Kaby Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i7-7740X Discontinued Q2'17 4 4.50 GHz 4.30 GHz 8 MB $339.00 - $350.00
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i5-7640X Discontinued Q2'17 4 4.20 GHz 4.00 GHz 6 MB $242.00 - $243.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8130U Launched Q1'18 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก UHD Intel® 620 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7920HQ Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® HD Graphics 630 $568.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7820HQ Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® HD Graphics 630 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7820HK Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® HD Graphics 630 $378.00
Intel® Core™ i7-7820EQ Processor Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® HD Graphics 630 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700HQ Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.60 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $303.00 - $312.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700K Launched Q1'17 4 4.50 GHz 4.20 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $339.00 - $350.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700T Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $303.00 - $312.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7660U Launched Q1'17 2 4.00 GHz 2.50 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® Plus 640 $415.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7600U Launched Q1'17 2 3.90 GHz 2.80 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 620 $393.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7567U Launched Q1'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® Plus 650 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7560U Launched Q1'17 2 3.80 GHz 2.40 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® Plus 640 $415.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7500U Launched Q3'16 2 3.50 GHz 2.70 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 620 $393.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7Y75 Launched Q3'16 2 3.60 GHz 1.30 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 615 $393.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600K Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $242.00 - $243.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600T Launched Q1'17 4 3.70 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $213.00 - $224.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600 Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.50 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $213.00 - $224.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7500 Launched Q1'17 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $192.00 - $202.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7500T Launched Q1'17 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $192.00 - $202.00
Intel® Core™ i5-7442EQ Processor Launched Q1'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630 $250.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7440HQ Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630 N/A
Intel® Core™ i5-7440EQ Processor Launched Q1'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630 $250.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7400T Launched Q1'17 4 3.00 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7400 Launched Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $182.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7360U Launched Q1'17 2 3.60 GHz 2.30 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® Plus 640 $304.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7300U Launched Q1'17 2 3.50 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 620 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7300HQ Launched Q1'17 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630 $250.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7287U Launched Q1'17 2 3.70 GHz 3.30 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® Plus 650 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7267U Launched Q1'17 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® Plus 650 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7260U Launched Q1'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB กราฟิก Intel® Iris® Plus 640 $304.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7200U Launched Q3'16 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 620 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7Y54 Launched Q3'16 2 3.20 GHz 1.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 615 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7Y57 Launched Q1'17 2 3.30 GHz 1.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 615 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7350K Launched Q1'17 2 4.20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $168.00 - $179.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7320 Launched Q1'17 2 4.10 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $149.00 - $157.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7300 Launched Q1'17 2 4.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $138.00 - $147.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7300T Launched Q1'17 2 3.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $138.00 - $147.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7130U Launched Q2'17 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 620 $281.00
Intel® Core™ i3-7102E Processor Launched Q1'17 2 2.10 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 $225.00
Intel® Core™ i3-7101E Processor Launched Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $117.00
Intel® Core™ i3-7101TE Processor Launched Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100T Launched Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $117.00
Intel® Core™ i3-7100E Processor Launched Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100 Launched Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7167U Launched Q1'17 2 2.80 GHz 3 MB กราฟิก Intel® Iris® Plus 650 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100U Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 620 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100H Launched Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 $225.00
Intel® Core™ i3-7020U Processor Launched Q2'18 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 620 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m3-7Y32 Launched Q2'17 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 615 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m3-7Y30 Launched Q3'16 2 2.60 GHz 1.00 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 615 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4620 Launched Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 $86.00 - $93.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4600T Launched Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4600 Launched Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 $75.00 - $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4560T Launched Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 610 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4560 Launched Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 610 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4415U Launched Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 610 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4415Y Launched Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 615 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4410Y Launched Q1'17 2 1.50 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 615 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3950 Launched Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $52.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930TE Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930T Launched Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930E Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930 Launched Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3965U Launched Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 610 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3965Y Launched Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 615 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3865U Launched Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 610 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1535M v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB กราฟิก HD Intel® P630 $623.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1505M v6 Launched Q1'17 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB กราฟิก HD Intel® P630 $434.00
Intel® Xeon® Processor E3-1505L v6 Launched Q1'17 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB กราฟิก HD Intel® P630 $433.00
Intel® Xeon® Processor E3-1501L v6 Launched Q2'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB กราฟิก HD Intel® P630 $306.00
Intel® Xeon® Processor E3-1501M v6 Launched Q2'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB กราฟิก HD Intel® P630 $306.00
Intel® Xeon® Processor E3-1285 v6 Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.10 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® P630 $450.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1280 v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.90 GHz 8 MB SmartCache $383.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275 v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® P630 $339.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1270 v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB SmartCache $328.00 - $339.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245 v6 Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® P630 $284.00 - $294.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240 v6 Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB SmartCache $272.00 - $282.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230 v6 Launched Q1'17 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache $250.00 - $261.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225 v6 Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® P630 $213.00 - $224.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220 v6 Launched Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB SmartCache $193.00 - $203.00
Intel® B365 Chipset Launched Q4'18 $28.00
Intel® X299 Chipset Launched Q2'17 $74.00
ชิปเซ็ต Intel® Z270 Launched Q1'17 $47.00
ชิปเซ็ต Intel® Q270 Launched Q1'17 $47.00
ชิปเซ็ต Intel® H270 Launched Q1'17 $32.00
ชิปเซ็ต Intel® Q250 Launched Q1'17 $43.00
ชิปเซ็ต Intel® B250 Launched Q1'17 $28.00
Intel® C422 Chipset Launched Q3'17 $55.00

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel