ไดร์ฟ Intel® Solid State ซีรี่ส์ 510

120GB, 2.5 นิ้ว SATA 6Gb/s, 34nm, MLC

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 1U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208BB4DC Discontinued 1U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208BB4GS9 Discontinued 1U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BB4DC Discontinued 1U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BB4GS9 Discontinued 1U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304EP2SFFN Discontinued 1U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304EP2SHFN Discontinued 1U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GL4DS Discontinued 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GC Discontinued 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GCSAS Discontinued 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GS9 Discontinued 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GC Discontinued 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GS9 Discontinued 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4GS Discontinued 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4OC Discontinued 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4GS Discontinued 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4OC Discontinued 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4TC Discontinued 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208RPMSHOR Discontinued 1U Rack LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208RPOSHOR Discontinued 1U Rack LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304RPMSHOR Discontinued 1U Rack LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304RPOSHBN Discontinued 1U Rack LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304RPSSFBN Discontinued 1U Rack LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP2SFBN Discontinued 1U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP2SHBN Discontinued 1U Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP4SHOC Discontinued 1U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSFANR Discontinued 1U Rack LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSHBNR Discontinued 1U Rack LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTSSFANR Discontinued 1U Rack LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625URR Discontinued 1U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625URSASR Discontinued 1U Rack LGA1366

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 2U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบการจัดเก็บ Intel® JBOD2224S2DP Discontinued 2U Rack N/A
ระบบการจัดเก็บ Intel® JBOD2312S2SP Discontinued 2U Rack N/A
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000BB4GS9 Discontinued 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208BB4GC Discontinued 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208BB4GS9 Discontinued 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216BB4GC Discontinued 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224BB4GCSAS Discontinued 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308BB4GC Discontinued 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312BB4GS9 Discontinued 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GL4DS9 Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GL4GS Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4DS9 Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4GS Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GL4GS Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GC Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GS9 Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GC Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GCLX Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GC4 Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GCSAS Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GC Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GS9 Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GCSAS Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GS9 Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216IP4LHPC Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208IP4LHPC Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308IP4LHPC Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312IP4LHPC Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LH2HKC Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208LT2HKC4 Discontinued 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308SC2SHDR Discontinued 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312SC2SHGR Discontinued 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URBRPR Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URLXR Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URSATAR Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URBRPR Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URLXR Discontinued 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URLXT Discontinued 2U Rack LGA1366

ระบบเซิร์ฟเวอร์ 4U Pedestal (Rackable)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHEN Discontinued 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHJC Discontinued 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4224IP4LHKC Discontinued 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJC Discontinued 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJCL Discontinued 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308RPLSHDR Discontinued 4U Pedestal LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SFEN Discontinued 4U Pedestal Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SHDR Discontinued 4U Pedestal Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued 4U Pedestal Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSFCNR Discontinued 4U Pedestal LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTSSFCNR Discontinued 4U Pedestal LGA1155
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFGN Discontinued 4U Pedestal Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJN Discontinued 4U Pedestal Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJNL Discontinued 4U Pedestal Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFKN Discontinued 4U Pedestal Socket R

ระบบเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและเวิร์คสเตชันแบบดั้งเดิม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BCDPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650HCBRPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630HGP Discontinued 1U Rack LGA1156
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630HGPRX Discontinued 1U Rack LGA1156
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® SC5650SCWS Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตเดี่ยว

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200BTLR Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200BTLRM Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200BTSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA1155 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPL Discontinued uATX 4U Rack or Pedestal LGA1150 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPM Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPO Discontinued uATX 1U Rack LGA1150 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPS Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA1150 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400FP2 Discontinued ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400FP4 Discontinued ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400SP2 Discontinued ATX 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400SP4 Discontinued SSI ATX 12" X 9.6" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1600JP2 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1600JP4 Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3420GPLX Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156 ใช่
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3420GPV Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1156

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตคู่

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400EP2 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400EP4 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400SC2 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CO4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600COE Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 150 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600COEIOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 150 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2IOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2J Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP4 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP4IOC Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600GL Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600GZ Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600IP4 Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W

บอร์ดเวิร์คสเตชันซ็อกเก็ตคู่

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® W2600CR2 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Rack or Pedestal Socket R ไม่ใช่ 150 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ 4 ซ็อกเก็ต

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S4600LH2 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S4600LT2 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ใช่ 130 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์และบอร์ดเวิร์คสเตชันรุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HC Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520UR Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520URT Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500BC Discontinued SSI CEB-leveraged (12" x 10.5") Rack or Pedestal LGA1366 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HCT Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ไม่ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500HCV Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W
บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® S5520SC Discontinued SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

การอ่านแบบลำดับ (สูงสุด)

ความเร็วที่อุปกรณ์สามารถเรียกข้อมูลที่ประกอบเป็นบล็อกที่เป็นระเบียบและต่อเนื่อง วัดเป็น MB/s (เมกะไบต์ต่อวินาที)

การเขียนแบบลำดับ (สูงสุด)

ความเร็วที่อุปกรณ์สามารถเขียนข้อมูลไปที่บล็อกข้อมูลที่เป็นระเบียบและต่อเนื่อง วัดเป็น MB/s (เมกะไบต์ต่อวินาที)

การอ่านแบบสุ่ม (ช่วง 8GB) (สูงสุด)

ความเร็วที่ไดร์ฟ Solid State สามารถเรียกข้อมูลจากตำแหน่งใดๆ ในหน่วยความจำภายในช่วง 8GB ของ LBA (Logical Block Address) ของไดร์ฟ วัดเป็น IOPS (Input/Output Operations Per Second)

การเขียนแบบสุ่ม (ช่วง 8GB) (สูงสุด)

ความเร็วที่ไดร์ฟ Solid State สามารถเขียนข้อมูลไปที่ตำแหน่งใดๆ ในหน่วยความจำภายในช่วง 8GB ของ LBA (Logical Block Address) ของไดร์ฟ วัดเป็น IOPS (Input/Output Operations Per Second)

ความหน่วงแฝง - อ่าน

ความหน่วงแฝงการอ่าน บ่งชี้ถึงระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการงานเรียกข้อมูล วัดเป็นไมโครวินาที

ความหน่วงแฝง - เขียน

ความหน่วงแฝงการเขียน บ่งชี้ถึงระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการงานบันทึกข้อมูล วัดเป็นไมโครวินาที

พลังงานไฟฟ้า - ทำงาน

Active Power บ่งบอกถึงการใช้พลังงานโดยทั่วไปของอุปกรณ์เมื่อทำงาน

พลังงานไฟฟ้า - ไม่ทำงาน

Idle Power บ่งบอกถึงการใช้พลังงานโดยทั่วไปของอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งาน

การสั่นสะเทือน - ขณะทำงาน

Operating Vibration บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของไดร์ฟ Solid State ที่ได้รับการทดสอบในการทนต่อการสั่นสะเทือนที่รายงานในสถานะที่กำลังทำงาน และยังคงสามารถทำงานอยู่ได้ วัดเป็นแรง G RMS (Root Mean Square)

การสั่นสะเทือน - ขณะไม่ทำงาน

Non-Operating Vibration บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของไดร์ฟ Solid State ที่ได้รับการทดสอบในการทนต่อการสั่นสะเทือนที่รายงานในสถานะที่ไม่ได้ทำงาน และยังคงสามารถทำงานอยู่ได้ วัดเป็นแรง G RMS (Root Mean Square)

การกระแทก (ขณะทำงานและขณะไม่ทำงาน)

การกระแทกบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของไดร์ฟ Solid State ที่ได้รับการทดสอบในการทนต่อการกระแทกที่รายงานทั้งในสถานะที่กำลังทำงานและไม่ได้ทำงาน และยังคงสามารถทำงานอยู่ได้ วัดเป็นแรง G (สูงสุด)

เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (MTBF)

MTBF (เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว) บ่งชี้ถึงระยะเวลาการปฏิบัติการที่คาดว่าจะใช้ระหว่างความล้มเหลว วัดเป็นชั่วโมง

อัตราความผิดพลาดบิตซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ (UBER)

อัตราความผิดพลาดบิตซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ (UBER) บ่งชี้ถึงจำนวนความผิดพลาดบิตซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ หารด้วยจำนวนบิตที่ถ่ายโอนทั้งหมดระหว่างช่วงเวลาการทดสอบ

Form Factor

ฟอร์มแฟคเตอร์บ่งบอกถึงขนาดและรูปร่างของอุปกรณ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

อินเตอร์เฟซ

อินเตอร์เฟสบ่งบอกถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมของวิธีของบัสการสื่อสารที่ใช้โดยอุปกรณ์

การปกป้องข้อมูลเมื่อไฟตกที่ได้รับการปรับปรุง

การปกป้องข้อมูลเมื่อไฟตกที่ได้รับการปรับปรุง จะมีการเตรียม SSD ไว้สำหรับการสูญเสียพลังงานของระบบที่คาดไม่ถึง โดยลดการถ่ายโอนข้อมูลในบัฟเฟอร์ชั่วคราว และใช้การประจุไฟฟ้าป้องกันการสูญเสียพลังงานที่อยู่บนบอร์ด เพื่อจ่ายพลังงานอย่างเพียงพอให้กับเฟิร์มแวร์ SSD เพื่อย้ายข้อมูลจากบัฟเฟอร์การถ่ายโอนและบัฟเฟอร์ชั่วคราวอื่นๆ ไปที่ NAND อันเป็นการปกป้องระบบและข้อมูลผู้ใช้

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

E2

Obsolete and past last time buy.

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel