Skylake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9980XE Extreme Edition Launched Q4'18 18 4.40 GHz 3.00 GHz 24.75 MB SmartCache $1979.00 - $1999.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9960X X-ซีรีส์ Launched Q4'18 16 4.40 GHz 3.10 GHz 22 MB SmartCache $1684.00 - $1699.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9940X X-ซีรีส์ Launched Q4'18 14 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB SmartCache $1387.00 - $1399.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9920X X-ซีรีส์ Launched Q4'18 12 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB SmartCache $1189.00 - $1199.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900X X-ซีรีส์ Launched Q4'18 10 4.40 GHz 3.50 GHz 19.25 MB SmartCache $989.00 - $999.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9820X X-ซีรีส์ Launched Q4'18 10 4.10 GHz 3.30 GHz 16.5 MB SmartCache $889.00 - $899.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9800X X-ซีรีส์ Launched Q4'18 8 4.40 GHz 3.80 GHz 16.5 MB SmartCache $589.00 - $599.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7980XE Extreme Edition Launched Q3'17 18 4.20 GHz 2.60 GHz 24.75 MB $1979.00 - $1999.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7960X X-ซีรีส์ Launched Q3'17 16 4.20 GHz 2.80 GHz 22 MB $1684.00 - $1699.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7940X X-ซีรีส์ Launched Q3'17 14 4.30 GHz 3.10 GHz 19.25 MB $1387.00 - $1399.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-7920X X-ซีรีส์ Launched Q3'17 12 4.30 GHz 2.90 GHz 16.5 MB L3 $1189.00 - $1199.00
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i9-7900X Launched Q2'17 10 4.30 GHz 3.30 GHz 13.75 MB L3 $989.00 - $999.00
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i7-7820X Launched Q2'17 8 4.30 GHz 3.60 GHz 11 MB L3 $589.00 - $599.00
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i7-7800X Launched Q2'17 6 4.00 GHz 3.50 GHz 8.25 MB L3 $383.00 - $389.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6970HQ Launched Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® Pro 580 $623.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6920HQ Launched Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $568.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6870HQ Launched Q1'16 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® Pro 580 $434.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6822EQ Launched Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6820HQ Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6820HK Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6820EQ Launched Q4'15 4 3.50 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6785R Discontinued Q2'16 4 3.90 GHz 3.30 GHz 8 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 580 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700K Discontinued Q3'15 4 4.20 GHz 4.00 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $339.00 - $350.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700T Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $303.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700TE Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $303.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700 Launched Q3'15 4 4.00 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $303.00 - $312.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6770HQ Launched Q1'16 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® Pro 580 $434.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700HQ Launched Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6660U Launched Q1'16 2 3.40 GHz 2.40 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® 540 $415.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6650U Launched Q3'15 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® 540 $415.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6600U Launched Q3'15 2 3.40 GHz 2.60 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 520 $393.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6567U Launched Q3'15 2 3.60 GHz 3.30 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® 550 $415.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6560U Launched Q3'15 2 3.20 GHz 2.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® 540 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6500U Launched Q3'15 2 3.10 GHz 2.50 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 520 $393.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6600 Launched Q3'15 4 3.90 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $213.00 - $224.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6685R Discontinued Q2'16 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 580 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6600K Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $242.00 - $243.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6600T Launched Q3'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6585R Discontinued Q2'16 4 3.60 GHz 2.80 GHz 6 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro 580 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500 Launched Q3'15 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $192.00 - $202.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500T Launched Q3'15 4 3.10 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $192.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500TE Launched Q4'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $192.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6402P Discontinued Q4'15 4 3.40 GHz 2.80 GHz 6 MB กราฟิก Intel® HD 510 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6400 Launched Q3'15 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6400T Launched Q3'15 4 2.80 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $182.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6440EQ Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $250.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6440HQ Launched Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $250.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6442EQ Launched Q4'15 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $250.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6360U Launched Q3'15 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® 540 $304.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6350HQ Launched Q1'16 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® Pro 580 $306.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6300HQ Launched Q3'15 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $250.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6300U Launched Q3'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 520 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6200U Launched Q3'15 2 2.80 GHz 2.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 520 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6260U Launched Q3'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® 540 $304.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6267U Launched Q3'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® 550 $304.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6287U Launched Q3'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® 550 $304.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6300 Launched Q3'15 2 3.80 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $138.00 - $147.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6300T Launched Q3'15 2 3.30 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $138.00 - $147.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6320 Launched Q3'15 2 3.90 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $149.00 - $157.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100E Launched Q4'15 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100H Launched Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100U Launched Q3'15 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 520 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6102E Launched Q4'15 2 1.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6157U Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® 550 $304.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6167U Launched Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® 550 $304.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100 Launched Q3'15 2 3.70 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100T Launched Q3'15 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100TE Launched Q4'15 2 2.70 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6006U Launched Q4'16 2 2.00 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 520 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6098P Discontinued Q4'15 2 3.60 GHz 3 MB กราฟิก Intel® HD 510 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m7-6Y75 Launched Q3'15 2 3.10 GHz 1.20 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 515 $393.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m5-6Y57 Launched Q3'15 2 2.80 GHz 1.10 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 515 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m5-6Y54 Launched Q3'15 2 2.70 GHz 1.10 GHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 515 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m3-6Y30 Launched Q3'15 2 2.20 GHz 900 MHz 4 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 515 $281.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4520 Launched Q3'15 2 3.60 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $86.00 - $93.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4500T Launched Q3'15 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4500 Launched Q3'15 2 3.50 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 530 $75.00 - $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4400TE Launched Q4'15 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4400T Launched Q3'15 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4400 Launched Q3'15 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4405Y Launched Q3'15 2 1.50 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 515 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4405U Launched Q3'15 2 2.10 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $161.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3920 Launched Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $52.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3902E Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900TE Launched Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900E Launched Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900T Launched Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900 Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3955U Launched Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3855U Launched Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache กราฟิก Intel® HD 510 $107.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8180 Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 $10009.00 - $10015.00
Intel® Xeon® Platinum 8176F Processor Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8176 Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 $8719.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8170 Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 $7405.00 - $7411.00
Intel® Xeon® Platinum 8168 Processor Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.70 GHz 33 MB L3 $5890.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8164 Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 $6114.00 - $6120.00
Intel® Xeon® Platinum 8160T Processor Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 $4936.00
Intel® Xeon® Platinum 8160F Processor Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 $4856.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Platinum 8160 Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 $4702.00 - $4708.00
Intel® Xeon® Platinum 8158 Processor Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 $7007.00
Intel® Xeon® Platinum 8156 Processor Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 $7007.00
Intel® Xeon® Platinum 8153 Processor Launched Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 $3115.00
Intel® Xeon® Gold 6154 Processor Launched Q3'17 18 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 $3543.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6152 Launched Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 $3655.00 - $3661.00
Intel® Xeon® Gold 6150 Processor Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 $3358.00
Intel® Xeon® Gold 6148F Processor Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 $3227.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6148 Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 $3072.00 - $3078.00
Intel® Xeon® Gold 6146 Processor Launched Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 $3286.00
Intel® Xeon® Gold 6144 Processor Launched Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 $2925.00
Intel® Xeon® Gold 6142F Processor Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 $3101.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6142 Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 $2946.00 - $2952.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6140 Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 $2445.00 - $2451.00
Intel® Xeon® Gold 6138T Processor Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 $2742.00
Intel® Xeon® Gold 6138P Processor Launched Q2'18 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 $4937.00
Intel® Xeon® Gold 6138F Processor Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 $2767.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6138 Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 $2612.00 - $2618.00
Intel® Xeon® Gold 6136 Processor Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 $2460.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6134 Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 $2214.00 - $2220.00
Intel® Xeon® Gold 6132 Processor Launched Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 $2111.00
Intel® Xeon® Gold 6130T Processor Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 $1988.00
Intel® Xeon® Gold 6130F Processor Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 $2049.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6130 Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 $1894.00 - $1900.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 6128 Launched Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 $1691.00 - $1697.00
Intel® Xeon® Gold 6126T Processor Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 $1865.00
Intel® Xeon® Gold 6126F Processor Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 $1931.00
Intel® Xeon® Gold 6126 Processor Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 $1776.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5122 Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 $1221.00 - $1227.00
Intel® Xeon® Gold 5120T Processor Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 $1727.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Gold 5120 Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 $1555.00 - $1561.00
Intel® Xeon® Gold 5119T Processor Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 $1555.00
Intel® Xeon® Gold 5118 Processor Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 $1273.00
Intel® Xeon® Gold 5115 Processor Launched Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 $1221.00
Intel® Xeon® Silver 4116T Processor Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 $1112.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4116 Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 $1002.00 - $1012.00
Intel® Xeon® Silver 4114T Processor Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 $773.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4114 Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 $694.00 - $704.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4112 Launched Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 $473.00 - $483.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4110 Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 $501.00 - $511.00
Intel® Xeon® Silver 4109T Processor Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 $501.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Silver 4108 Launched Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 $417.00 - $427.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Bronze 3106 Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 $306.00 - $316.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Bronze 3104 Launched Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 $213.00 - $223.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1585 v5 Launched Q2'16 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro P580 $556.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1585L v5 Launched Q2'16 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro P580 $445.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1578L v5 Launched Q2'16 4 3.40 GHz 2.00 GHz 8 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro P580 $449.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1575M v5 Launched Q1'16 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® Pro P580 $1207.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1565L v5 Launched Q2'16 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB กราฟิก Intel® Iris® Pro P580 $417.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1558L v5 Launched Q2'16 4 3.30 GHz 1.90 GHz 8 MB $396.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1545M v5 Launched Q1'16 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® Pro P580 $679.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1535M v5 Launched Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® P530 $623.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1515M v5 Launched Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก Intel® Iris® Pro P580 $489.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1505M v5 Launched Q3'15 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® P530 $434.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1505L v5 Launched Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® P530 $433.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1280 v5 Launched Q4'15 4 4.00 GHz 3.70 GHz 8 MB SmartCache $612.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275 v5 Launched Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® P530 $339.00 - $350.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1270 v5 Launched Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB SmartCache $328.00 - $339.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1268L v5 Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® P530 $377.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1260L v5 Launched Q4'15 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB SmartCache $294.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245 v5 Launched Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® P530 $284.00 - $294.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240L v5 Launched Q4'15 4 3.20 GHz 2.10 GHz 8 MB SmartCache $278.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240 v5 Launched Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache $272.00 - $282.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1235L v5 Launched Q4'15 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® P530 $250.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230 v5 Launched Q4'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache $250.00 - $261.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225 v5 Launched Q4'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB SmartCache กราฟิก HD Intel® P530 $213.00 - $224.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220 v5 Launched Q4'15 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB SmartCache $193.00 - $203.00
Intel® Xeon® D-2187NT Processor Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.00 GHz 22 MB $1989.00
Intel® Xeon® D-2183IT Processor Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB $1764.00
Intel® Xeon® D-2177NT Processor Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB $1443.00
Intel® Xeon® D-2173IT Processor Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.70 GHz 19 MB $1229.00
Intel® Xeon® D-2166NT Processor Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.00 GHz 17 MB $1005.00
Intel® Xeon® D-2163IT Processor Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.10 GHz 17 MB $930.00
Intel® Xeon® D-2161I Processor Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.20 GHz 16.5 MB L2 $962.00
Intel® Xeon® D-2146NT Processor Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.30 GHz 11 MB $641.00
Intel® Xeon® D-2145NT Processor Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB $502.00
Intel® Xeon® D-2143IT Processor Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB $566.00
Intel® Xeon® D-2142IT Processor Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB $438.00
Intel® Xeon® D-2141I Processor Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB $555.00
Intel® Xeon® D-2123IT Processor Launched Q1'18 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2123 Launched Q3'17 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB $294.00
Intel® Xeon® W-2125 Processor Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.00 GHz 8.25 MB $444.00
Intel® Xeon® W-2133 Processor Launched Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB $617.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2135 Launched Q3'17 6 4.50 GHz 3.70 GHz 8.25 MB $835.00
Intel® Xeon® W-2145 Processor Launched Q3'17 8 4.50 GHz 3.70 GHz 11 MB $1113.00
Intel® Xeon® W-2155 Processor Launched Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB $1440.00
Intel® Xeon® W-2175 Processor Launched Q4'17 14 4.30 GHz 2.50 GHz 19 MB $1947.00
Intel® Xeon® W-2195 Processor Launched Q3'17 18 4.30 GHz 2.30 GHz 24.75 MB $2553.00
ชิปเซ็ต Intel® Z170 Launched Q3'15 $47.00
ชิปเซ็ต Intel® Q170 Launched Q3'15 $47.00
ชิปเซ็ต Intel® H170 Launched Q3'15 $32.00
ชิปเซ็ต Intel® Q150 Launched Q3'15 $43.00
ชิปเซ็ต Intel® B150 Launched Q3'15 $28.00
ชิปเซ็ต Intel® H110 Launched Q3'15 $26.00
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM175 Launched Q1'17 $48.00
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM175 Launched Q1'17 $48.00
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM170 Launched Q3'15 $48.00
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM170 Launched Q3'15 $48.00
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® CM238 Launched Q1'17 $50.00
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® CM236 Launched Q3'15 $50.00
ชิปเซ็ต Intel® C236 Launched Q4'15 $49.00
ชิปเซ็ต Intel® C232 Launched Q4'15 $34.00

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel