Integrated RAID I/O Expansion Module AXXROMBSASMR

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียด 3Gb Integrated RAID I/O Expansion Module

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตเดี่ยว

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3420GPLX End of Life ATX Rack or Pedestal LGA1156 ใช่
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3420GPRX End of Life ATX Rack LGA1156 ใช่

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์และบอร์ดเวิร์คสเตชันรุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HC End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520UR End of Interactive Support SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520URT End of Life SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500WB End of Life SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500WB12V End of Life SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HCT End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ไม่ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500HCV End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W
บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® S5520SC End of Life SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 1U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSFAN End of Life 1U Rack LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSFANR End of Life 1U Rack LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSHBN End of Life 1U Rack LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSHBNR End of Life 1U Rack LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTSSFAN End of Life 1U Rack LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTSSFANR End of Life 1U Rack LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630GPRX End of Life 1U Rack LGA1156
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1695GPRX1AC End of Life 1U Rack LGA1156
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1695GPRX2AC End of Life 1U Rack LGA1156

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 2U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URBRPR End of Life 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2612URR End of Life 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URBRPR End of Life 2U Rack LGA1366

ระบบเซิร์ฟเวอร์ 4U Pedestal (Rackable)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSFCN End of Life 4U Pedestal LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSFCNR End of Life 4U Pedestal LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCN End of Life 4U Pedestal LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCNR End of Life 4U Pedestal LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTSSFCN End of Life 4U Pedestal LGA1155
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTSSFCNR End of Life 4U Pedestal LGA1155

ระบบเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและเวิร์คสเตชันแบบดั้งเดิม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650HCBRPR End of Life Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630HGPRX End of Life 1U Rack LGA1156
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® SC5650SCWS End of Life Pedestal, 6U Rack Option LGA1366

ผลิตภัณฑ์ RAID

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3 End of Life Battery/RMFBU

Server Services

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® RAID Extended Warranty Launched

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Integrated RAID I/O Expansion Module AXXROMBSASMR, Single

  • รหัสการสั่งซื้อ AXXROMBSASMR

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN5A992C
  • CCATSG134612
  • US HTS8471801000

ข้อมูล PCN/MDDS

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel