1U Heat Sink FXXEA84X106HS

Ex-Al 84mmx106mm

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียด Spare heatsink for Intel Compute Modules

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตคู่

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600KPR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600TPFR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600TPNR Launched Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600TPR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WP End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WPF End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WPQ End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ 4 ซ็อกเก็ต

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S4600LH2 End of Life Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S4600LT2 End of Life Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ใช่ 130 W

Intel® Compute Modules

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Launched Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600WP End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600WPF End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600WPQ End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 1U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4GS End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4OC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4TC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4GS End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4OC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4TC End of Life 1U Rack Custom 6.8'' x 13.8'' Socket R

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 2U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPFJR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPFKR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPJR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPKR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPQJR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPQKR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPFJR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPFKR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPJR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPKR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPQJR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPQKR End of Life 2U Rack Custom 6.8'' x 18.9'' Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LH2HKC End of Life 2U Rack Custom 16.7” x 20” Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208LT2HKC4 End of Life 2U Rack Custom 16.7” x 20” Socket R

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

1U Heat Sink FXXEA84X106HS (Ex-Al 84mmx106mm), Single

  • รหัสการสั่งซื้อ FXXEA84X106HS
  • ขั้นตอน NA

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCNEAR99
  • CCATSNA
  • US HTS8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel