ชิปเซ็ต Intel® H77 Express

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะระบบกราฟิก

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

  • ขนาดแพ็คเกจ 27mm x 27mm
  • มีตัวเลือกชนิดฮาโลเจนต่ำให้เลือกใช้ ดู MDDS

เทคโนโลยีขั้นสูง

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ # คอร์ ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i73770T End of Life 4 2.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $294.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770S End of Life 4 3.10 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $294.00 - $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770K End of Life 4 3.50 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $332.00 - $342.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770 End of Life 4 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $272.00 - $305.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570S End of Life 4 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $205.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570T End of Life 4 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $205.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570K End of Life 4 3.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $225.00 - $235.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570 End of Life 4 3.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3550S Launched 4 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $197.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3550 End of Life 4 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $205.00 - $213.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3475S End of Life 4 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $201.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470T End of Life 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $184.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470S End of Life 4 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3470 End of Life 4 3.20 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $184.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3450S End of Life 4 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $184.00 - $195.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3450 End of Life 4 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $195.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3350P End of Life 4 3.10 GHz 6 MB SmartCache None $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340S End of Life 4 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340 End of Life 4 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3330S End of Life 4 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3330 End of Life 4 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $182.00 - $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3250T Launched 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3250 Launched 2 3.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3245 End of Life 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $134.00 - $144.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3240T Launched 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3240 Launched 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3225 End of Life 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 4000 $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3220T Launched 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3220 Launched 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $112.00 - $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3210 End of Life 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2500 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600S End of Life 4 2.80 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600K End of Life 4 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600 Launched 4 3.40 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $261.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2550K End of Life 4 3.40 GHz 6 MB SmartCache $235.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500T End of Life 4 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500S End of Life 4 2.70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500K End of Life 4 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500 End of Life 4 3.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2450P End of Life 4 3.20 GHz 6 MB SmartCache $205.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2405S End of Life 4 2.50 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2400S End of Life 4 2.50 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2400 Launched 4 3.10 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $174.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2390T End of Life 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2380P End of Life 4 3.10 GHz 6 MB SmartCache $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2320 End of Life 4 3.00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $177.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2310 End of Life 4 2.90 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2300 End of Life 4 2.80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $187.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2130 End of Life 2 3.40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $117.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2125 End of Life 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $134.00 - $144.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2120T End of Life 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $121.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2120 Launched 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $110.00 - $120.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2105 End of Life 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 3000 $134.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2102 End of Life 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2100T End of Life 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $132.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2100 End of Life 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 2000 $120.00

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ # คอร์ ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2140 End of Life 2 3.30 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $93.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2130 Launched 2 3.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00 - $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2120T End of Life 2 2.70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2120 Launched 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $65.00 - $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2100T End of Life 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2030T Launched 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2030 Launched 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2020T Launched 2 2.50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2020 End of Life 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G2010 End of Life 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G870 End of Life 2 3.10 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $82.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G860T End of Life 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G860 End of Life 2 3.00 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G850 Launched 2 2.90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $67.00 - $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G622 End of Life 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G840 End of Life 2 2.80 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620T End of Life 2 2.20 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $70.00 - $77.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620 End of Life 2 2.60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics $64.00

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ # คอร์ ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1630 End of Life 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $52.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1620T Launched 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1620 Launched 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $40.00 - $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1610T Launched 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1610 Launched 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G470 Launched 1 2.00 GHz 1.5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $37.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G465 End of Life 1 1.90 GHz 1.5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $37.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G440 End of Life 1 1.60 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G555 End of Life 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $52.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G550T End of Life 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G550 End of Life 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G540T End of Life 2 2.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G540 Launched 2 2.50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $40.00 - $42.00
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530T End of Life 2 2.00 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530 End of Life 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® BD82H77 Platform Controller Hub

  • รหัสข้อมูลจำเพาะ SLJ88
  • รหัสการสั่งซื้อ BD82H77
  • ขั้นตอน C1

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN5A992CN3
  • CCATSG071701
  • US HTS8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLJ88

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

TDP

Thermal Design Power (TDP) แทนพลังประมวลผลเฉลี่ยในหน่วยวัตต์ ซึ่งโปรเซสเซอร์ใช้พลังงานมากเกินไปเมื่อปฏิบัติการที่ความถี่พื้นฐานโดยที่แกนประมวลผลทั้งหมดทำงานอยู่ ภายใต้เวิร์กโหลดที่กำหนดโดย Intel ซึ่งมีความซับซ้อนสูง โปรดดูเอกสารข้อมูลสำหรับข้อกำหนดของชุดระบายความร้อน

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มีบ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เสนอการซื้อแบบขยายสำหรับระบบที่ชาญฉลาดและโซลูชันแบบเอ็มเบ็ดเด็ด สามารถพบการรับรองผลิตภัณฑ์และสภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ในรายงาน Production Release Qualification (PRQ) ปรึกษาตัวแทน Intel สำหรับรายละเอียด

ปราศจากความขัดแย้ง

"ปราศจากความขัดแย้ง" หมายถึง "ปราศจากความขัดแย้งใน DRC" ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ให้คำนิยามว่าหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง (ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน และ/หรือทอง) ซึ่งสร้างเงินทุนสนับสนุนหรือผลประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อม แก่กองกำลังติดอาวุธในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) หรือประเทศที่เกี่ยวข้อง

กราฟิกในตัว

กราฟิกที่มีในตัวช่วยให้ได้คุณภาพของภาพที่เหลือเชื่อ ประสิทธิภาพกราฟิกที่เร็วขึ้น และตัวเลือกการแสดงผลที่ยืดหยุ่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดกราฟิกแยกต่างหาก

Intel® Clear Video Technology

Intel® Clear Video Technology เป็นชุดของการถอดรหัสวิดีโอและเทคโนโลยีการประมวลผลที่สร้างไว้ภายในหน่วยประมวลผลกราฟิกในตัว เพื่อปรับปรุงการเล่นวิดีโอ ให้สีที่คมชัด เป็นธรรมชาติ แม่นยำ และสดใสมากขึ้น รวมไปถึงภาพวิดีโอที่ชัดและมีเสถียรภาพ

รองรับ PCI

การรองรับ PCI บ่งชี้ถึงชนิดของการรองรับสำหรับมาตรฐาน Peripheral Component Interconnect

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express เป็นเวอร์ชันที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์ Peripheral Component Interconnect Express (หรือ PCIe) คือมาตรฐานบัสเพิ่มขยายคอมพิวเตอร์ซีเรียลความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ PCI Express เวอร์ชั่นต่างกันจะรองรับอัตราข้อมูลที่ต่างกัน

การกำหนดค่า PCI Express

การกำหนดค่า PCI Express (PCIe) อธิบายถึงการผสมผสานกันของเลน PCIe ที่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงเลน PCH PCIe กับอุปกรณ์ PCIe

# สูงสุดของเลน PCI Express

เลน PCI Express (PCIe) ประกอบด้วยสอง Differential Signaling Pairs สำหรับรับข้อมูล กับสำหรับส่งข้อมูล และเป็นหน่วยพื้นฐานของบัส PCIe # ของเลน PCI Express คือจำนวนทั้งหมดที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์

การปรับปรุงแก้ไข USB

USB (Universal Serial Bus) คือมาตรฐานทางอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์

# พอร์ต SATA รวม

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) คือมาตรฐานความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และออปติคอลไดร์ฟ เข้ากับมาเธอร์บอร์ด

อินทิเกรต LAN

LAN ในตัว บ่งชี้ถึงการมีพอร์ต LAN อยู่ในตัวบอร์ดระบบ

เทคโนโลยี Intel® vPro™

เทคโนโลยี Intel® วีโปร™ เป็นชุดความสามารถด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการภายในโปรเซสเซอร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด้าน IT สี่ด้านหลักๆ ได้แก่: 1) การจัดการภัยคุกคาม รวมถึงการป้องกันจาก รูทคิท ไวรัส และมัลแวร์ 2) การป้องกันการเข้าถึงจุดเชื่อมต่อเว็บไซต์และการระบุตัวตน 3) ปกป้องข้อมูล ความลับส่วนบุคคล และธุรกิจ 4) ตรวจติดตาม แก้ไขปัญหา และซ่อมแซมพีซีและเวิร์คสเตชันทั้งจากทางไกลและในพื้นที่

Intel® Rapid Storage Technology

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ให้การปกป้อง, ประสิทธิภาพ, และความสามารถในการเพิ่มขยายสำหรับแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะใช้ฮาร์ดไดรฟ์จำนวนหนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัวก็ตาม ผู้ใช้ก็สามารถได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการใช้พลังงานที่ต่ำลงได้ เมื่อใช้ไดรฟ์มากกว่าหนึ่งตัว ผู้ใช้ก็สามารถได้รับการคุ้มครองจากการสูญเสียข้อมูลที่ดีขึ้นได้ในกรณีที่ฮาร์ดไดรฟ์เกิดความบกพร่องในการทำงาน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องมาจาก Intel® Matrix Storage Technology

Intel® Trusted Execution Technology

Intel® Trusted Execution Technology สำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เป็นชุดต่อขยายของฮาร์ดแวร์ที่หลากหลายสำหรับโปรเซสเซอร์และชิปเซ็ตของ Intel® ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับแพลตฟอร์มสำนักงานแบบดิจิตอล พร้อมด้วยความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยเช่น การเปิดใช้งานที่วัดค่าได้ และการดำเนินการมีการป้องกัน ซึ่งทำให้สามารถใช้งานสภาพแวดล้อมที่แอพพลิเคชันสามารถทำงานได้ภายในพื้นที่ของตัวเอง โดยได้รับการป้องกันจากซอฟต์แวร์อื่นๆ ทั้งหมดในระบบ

เทคโนโลยี Anti-Theft

เทคโนโลยี Intel® Anti-Theft ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในแล็ปท็อปของคุณในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือถูกโจรกรรม Intel® AT เป็นบริการที่ต้องมีการสมัครใช้จากผู้ให้บริการ Intel® AT

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel