3.5 W $25.67 Quad PCIe v2.0 (5.0GT/s) ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82580DB Launched $14.12 Dual ใช่
Intel® 82579LM Gigabit Ethernet PHY Launched 0.66 W $1.92 Single 1 Gbps ใช่
Intel® 82579V Gigabit Ethernet PHY Launched 0.66 W $1.72 Single 1 Gbps ใช่
Intel® 82578DC Gigabit Ethernet PHY End of Life ไม่ใช่ $2.49 Single 1 Gbps ไม่ใช่
Intel® 82578DM Gigabit Ethernet PHY End of Life ไม่ใช่ N/A Single 1 Gbps ใช่
Intel® 82577LC Gigabit Ethernet PHY End of Life ไม่ใช่ N/A Single 1 Gbps ไม่ใช่
Intel® 82577LM Gigabit Ethernet PHY Launched $2.49 Single 1 Gbps ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82576EB End of Life 2.8 W N/A Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s) ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82576NS End of Life 2.8 W N/A Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s) ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82575EB Launched 2.8 W N/A Dual PCIe v2.0 (2.5GT/s) ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82574L Launched 0.727 W $4.27 Single PCIe v1.1 (2.5GT/s) ใช่
Intel® 82574IT Gigabit Ethernet Controller Launched 0.727 W $5.34 Single PCIe v1.1 (2.5GT/s) ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82573E End of Life 1.3 W N/A Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) ไม่ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82573L End of Life 1.3 W N/A Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) ไม่ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82573V End of Life 1.4 W N/A Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) ไม่ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82572EI End of Interactive Support 2.14 W N/A Single PCIe v1.0a (2.5GT/s) ไม่ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82571EB End of Interactive Support 3.43 W N/A Dual PCIe v1.0a (2.5GT/s) ใช่
Intel® 82567LF Gigabit Ethernet PHY End of Life ไม่ใช่ N/A Single 1 Gbps ไม่ใช่
Intel® 82567LM Gigabit Ethernet Phy Launched $1.59 Single 1 Gbps ใช่
Intel® 82567V Gigabit Ethernet Phy Launched $1.59 Single 1 Gbps
Intel® 82566DC Gigabit Ethernet PHY End of Life ไม่ใช่ 1.18 W N/A Single GLCI/LCI ไม่ใช่
Intel® 82566DM Gigabit Ethernet PHY End of Life 1.18 W N/A Single GLCI/LCI ใช่
Intel® 82566MC Gigabit Ethernet PHY End of Life ไม่ใช่ 1.18 W N/A Single GLCI/LCI ไม่ใช่
Intel® 82566MM Gigabit Ethernet PHY End of Life ไม่ใช่ 1.18 W N/A Single GLCI/LCI ไม่ใช่
Intel® 82564EB Gigabit Ethernet PHY End of Life ไม่ใช่ 1.3 W N/A Single GLCI/LCI
Intel® 82563EB Gigabit Ethernet PHY End of Life 2.6 W N/A Dual GLCI/LCI ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82547GI End of Life N/A Single PCI-X ไม่ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82546EB End of Life ใช่ N/A Dual PCI-X
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82546GB End of Life $45.13 Dual PCI-X
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82545EM End of Life 1.5 W $39.93 Single PCI-X
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82545GM End of Life 1.5 W N/A Single PCI-X ไม่ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82544EI End of Life N/A Single PCI-X
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82544GC End of Life N/A Single PCI-X
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82543GC End of Interactive Support ใช่ N/A Single PCI ไม่ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82541ER End of Life N/A Single PCI ไม่ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82541GI End of Life N/A Single PCI
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82541PI End of Life 1 W N/A Single PCI ไม่ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82540EM End of Life ใช่ 1.4 W N/A Single PCI ไม่ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82540EP End of Life ใช่ N/A Single PCI ไม่ใช่

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel