คอนโซลตัวจัดการศูนย์ข้อมูล Intel®

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 1U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208EP2SHFN Discontinued 1U Rack SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304EP2SFFN Discontinued 1U Rack SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304EP2SHFN Discontinued 1U Rack SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GL4DS Discontinued 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GC Discontinued 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GCSAS Discontinued 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GS9 Discontinued 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GC Discontinued 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GS9 Discontinued 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4GS Discontinued 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4OC Discontinued 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4TC Discontinued 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4GS Discontinued 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4OC Discontinued 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4TC Discontinued 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208RPMSHOR Discontinued 1U Rack uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208RPOSHOR Discontinued 1U Rack uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304RPMSHOR Discontinued 1U Rack uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304RPOSHBN Discontinued 1U Rack uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304RPSSFBN Discontinued 1U Rack Custom 16.7" x 17" LGA1150
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Launched 1U Rack uATX LGA 1151 Socket H4
Intel® Server System R1304SPOSHORR Launched 1U Rack uATX LGA 1151 Socket H4
Intel® Server System R1208SPOSHORR Launched 1U Rack uATX LGA 1151 Socket H4
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP2SFBN Discontinued 1U Rack SSI ATX (12" X 9.6") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP2SHBN Discontinued 1U Rack ATX Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP4SHOC Discontinued 1U Rack ATX 12" x 9.6" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WFTYS Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WF0YS Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WFTYS Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WT2GSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WTTGSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WT2GSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WTTGSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSFAN Discontinued 1U Rack ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSFANR Discontinued 1U Rack ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSHBN Discontinued 1U Rack ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSHBNR Discontinued 1U Rack ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTSSFANR Discontinued 1U Rack uATX LGA1155

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 2U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFFJR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFFKR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFJR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFKR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFQJR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFQKR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFFJR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFFKR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFJR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFKR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFQJR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFQKR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216LPJR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 16.6'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312LPJR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 16.6'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPFJR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPFKR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPJR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPKR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPQJR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPQKR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPFJR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPFKR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPJR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPKR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPQJR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPQKR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000BB4GS9 Discontinued 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208BB4GC Discontinued 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216BB4GC Discontinued 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224BB4GCSAS Discontinued 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GL4DS9 Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GL4GS Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4DS9 Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4GS Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GL4GS Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GC Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GS9 Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GC Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GCLX Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GC4 Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GCSAS Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GC Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GS9 Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GC4 Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GCSAS Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GS9 Discontinued 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224IP4LHPC Discontinued 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208IP4LHPC Discontinued 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308IP4LHPC Discontinued 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312IP4LHPC Discontinued 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308SC2SHDR Discontinued 2U Rack SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308SC2SHFN Discontinued 2U Rack SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312SC2SHGR Discontinued 2U Rack SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WF0ZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WFQZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WFTZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WFQZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WFTZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WFTZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WFQZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WFTZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WT2YSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYC1R Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3

ระบบเซิร์ฟเวอร์ 4U Pedestal (Rackable)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHEN Discontinued 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHJC Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4224IP4LHKC Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJC Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308RPLSHDR Discontinued 4U Pedestal uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SFEN Discontinued 4U Pedestal SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SHDR Discontinued 4U Pedestal SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued 4U Pedestal SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSFCNR Discontinued 4U Pedestal ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCN Discontinued 4U Pedestal ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCNR Discontinued 4U Pedestal ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTSSFCNR Discontinued 4U Pedestal uATX LGA1155
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFGN Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJN Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFKN Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตเดี่ยว

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200SPLR Launched uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 ไม่ใช่ 80 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200SPOR Launched uATX Rack LGA 1151 Socket H4 ไม่ใช่ 80 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200SPSR Launched uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 ไม่ใช่ 80 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPL Discontinued uATX 4U Rack or Pedestal LGA1150 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPM Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPO Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPS Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA1150 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400FP2 Discontinued ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400FP4 Discontinued ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400SP2 Discontinued ATX 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400SP4 Discontinued SSI ATX 12" X 9.6" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1600JP2 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1600JP4 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S7200AP Launched Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 ไม่ใช่ 215 W
Intel® Server Board S7200APL Launched Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 ไม่ใช่ 215 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตคู่

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400BB4 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' Rack Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400EP2 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400EP4 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400GP2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400GP4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400SC2 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BPB Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BPQ Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BPS Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CO4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600COE Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 150 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600COEIOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 150 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2IOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2J Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP4IOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2R Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2SR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWTR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWTSR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600GL Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600GZ Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600IP4 Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600IP4L Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600KPR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600KPFR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600KPTR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600STB Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P ไม่ใช่ 205 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600STQ Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P ไม่ใช่ 205 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600TPFR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600TPNR Launched Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600TPR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WFQ Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P ไม่ใช่ 205 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WF0 Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P ไม่ใช่ 205 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WFT Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P ไม่ใช่ 205 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WTTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WT2R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WTTS1R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W

Intel® Compute Modules

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPB Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPS Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued Custom 6.8'' x 16.6'' Rack Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600KPR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Launched Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS7200AP Launched Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 ไม่ใช่ 230 W
Intel® Compute Module HNS7200APL Launched Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 ไม่ใช่ 215 W
Intel® Compute Module HNS7200APR Launched Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 ไม่ใช่ 230 W
Intel® Compute Module HNS7200APRL Launched Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 ไม่ใช่ 320 W
Intel® Compute Module MFS2600KI Discontinued 1U, custom for Intel Modular Server Pedestal, 6U Rack Option Socket R ไม่ใช่ 95 W

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Data Center Manager   – License for 1 node and 1 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM1PK
 • RCP $77.00

Intel® Data Center Manager   – License for 1 nodes and 3 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM1PK3YR
 • RCP $100.00

Intel® Data Center Manager   – License for 10 nodes and 1 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM10PK
 • RCP $672.00

Intel® Data Center Manager   – License for 10 nodes and 3 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM10PK3YR
 • RCP $874.00

Intel® Data Center Manager   – License for 100 nodes and 1 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM100PK
 • RCP $5740.00

Intel® Data Center Manager   – License for 100 nodes and 3 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM100PK3YR
 • RCP $7462.00

Intel® Data Center Manager   – License for 25 nodes and 1 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM25PK
 • RCP $1610.00

Intel® Data Center Manager   – License for 25 nodes and 3 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM25PK3YR
 • RCP $2093.00

Intel® Data Center Manager   – License for 5 nodes and 1 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM5PK
 • RCP $350.00

Intel® Data Center Manager   – License for 5 nodes and 3 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM5PK3YR
 • RCP $455.00

Intel® Data Center Manager   – License for 50 nodes and 1 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM50PK
 • RCP $3080.00

Intel® Data Center Manager   – License for 50 nodes and 3 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM50PK3YR
 • RCP $4004.00

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCNHOLD
 • ECCNEAR99
 • ECCN5A002U
 • CCATSNA
 • CCATSHOLD
 • CCATSG140073++
 • US HTS99NO-HTS

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

E2

Obsolete and past last time buy.

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel