Cable kit AXXCBL650MSMS

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียด Kit of 2 cables, 650mm length, straight SFF-8087 to SFF-8087 connectors.
  • URL ข้อมูลเพิ่มเติม ดูตอนนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WTTS1R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W

ผลิตภัณฑ์ RAID

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด รองรับระดับ RAID # พอร์ตภายใน # พอร์ตภายนอก หน่วยความจำแบบฝัง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® RAID Controller RS25AB080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
Intel® RAID Controller RS3FC044 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 4 4
Intel® RAID Controller RS3GC008 Launched Low Profile MD2 Card JBOD 0 8
Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB DDR3 and 256GB Flash
Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB DDR3 and 1TB Flash

ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอรุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S4600LH2 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S4600LT2 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ใช่ 130 W
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GC4 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312IP4LHPC Discontinued Custom 14.2" x 15" 2U Rack Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LH2HKC Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208LT2HKC4 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4224IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJCL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R ไม่ใช่
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFGN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R ไม่ใช่
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R ไม่ใช่
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJNL Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R ไม่ใช่
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFKN Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R ไม่ใช่

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cable kit AXXCBL650MSMS, Single

  • รหัสการสั่งซื้อ AXXCBL650MSMS

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCNEAR99
  • CCATSNA
  • US HTS8544429090

ข้อมูล PCN/MDDS

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

E2

การซื้อที่ล้าสมัยและการซื้อครั้งล่าสุด

BR

การเปิดจอง (Bookings Release - BR) – สามารถจองสินค้าได้ แต่ยังไม่จัดส่ง

NI

ไม่มีการนำไปดำเนินการ: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

โปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel จำหน่ายโปรเซสเซอร์ Intel ในกล่องที่ระบุอย่างชัดเจนจาก Intel เราเรียกโปรเซสเซอร์เหล่านี้ว่าโปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง โดยทั่วไปแล้วให้การรับประกัน 3 ปี

โปรเซสเซอร์แบบถาด

Intel จัดส่งโปรเซสเซอร์เหล่านี้ให้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ (Original Equipment Manufacturer - OEM) และโดยทั่วไปแล้ว OEM จะทำการติดตั้งโปรเซสเซอร์ไว้ในอุปกรณ์ Intel เรียกโปรเซสเซอร์เหล่านี้ว่าโปรเซสเซอร์แบบถาดหรือโปรเซสเซอร์สำหรับ OEM Intel ไม่ได้ให้การรับประกันโดยตรง ติดต่อ OEM หรือรีเซลเลอร์ของคุณสำหรับบริการภายใต้การรับประกัน

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel