โมดูล TPM AXXTPME5

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียด TPM 1.2 Module AXXTPME5 for use with Intel® Server Systems running Intel® Xeon® processor E5 family.
  • URL ข้อมูลเพิ่มเติม ดูตอนนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 1U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208BB4DC End of Life 1U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208BB4GS9 End of Life 1U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BB4DC End of Life 1U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BB4GS9 End of Life 1U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208EP2SHFN End of Life 1U Rack SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304EP2SFFN End of Life 1U Rack SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304EP2SHFN End of Life 1U Rack SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GL4DS End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GL4DS9 End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GC End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GCSAS End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GS9 End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GC End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GS9 End of Life 1U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4GS End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4OC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4TC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4GS End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4OC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4TC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208RPMSHOR End of Life 1U Rack uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208RPOSHOR End of Life 1U Rack uATX LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP2SFBN End of Life 1U Rack SSI ATX (12" X 9.6") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP2SHBN End of Life 1U Rack ATX Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP4SHOC End of Life 1U Rack ATX 12" x 9.6" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WT2GS End of Life 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WT2GSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WTTGS End of Life 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WTTGSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WT2GS End of Life 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WT2GSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WTTGS End of Life 1U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WTTGSR Launched 1U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 2U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000BB4GS9 End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208BB4GC End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208BB4GS9 End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216BB4GC End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224BB4GCSAS End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308BB4GC End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312BB4GS9 End of Life 2U Rack Custom 13.5'' x 13.5'' Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GL4DS9 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GL4GS End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4DS9 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4GS End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GL4GS End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GC End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GS9 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GC End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GCLX End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GC4 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GCSAS End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GC End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GS9 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GC4 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GCSAS End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GS9 End of Life 2U Rack Custom 16.5" x 16.5" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216IP4LHPC End of Life 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224IP4LHPC End of Life 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208IP4LHPC End of Life 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308IP4LHPC End of Life 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312IP4LHPC End of Life 2U Rack Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LH2HKC End of Life 2U Rack Custom 16.7” x 20” Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208LT2HKC4 End of Life 2U Rack Custom 16.7” x 20” Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308SC2SHDR End of Life 2U Rack SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308SC2SHFN End of Life 2U Rack SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312SC2SHGR End of Life 2U Rack SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WT2YS End of Life 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYC1 End of Life 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYS End of Life 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WTTYS End of Life 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WTTYS End of Life 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WTTYS End of Life 2U Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WT2YSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYC1R Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WTTYSR Launched 2U, Spread Core Rack Custom 16.7" x 17" Socket R3

ระบบเซิร์ฟเวอร์ 4U Pedestal (Rackable)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208CP4MHGC End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHEN End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHGC End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208IP4LHGC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHJC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4224IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHGC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJCL End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SFEN End of Life 4U Pedestal SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SHDR End of Life 4U Pedestal SSI CEB (12" X 10.5") Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308SC2MHGC End of Life 4U Pedestal SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFGN End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJN End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJNL End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFKN End of Life 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตเดี่ยว

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400FP2 End of Life ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400FP4 End of Life ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400SP2 End of Life ATX 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400SP4 End of Life SSI ATX 12" X 9.6" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตคู่

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400BB4 End of Life Custom 13.5'' x 13.5'' Rack Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400EP2 End of Life SSI CEB 12" x 10.5" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400EP4 End of Life SSI CEB 12" x 10.5" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400GP2 End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400GP4 End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400SC2 End of Life SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CO4 End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600COE End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 150 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600COEIOC End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 150 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2 End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2IOC End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2J End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP4 End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP4IOC End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2 End of Life SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2S End of Life SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWT End of Life SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWTS End of Life SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2R Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2SR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWTR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWTSR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600GL End of Life Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600GZ End of Life Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600IP4 End of Life Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600IP4L End of Life Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WT2 End of Life Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WTT End of Life Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WTTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WT2R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WTTS1R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W

บอร์ดเวิร์คสเตชันซ็อกเก็ตคู่

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® W2600CR2 End of Life Custom 14.2" x 15" 4U Rack or Pedestal Socket R ไม่ใช่ 150 W
บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® W2600CR2L End of Life Custom 14.2" x 15" Pedestal Socket R ไม่ใช่ 150 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ 4 ซ็อกเก็ต

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S4600LH2 End of Life Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S4600LT2 End of Life Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ใช่ 130 W

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

TPM Module AXXTPME5, Single

  • รหัสการสั่งซื้อ AXXTPME5

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN5A992
  • CCATSNA
  • US HTS8471801000

ข้อมูล PCN/MDDS

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel