Low Current P4000 Chassis Family Power Distribution Board FUPPDBLC

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียด Power Distribution Board Spare (Low Current) for P4000 server chassis. Recommend to use with FXX460GCRPS or FXX750PCRPS power supplies.

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ 4U Pedestal (Rackable)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208CP4MHGC End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHEN End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHGC End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208IP4LHGC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHJC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4224IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHGC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJCL End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308RPLSHDR End of Life 4U Pedestal uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SHDR End of Life 4U Pedestal SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308SC2MHGC End of Life 4U Pedestal SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFGN End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJN End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJNL End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFKN End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ 4U Pedestal (Rackable)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHDR End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHGC End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHGR End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHGC End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHGR End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHDN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHDR End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGC End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGR End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHJC End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFDN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFDR End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFEN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFGN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFGR End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSFDN End of Life 4U Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSFDR End of Life 4U Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSFEN End of Life 4U Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHDN End of Life 4U Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHDR End of Life 4U Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXSHEN End of Life 4U Pedestal

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Low Current P4000 Chassis Family Power Distribution Board FUPPDBLC, Single

  • รหัสการสั่งซื้อ FUPPDBLC

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCNEAR99
  • CCATSNA
  • US HTS8537109150

ข้อมูล PCN/MDDS

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel