Prescott เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 672 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 N/A 115 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 670 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'05 1 N/A 115 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 662 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 N/A 115 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 660 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'05 1 N/A 115 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 650 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 640 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q1'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 630 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 620 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 571 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 N/A 115 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 570J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 N/A 115 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 561 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 N/A 115 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 560J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 N/A 115 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 560/560J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 N/A 115 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 551 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 550J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 550/550J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 550 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 N/A 115 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 541 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 540J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 540/540J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 531 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 530J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 530/530J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 524 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'06 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 521 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520/521 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 N/A 89 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520/521 สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 N/A 89 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q4'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520/520J สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 520 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q2'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 517 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี HT Discontinued Q3'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Pentium® 4 Extreme Edition รองรับเทคโนโลยี HT 3.73 GHz, แคช 2M, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 N/A 115 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 4.00 GHz, แคช 2M, 1066 MHz FSB Discontinued 1 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.80 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.40E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 N/A 103 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.40 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 N/A 103 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.20E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 N/A 103 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.20 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 N/A 103 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.00E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 N/A 89 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 3.00 GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 N/A 89 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 สนับสนุนเทคโนโลยี HT 2.80E GHz, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 N/A 89 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 519K Discontinued Q4'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 519J Discontinued 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 516 Discontinued Q4'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 515/515J Discontinued Q3'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 511 Discontinued 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 511 Discontinued Q4'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 506 Discontinued Q2'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 505/505J Discontinued Q1'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 505 Discontinued 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.80A GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 N/A 103 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.80 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.66 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 N/A 89 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4 2.40 GHz, แคช 1M, 533 MHz FSB Discontinued 1 N/A 89 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 532 รองรับเทคโนโลยี HT Discontinued 1 N/A 88 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 552 รองรับเทคโนโลยี HT Discontinued 1 N/A 88 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 548 รองรับเทคโนโลยี HT Discontinued 1 N/A 88 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 538 รองรับเทคโนโลยี HT Discontinued 1 N/A 88 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Pentium® 4 518 รองรับเทคโนโลยี HT Discontinued 1 N/A 88 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 335 Discontinued Q2'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 355 Discontinued Q4'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 351 Discontinued Q3'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 350/350J Discontinued Q3'05 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 350 Discontinued Q3'05 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 346 Discontinued 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 345J Discontinued Q4'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 345 Discontinued Q4'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 341 Discontinued Q2'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 340J Discontinued Q4'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 340 Discontinued Q4'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 336 Discontinued 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 335J Discontinued Q4'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 335/335J Discontinued Q2'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 331 Discontinued 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 330J Discontinued Q4'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 330/330J Discontinued Q2'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 330 Discontinued Q4'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 326 Discontinued Q2'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 325J Discontinued Q4'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 325/325J Discontinued Q2'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 325 Discontinued Q2'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 320 Discontinued Q2'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 315/315J Discontinued Q2'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 315 Discontinued Q3'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 310 Discontinued Q4'05 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.40 GHz, แคช 256K, 533 MHz FSB Discontinued 1 N/A 84 W

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel