Chassis Mechnical Maintenance Kit FUPMMSK

for Intel® Server Chassis P4000M

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียด Chassis maintenance kit for Intel® Server Chassis P4000M - Mechanical Parts

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ 4U Pedestal (Rackable)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208CP4MHGC End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHEN End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHGC End of Life 4U Pedestal 12" x 13" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308SC2MHGC End of Life 4U Pedestal SSI CEB 12" X 10.5" Socket B2

แชสซีเซิร์ฟเวอร์ 4U Pedestal (Rackable)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMFEN2 Launched 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHDR End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHGC End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHGR End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHGC End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHGR End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHJC End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHDN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHDR End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGC End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGR End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHJC End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFDN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFDR End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFEN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFGN End of Life 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFGR End of Life 4U Rack or Pedestal

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Chassis Mechnical Maintenance Kit FUPMMSK (for Intel® Server Chassis P4000M), Single

  • รหัสการสั่งซื้อ FUPMMSK

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCNEAR99
  • CCATSNA
  • US HTS8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel