ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ 910

400GB, ความสูง 1/2 PCIe 2.0, 25nm, MLC

ข้อมูลจำเพาะ

ความน่าเชื่อถือ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 1U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208BB4DC End of Life 1U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208BB4GS9 End of Life 1U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BB4DC End of Life 1U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BB4GS9 End of Life 1U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208EP2SHFN End of Life 1U Rack SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304EP2SFFN End of Life 1U Rack SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304EP2SHFN End of Life 1U Rack SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GL4DS End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GL4DS9 End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GC End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GCSAS End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GS9 End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GC End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GS9 End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4GS End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4OC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4TC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4GS End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4OC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4TC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208RPMSHOR End of Life 1U Rack uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208RPOSHOR End of Life 1U Rack uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304RPMSHOR End of Life 1U Rack uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304RPOSHBN End of Life 1U Rack uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304RPSSFBN End of Life 1U Rack Custom 16.7" x 17" LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP2SFBN End of Life 1U Rack SSI ATX (12" X 9.6") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP2SHBN End of Life 1U Rack ATX Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP4SHOC End of Life 1U Rack ATX 12" x 9.6" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSFANR End of Life 1U Rack ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSHBNR End of Life 1U Rack ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTSSFANR End of Life 1U Rack uATX LGA1155

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 2U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000BB4GS9 End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208BB4GC End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208BB4GS9 End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216BB4GC End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224BB4GCSAS End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308BB4GC End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312BB4GS9 End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GL4DS9 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GL4GS End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4DS9 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4GS End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GL4GS End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GC End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GS9 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GC End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GCLX End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GC4 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GCSAS End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GC End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GS9 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GC4 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GCSAS End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GS9 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216IP4LHPC End of Life 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224IP4LHPC End of Life 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208IP4LHPC End of Life 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308IP4LHPC End of Life 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312IP4LHPC End of Life 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LH2HKC End of Life 2U Rack Custom 16.7” x 20” Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208LT2HKC4 End of Life 2U Rack Custom 16.7” x 20” Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308SC2SHDR End of Life 2U Rack SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308SC2SHFN End of Life 2U Rack SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312SC2SHGR End of Life 2U Rack SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2

ระบบเซิร์ฟเวอร์ 4U Pedestal (Rackable)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208CP4MHGC End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHEN End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHGC End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208IP4LHGC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHJC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4224IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHGC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJCL End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308RPLSHDR End of Life 4U Pedestal uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SHDR End of Life 4U Pedestal SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308SC2MHGC End of Life 4U Pedestal SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSFCN End of Life 4U Pedestal ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSFCNR End of Life 4U Pedestal ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCN End of Life 4U Pedestal ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCNR End of Life 4U Pedestal ATX LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTSSFCNR End of Life 4U Pedestal uATX LGA1155

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตเดี่ยว

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200BTLR End of Life ATX Rack or Pedestal LGA1155 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200BTLRM End of Life ATX Rack or Pedestal LGA1155 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200BTSR End of Life uATX Rack or Pedestal LGA1155 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPL End of Life uATX 4U Rack or Pedestal LGA1150 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPM End of Life uATX 1U Rack LGA1150 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPO End of Life uATX 1U Rack LGA1150 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPS End of Life uATX Rack or Pedestal LGA1150 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400FP2 End of Life ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400FP4 End of Life ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400SP2 End of Life ATX 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400SP4 End of Life SSI ATX 12" X 9.6" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1600JP2 End of Life Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1600JP4 End of Life Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R ใช่ 135 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตคู่

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400BB4 End of Life Custom 13.5'' x 13.5'' Rack Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400SC2 End of Life SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CO4 End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600COE End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 150 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600COEIOC End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 150 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2 End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP4 End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600GL End of Life Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600GZ End of Life Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600IP4 End of Life Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600JF End of Life Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600JFF End of Life Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600JFQ End of Life Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WP End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WPF End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WPQ End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W

บอร์ดเวิร์คสเตชันซ็อกเก็ตคู่

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® W2600CR2 End of Life Custom 14.2" x 15" 4U Rack or Pedestal Socket R ไม่ใช่ 150 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ 4 ซ็อกเก็ต

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S4600LH2 End of Life Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S4600LT2 End of Life Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ใช่ 130 W

Intel® Compute Modules

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600JF End of Life Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600JFF End of Life Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600JFQ End of Life Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600WP End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600WPF End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600WPQ End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® SSD 910 Series (400GB, 1/2 Height PCIe 2.0, 25nm, MLC) SDC, Generic Single Pack

  • รหัสการสั่งซื้อ SSDPEDOX400G301

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN5A002U*
  • CCATSG069333
  • US HTS8523510000

ข้อมูล PCN/MDDS

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

การอ่านแบบลำดับ (สูงสุด)

ความเร็วที่อุปกรณ์สามารถเรียกข้อมูลที่ประกอบเป็นบล็อกที่เป็นระเบียบและต่อเนื่อง วัดเป็น MB/s (เมกะไบต์ต่อวินาที)

การเขียนแบบลำดับ (สูงสุด)

ความเร็วที่อุปกรณ์สามารถเขียนข้อมูลไปที่บล็อกข้อมูลที่เป็นระเบียบและต่อเนื่อง วัดเป็น MB/s (เมกะไบต์ต่อวินาที)

การอ่านแบบสุ่ม (ช่วง 100%)

ความเร็วที่ไดร์ฟ Solid State สามารถเรียกข้อมูลจากตำแหน่งใดๆ ในหน่วยความจำของเนื้อที่ทั้งหมดในไดร์ฟ วัดเป็น IOPS (Input/Output Operations Per Second)

การเขียนแบบสุ่ม (ช่วง 100%)

ความเร็วที่ไดร์ฟ Solid State สามารถเขียนข้อมูลไปที่ตำแหน่งใดๆ ในหน่วยความจำของเนื้อที่ทั้งหมดในไดร์ฟ วัดเป็น IOPS (Input/Output Operations Per Second)

ความหน่วงแฝง - อ่าน

ความหน่วงแฝงการอ่าน บ่งชี้ถึงระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการงานเรียกข้อมูล วัดเป็นไมโครวินาที

ความหน่วงแฝง - เขียน

ความหน่วงแฝงการเขียน บ่งชี้ถึงระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการงานบันทึกข้อมูล วัดเป็นไมโครวินาที

พลังงานไฟฟ้า - ทำงาน

Active Power บ่งบอกถึงการใช้พลังงานโดยทั่วไปของอุปกรณ์เมื่อทำงาน

พลังงานไฟฟ้า - ไม่ทำงาน

Idle Power บ่งบอกถึงการใช้พลังงานโดยทั่วไปของอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งาน

ระดับความทนทาน (การเขียนตลอดอายุการใช้งาน)

ระดับความทนทานบ่งบอกถึงรอบการบันทึกข้อมูลที่คาดหวังตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

Form Factor

ฟอร์มแฟคเตอร์บ่งบอกถึงขนาดและรูปร่างของอุปกรณ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

อินเตอร์เฟซ

อินเตอร์เฟสบ่งบอกถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมของวิธีของบัสการสื่อสารที่ใช้โดยอุปกรณ์

การปกป้องข้อมูลเมื่อไฟตกที่ได้รับการปรับปรุง

การปกป้องข้อมูลเมื่อไฟตกที่ได้รับการปรับปรุง จะมีการเตรียม SSD ไว้สำหรับการสูญเสียพลังงานของระบบที่คาดไม่ถึง โดยลดการถ่ายโอนข้อมูลในบัฟเฟอร์ชั่วคราว และใช้การประจุไฟฟ้าป้องกันการสูญเสียพลังงานที่อยู่บนบอร์ด เพื่อจ่ายพลังงานอย่างเพียงพอให้กับเฟิร์มแวร์ SSD เพื่อย้ายข้อมูลจากบัฟเฟอร์การถ่ายโอนและบัฟเฟอร์ชั่วคราวอื่นๆ ไปที่ NAND อันเป็นการปกป้องระบบและข้อมูลผู้ใช้

–High Endurance Technology (HET)

High Endurance Technology (HET) ในไดร์ฟ Solid State รวมการปรับปรุงซิลิคอนของหน่วยความจำแฟลช Intel® NAND และเทคนิคการบริหารจัดการระบบไดร์ฟ Solid State เพื่อช่วยยืดความทนทานของไดร์ฟ Solid State ความทนทาน ได้รับการนิยามไว้ว่าเป็นปริมาณข้อมูลที่สามารถเขียนลงบนไดร์ฟ Solid State ได้ตลอดอายุการใช้งาน

การตรวจสอบและการบันทึกอุณหภูมิ

การตรวจติดตามและการบันทึกอุณหภูมิ ใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายในเพื่อตรวจติดตามและบันทึกการไหลของอากาศและอุณหภูมิภายในของอุปกรณ์ โดยสามารถเข้าถึงผลที่บันทึกได้ด้วยคำสั่ง SMART

การปกป้องข้อมูลแบบครบวงจร (End-to-End)

การปกป้องข้อมูลแบบครบวงจร (End-to-End) ทำให้แน่ใจถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จัดเก็บในการถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ถึงไดร์ฟ Solid State และกลับมาอีกครั้ง

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel