1600W Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS

Platinum-Efficiency

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียด 1600W AC Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS 80Plus Platinum-Efficiency

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

Intel® Data Center Blocks (Intel® DCB)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System MCB2224TAF3 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
Intel® Server System MCB2224THY1 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
Intel® Server System VRN2224THY2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
Intel® Server System VRN2224THY4 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Custom 6.8" x 18.9" Socket R3
Intel® Server System VRN2224THY6 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Custom 6.8" x 18.9" Socket R3

แชสซีเซิร์ฟเวอร์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216XXKR2 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2224XXKR2 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312XXKR2 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal

ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอรุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFFKR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFKR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFQKR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFFKR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFKR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFQKR Discontinued 2U Rack Custom 6.42'' x 17.7'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPFKR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPKR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPQKR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPFKR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPKR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPQKR Discontinued 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LH2HKC Discontinued 2U Rack Custom 16.7” x 20” Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4224IP4LHKC Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJCL Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFGN Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJN Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJNL Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFKN Discontinued 4U Pedestal Custom 14.2" x 15" Socket R
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312XXKR Launched 2U Rack
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216XXKR Discontinued 2U Rack
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHDR Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHDN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMHJC Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFDN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFDR Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFGN Discontinued 4U Rack or Pedestal
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308XXMFGR Discontinued 4U Rack or Pedestal

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

1600W Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS (Platinum-Efficiency), Single

  • รหัสการสั่งซื้อ FXX1600PCRPS

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCNEAR99
  • CCATSNA
  • US HTS8504406018

ข้อมูล PCN/MDDS

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

E2

การซื้อที่ล้าสมัยและการซื้อครั้งล่าสุด

BR

การเปิดจอง (Bookings Release - BR) – สามารถจองสินค้าได้ แต่ยังไม่จัดส่ง

NI

ไม่มีการนำไปดำเนินการ: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

โปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel จำหน่ายโปรเซสเซอร์ Intel ในกล่องที่ระบุอย่างชัดเจนจาก Intel เราเรียกโปรเซสเซอร์เหล่านี้ว่าโปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง โดยทั่วไปแล้วให้การรับประกัน 3 ปี

โปรเซสเซอร์แบบถาด

Intel จัดส่งโปรเซสเซอร์เหล่านี้ให้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ (Original Equipment Manufacturer - OEM) และโดยทั่วไปแล้ว OEM จะทำการติดตั้งโปรเซสเซอร์ไว้ในอุปกรณ์ Intel เรียกโปรเซสเซอร์เหล่านี้ว่าโปรเซสเซอร์แบบถาดหรือโปรเซสเซอร์สำหรับ OEM Intel ไม่ได้ให้การรับประกันโดยตรง ติดต่อ OEM หรือรีเซลเลอร์ของคุณสำหรับบริการภายใต้การรับประกัน

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel