Ethernet I/O Module XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียด dual-port, QSFP, 1/10/40GbE, Ethernet I/O module AXX2P40FRTIOM

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WFTYS Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WF0YS Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WFTYS Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WT2GSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WTTGSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WT2GSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WTTGSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WF0ZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WFQZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WFTZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WFQZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WFTZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WFTZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WF0NP Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WFQZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WFTZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WT2YSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYC1R Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600TPFR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600TPNR Launched Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600TPR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WFQ Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P ไม่ใช่ 205 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WF0 Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P ไม่ใช่ 205 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WFT Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P ไม่ใช่ 205 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WTTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WT2R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WTTS1R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W

Intel® Compute Modules

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600KPR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Launched Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Ethernet I/O Module XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM, Single

  • รหัสการสั่งซื้อ AXX2P40FRTIOM

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN5A991
  • CCATSNA
  • US HTS8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

E2

การซื้อที่ล้าสมัยและการซื้อครั้งล่าสุด

BR

การเปิดจอง (Bookings Release - BR) – สามารถจองสินค้าได้ แต่ยังไม่จัดส่ง

NI

ไม่มีการนำไปดำเนินการ: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

โปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel จำหน่ายโปรเซสเซอร์ Intel ในกล่องที่ระบุอย่างชัดเจนจาก Intel เราเรียกโปรเซสเซอร์เหล่านี้ว่าโปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง โดยทั่วไปแล้วให้การรับประกัน 3 ปี

โปรเซสเซอร์แบบถาด

Intel จัดส่งโปรเซสเซอร์เหล่านี้ให้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ (Original Equipment Manufacturer - OEM) และโดยทั่วไปแล้ว OEM จะทำการติดตั้งโปรเซสเซอร์ไว้ในอุปกรณ์ Intel เรียกโปรเซสเซอร์เหล่านี้ว่าโปรเซสเซอร์แบบถาดหรือโปรเซสเซอร์สำหรับ OEM Intel ไม่ได้ให้การรับประกันโดยตรง ติดต่อ OEM หรือรีเซลเลอร์ของคุณสำหรับบริการภายใต้การรับประกัน

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel