Sandy Bridge เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition Launched Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2920XM Extreme Edition Launched Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2860QM Launched Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $568.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2820QM Launched Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $570.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2760QM Launched Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $378.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2720QM Launched Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2715QE Launched Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $295.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2710QE Launched Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $295.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2700K End of Life Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2677M Launched Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2670QM Launched Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2675QM Launched Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2657M Launched Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2655LE Launched Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $306.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2649M Launched Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2640M Launched Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2637M Launched Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2635QM Launched Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2630QM Launched Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2629M Launched Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2620M Launched Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2617M Launched Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2610UE Launched Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $280.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600S End of Life Q1'11 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600K End of Life Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600 Launched Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $261.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2557M Launched Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2550K End of Life Q1'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB SmartCache $235.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2540M Launched Q1'11 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $269.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2537M Launched Q1'11 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2520M Launched Q1'11 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2515E Launched Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $250.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2510E Launched Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $236.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500T End of Life Q1'11 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500S End of Life Q1'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500K End of Life Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500 End of Life Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2467M Launched Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2450P End of Life Q1'12 4 3.50 GHz 3.20 GHz 6 MB SmartCache $205.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2450M Launched Q1'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2435M Launched Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2430M Launched Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2410M Launched Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2405S End of Life Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2400S End of Life Q1'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2400 Launched Q1'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $174.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2390T End of Life Q1'11 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2380P End of Life Q1'12 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2320 End of Life Q3'11 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2310 End of Life Q2'11 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2300 End of Life Q1'11 4 3.10 GHz 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2377M Launched Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2375M Launched Q1'13 2 1.50 GHz 3 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2370M Launched Q1'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2367M Launched Q4'11 2 1.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2365M Launched Q3'12 2 1.40 GHz 3 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2357M Launched Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2350M Launched Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2348M Launched Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2340UE Launched Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $209.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2330M Launched Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2330E Launched Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2328M Launched Q3'12 2 2.20 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2312M Launched Q2'11 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2310M Launched Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2310E Launched Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2130 End of Life Q3'11 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2125 End of Life Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $134.00 - $144.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2120T End of Life Q3'11 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $121.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2120 Launched Q1'11 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $110.00 - $120.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2105 End of Life Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2102 End of Life Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2100T End of Life Q1'11 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $132.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2100 End of Life Q1'11 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $120.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 997 Launched Q3'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 987 Launched Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 977 Launched Q1'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G645T End of Life Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B980 Launched Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 967 Launched Q4'11 2 1.30 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B970 Launched Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G645 End of Life Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 957 Launched Q2'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B960 Launched Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G640T End of Life Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00 - $72.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G640 End of Life Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G870 End of Life Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B950 End of Life Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G632 End of Life Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B940 Launched Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G860T End of Life Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G630T End of Life Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $72.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G860 End of Life Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G630 End of Life Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G850 Launched Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $67.00 - $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G622 End of Life Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G840 End of Life Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620T End of Life Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $70.00 - $77.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620 End of Life Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 797 Launched Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 787 Launched Q3'11 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G470 Launched Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $37.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 887 Launched Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G465 End of Life Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $37.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G460 End of Life Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $37.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B720 Launched Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 877 Launched Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G440 End of Life Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B710 Launched Q3'11 1 1.60 GHz 1.5 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B840 Launched Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics $86.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 867 Launched Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G555 End of Life Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $52.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G550T End of Life Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 857 Launched Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B830 Launched Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G550 End of Life Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 847E Launched Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $111.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B820 Launched Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G540T End of Life Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 847 Launched Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B815 Launched Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G540 Launched Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $40.00 - $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B810E Launched Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $72.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 827E Launched Q3'11 1 1.40 GHz 1.5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $89.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530T End of Life Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B810 Launched Q1'11 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $72.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 807UE Launched Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics $98.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530 End of Life Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B800 Launched Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 807 Launched Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1290 End of Life Q3'11 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB SmartCache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1280 End of Life Q2'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache $612.00 - $623.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275 End of Life Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics P3000 $315.00 - $350.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1270 End of Life Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache $328.00 - $339.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1260L End of Life Q2'11 4 3.30 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $294.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245 End of Life Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics P3000 $262.00 - $273.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240 End of Life Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB SmartCache $250.00 - $261.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1235 End of Life Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics P3000 $250.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230 End of Life Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache $230.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225 End of Life Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics P3000 $175.00 - $209.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220L End of Life Q2'11 2 3.40 GHz 2.20 GHz 3 MB SmartCache $189.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220 End of Life Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 8 MB SmartCache $189.00 - $203.00

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel