Pilot Point เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5299BRP End of Life Pedestal, 6U Rack Option
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5299DP End of Life Pedestal, 6U Rack Option
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5299UP End of Life Pedestal, 6U Rack Option
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BRP End of Life Pedestal, 6U Rack Option
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650DP End of Life Pedestal, 6U Rack Option
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650UP End of Life Pedestal, 6U Rack Option
แชสซีเวิร์คสเตชัน Intel® SC5299WS End of Life Pedestal, 6U Rack Option
แชสซีเวิร์คสเตชัน Intel® SC5650WS End of Life Pedestal, 6U Rack Option

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel