คอนโซลตัวจัดการศูนย์ข้อมูล Intel®

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 1U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208EP2SHFN End of Life 1U Rack SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304EP2SFFN End of Life 1U Rack SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304EP2SHFN End of Life 1U Rack SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GL4DS End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GL4DS9 End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GC End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GCSAS End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GS9 End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GC End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GS9 End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4GS End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4OC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4TC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4GS End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4OC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4TC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208RPMSHOR End of Life 1U Rack uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208RPOSHOR End of Life 1U Rack uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304RPMSHOR End of Life 1U Rack uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304RPOSHBN End of Life 1U Rack uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304RPSSFBN End of Life 1U Rack Custom 16.7" x 17" LGA1150
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Launched 1U Rack uATX 1
Intel® Server System R1304SPOSHORR Launched 1U Rack uATX 1
Intel® Server System R1208SPOSHORR Launched 1U Rack uATX 1
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP2SFBN End of Life 1U Rack SSI ATX (12" X 9.6") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP2SHBN End of Life 1U Rack ATX Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP4SHOC End of Life 1U Rack ATX 12" x 9.6" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WFTYS Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WF0YS Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WFTYS Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WT2GSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WTTGSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WT2GSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WTTGSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSFAN End of Life 1U Rack ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSFANR End of Life 1U Rack ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSHBN End of Life 1U Rack ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSHBNR End of Life 1U Rack ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTSSFANR End of Life 1U Rack uATX LGA1155

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 2U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFFJR End of Life 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFFKR End of Life 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFJR End of Life 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFKR End of Life 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFQJR End of Life 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFQKR End of Life 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFFJR End of Life 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFFKR End of Life 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFJR End of Life 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFKR End of Life 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFQJR End of Life 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFQKR End of Life 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216LPJR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 16.6'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312LPJR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 16.6'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPFJR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPFKR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPJR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPKR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPQJR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPQKR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPFJR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPFKR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPJR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPKR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPQJR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPQKR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000BB4GS9 End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208BB4GC End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216BB4GC End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224BB4GCSAS End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GL4DS9 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GL4GS End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4DS9 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4GS End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GL4GS End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GC End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GS9 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GC End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GCLX End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GC4 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GCSAS End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GC End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GS9 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GC4 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GCSAS End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GS9 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224IP4LHPC End of Life 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208IP4LHPC End of Life 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308IP4LHPC End of Life 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312IP4LHPC End of Life 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308SC2SHDR End of Life 2U Rack SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308SC2SHFN End of Life 2U Rack SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312SC2SHGR End of Life 2U Rack SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WF0ZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WFQZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WFTZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WFQZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WFTZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WFTZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WFQZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WFTZS Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WT2YSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYC1R Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3

ระบบเซิร์ฟเวอร์ 4U Pedestal (Rackable)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208CP4MHGC End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHEN End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHGC End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208IP4LHGC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHJC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4224IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHGC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308RPLSHDR End of Life 4U Pedestal uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SFEN End of Life 4U Pedestal SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SHDR End of Life 4U Pedestal SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308SC2MHGC End of Life 4U Pedestal SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSFCNR End of Life 4U Pedestal ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCN End of Life 4U Pedestal ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCNR End of Life 4U Pedestal ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTSSFCNR End of Life 4U Pedestal uATX LGA1155
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFGN End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJN End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFKN End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตเดี่ยว

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S1200SPLR Launched uATX Rack or Pedestal 1 ไม่ใช่ 80 W
Intel® Server Board S1200SPOR Launched uATX Rack 1 ไม่ใช่ 80 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200SPSR Launched uATX Rack or Pedestal 1 ไม่ใช่ 80 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPL End of Life uATX 4U Rack or Pedestal LGA1150 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPM End of Life uATX 1U Rack LGA1150 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPO End of Life uATX 1U Rack LGA1150 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPS End of Life uATX Rack or Pedestal LGA1150 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400FP2 End of Life ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400FP4 End of Life ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400SP2 End of Life ATX 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400SP4 End of Life SSI ATX 12" X 9.6" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1600JP2 End of Life Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1600JP4 End of Life Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S7200AP Launched Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 215 W
Intel® Server Board S7200APL Launched Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 215 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตคู่

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400BB4 End of Life Custom 13.5'' x 13.5'' Rack Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400EP2 End of Life SSI CEB 12" x 10.5" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400EP4 End of Life SSI CEB 12" x 10.5" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400GP2 End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400GP4 End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400SC2 End of Life SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BPB Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BPQ Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BPS Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CO4 End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600COE End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 150 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600COEIOC End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 150 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2 End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2IOC End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2J End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP4 End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP4IOC End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2R Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2SR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWTR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWTSR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600GL End of Life Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600GZ End of Life Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600IP4 End of Life Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600IP4L End of Life Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600KPR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600KPFR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600KPTR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600STB Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P ไม่ใช่ 205 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600STQ Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P ไม่ใช่ 205 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600TPFR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600TPNR Launched Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600TPR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WFQ Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P ไม่ใช่ 205 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WF0 Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P ไม่ใช่ 205 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WFT Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P ไม่ใช่ 205 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WTTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WT2R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WTTS1R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W

Intel® Compute Modules

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPB Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPS Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 165 W
Intel® Compute Module HNS2400LP End of Life Custom 6.8'' x 16.6'' Rack Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
Intel® Compute Module HNS2600JF End of Life Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600JFF End of Life Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600JFQ End of Life Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600KPR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Launched Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600WP End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600WPF End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600WPQ End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS7200AP Launched Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 215 W
Intel® Compute Module HNS7200APL Launched Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack Socket P ไม่ใช่ 215 W
Intel® Compute Module MFS2600KI End of Life 1U, custom for Intel Modular Server Pedestal, 6U Rack Option Socket R ไม่ใช่ 95 W

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Data Center Manager – License for 10 nodes - 1 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM10PK
 • RCP $672.00

Intel® Data Center Manager - License for 10 nodes, 3-Year Support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM10PK3YR
 • RCP $874.00

Intel® Data Center Manager – License for 100 nodes - 1 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM100PK
 • RCP $5740.00

Intel® Data Center Manager - License for 100 nodes, 3-Year Support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM100PK3YR
 • RCP $7462.00

Intel® Data Center Manager – License for 25 nodes - 1 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM25PK
 • RCP $1610.00

Intel® Data Center Manager - License for 25 nodes, 3-Year Support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM25PK3YR
 • RCP $2093.00

Intel® Data Center Manager – License for 5 nodes - 1 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM5PK
 • RCP $350.00

Intel® Data Center Manager - License for 5 nodes, 3-Year Support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM5PK3YR
 • RCP $455.00

Intel® Data Center Manager – License for 50 nodes - 1 year support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM50PK
 • RCP $3080.00

Intel® Data Center Manager - License for 50 nodes, 3-Year Support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM50PK3YR
 • RCP $4004.00

Intel® Data Center Manager – Support for 1 node - 1 year Support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM1PK
 • RCP $77.00

Intel® Data Center Manager – Support for 1 node - 3 year Support

 • รหัสการสั่งซื้อ DCM1PK3YR
 • RCP $100.00

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN
 • CCATS
 • US HTS

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel