Ivy Bridge เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3940XM Extreme Edition Launched Q3'12 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $1096.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3920XM Extreme Edition Launched Q2'12 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $1096.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3840QM Launched Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $568.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3820QM Launched Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $568.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i73770T End of Life Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $294.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770S End of Life Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $294.00 - $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770K End of Life Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $332.00 - $342.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770 End of Life Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $272.00 - $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3740QM Launched Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00 - $380.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3720QM Launched Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3689Y Launched Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® HD Graphics 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3687U Launched Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3667U Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™i7-3635QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3630QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3615QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3615QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $335.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QE Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $363.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3610QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3610QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $335.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3555LE Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $306.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3540M Launched Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3537U Launched Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3520M Launched Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $346.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3517UE Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $280.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3517U Launched Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3610ME Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $235.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570S End of Life Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $205.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570T End of Life Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $205.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570K End of Life Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00 - $235.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570 End of Life Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3550S Launched Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $197.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3550 End of Life Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $205.00 - $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3475S End of Life Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $201.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470T End of Life Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $184.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470S End of Life Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470 End of Life Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $184.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3450S End of Life Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $184.00 - $195.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3450 End of Life Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $195.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3439Y Launched Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3437U Launched Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3427U Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3380M Launched Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $266.00 - $269.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3360M Launched Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $266.00 - $269.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3350P End of Life Q3'12 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache None $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340S End of Life Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340M Launched Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00 - $227.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340 End of Life Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3339Y Launched Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3337U Launched Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3330S End of Life Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3330 End of Life Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3320M Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00 - $227.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3317U Launched Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3250T Launched Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3250 Launched Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3245 End of Life Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $134.00 - $144.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3240T Launched Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3240 Launched Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3229Y Launched Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3227U Launched Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3225 End of Life Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3220T Launched Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3220 Launched Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $112.00 - $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3217UE Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $221.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3217U Launched Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3210 End of Life Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3130M Launched Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3120ME Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $199.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3120M Launched Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3110M Launched Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2140 End of Life Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $93.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2130 Launched Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00 - $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2120T End of Life Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2120 Launched Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $65.00 - $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2100T End of Life Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2030T Launched Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2030 Launched Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2020T Launched Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2020 End of Life Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2010 End of Life Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2129Y Launched Q1'13 2 1.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2127U Launched Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2117U Launched Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2030M Launched Q1'13 2 2.50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 2020M Launched Q3'12 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 1405 v2 Launched Q1'14 2 1.40 GHz 6 MB SmartCache $156.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® A1018 End of Life Q3'13 2 2.10 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1630 End of Life Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $52.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1620T Launched Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1620 Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $40.00 - $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1610T Launched Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1610 Launched Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1047UE Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $119.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1037U Launched Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1020M Launched Q1'13 2 2.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1020E Launched Q1'13 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $76.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1019Y Launched Q2'13 2 1.00 GHz 2 MB Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1017U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® HD Graphics $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1007U Launched Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1005M Launched Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1000M Launched Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 927UE Launched Q1'13 1 1.50 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics $95.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8850 v2 Launched Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB $3059.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8857 v2 Launched Q1'14 12 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB $3838.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB $4616.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8880 v2 Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB $5729.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8880L v2 Launched Q1'14 15 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB $5729.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8890 v2 Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB $6841.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8891 v2 Launched Q1'14 10 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB $6841.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-8893 v2 Launched Q1'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB $6841.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4890 v2 Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB $6619.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4880 v2 Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB $5506.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB $4394.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4860 v2 Launched Q1'14 12 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB $3838.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4850 v2 Launched Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB $2837.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4830 v2 Launched Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB $2059.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4820 v2 Launched Q1'14 8 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB $1446.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-4809 v2 Launched Q1'14 6 1.90 GHz 12 MB $1223.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2890 v2 Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB $6451.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2880 v2 Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB $5339.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB $4227.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E7-2850 v2 Launched Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1290 v2 End of Life Q2'12 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1280 v2 End of Life Q2'12 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB SmartCache $623.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275 v2 Launched Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics P4000 $319.00 - $350.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1270 v2 End of Life Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache $328.00 - $339.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1265L v2 End of Life Q2'12 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $294.00 - $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245 v2 End of Life Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics P4000 $266.00 - $273.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240 v2 End of Life Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache $250.00 - $261.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230 v2 End of Life Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB SmartCache $215.00 - $230.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225 v2 Launched Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics P4000 $186.00 - $224.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220 v2 End of Life Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB SmartCache $189.00 - $203.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220L v2 End of Life Q2'12 2 3.50 GHz 2.30 GHz 3 MB SmartCache $189.00

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel