อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Gigabit ET Dual Port

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะของระบบเครือข่าย

 • การกำหนดค่าพอร์ต Dual
 • เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับการเชื่อมต่อ (VT-c) VMDq, VMDc
 • ความเร็วและความกว้างของสล็อต 2.5 GT/s, x4 Lane
 • คอนโทรลเลอร์ Intel 82576

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
 • มีตัวเลือกชนิดฮาโลเจนต่ำให้เลือกใช้ ดู MDDS

Intel® Virtualization Technology เพื่อการเชื่อมต่อ

เทคโนโลยีขั้นสูง

 • Intel® Ethernet Power Management ไม่ใช่
 • ออฟโหลดอัจฉริยะ ใช่
 • การจัดเก็บข้อมูลบนอีเธอร์เน็ต iSCSI, NFS

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 1U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208BB4DC End of Life 1U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208BB4GS9 End of Life 1U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BB4DC End of Life 1U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BB4GS9 End of Life 1U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GL4DS End of Life 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GL4DS9 End of Life 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GC End of Life 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GCSAS End of Life 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GS9 End of Life 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GC End of Life 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GS9 End of Life 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4GS End of Life 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4OC End of Life 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208JP4TC End of Life 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4GS End of Life 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4OC End of Life 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304JP4TC End of Life 1U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208RPMSHOR End of Life 1U Rack LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208RPOSHOR End of Life 1U Rack LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304RPMSHOR End of Life 1U Rack LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304RPOSHBN End of Life 1U Rack LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304RPSSFBN End of Life 1U Rack LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP2SFBN End of Life 1U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP2SHBN End of Life 1U Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304SP4SHOC End of Life 1U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630GP End of Life 1U Rack LGA1156
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630GPRX End of Life 1U Rack LGA1156
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1695GPRX1AC End of Life 1U Rack LGA1156
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1695GPRX2AC End of Life 1U Rack LGA1156
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600URHSR End of Life 1U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600URR End of Life 1U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625URR End of Life 1U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625URSASR End of Life 1U Rack LGA1366

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 2U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFFJR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFFKR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFJR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFKR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFQJR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216JFQKR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFFJR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFFKR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFJR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFKR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFQJR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312JFQKR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216LPJR End of Life 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312LPJR End of Life 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPFJR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPFKR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPJR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPKR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPQJR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2216WPQKR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPFJR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPFKR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPJR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPKR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPQJR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2312WPQKR End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000BB4GS9 End of Life 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208BB4GC End of Life 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208BB4GS9 End of Life 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216BB4GC End of Life 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224BB4GCSAS End of Life 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308BB4GC End of Life 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312BB4GS9 End of Life 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GL4GS End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4DS9 End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4GS End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GL4GS End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GC End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GC End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GCLX End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GC4 End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GCSAS End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GC End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GS9 End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GCSAS End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GS9 End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216IP4LHPC End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224IP4LHPC End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208IP4LHPC End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308IP4LHPC End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312IP4LHPC End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2304LH2HKC End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208LT2HKC4 End of Life 2U Rack Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308SC2SHDR End of Life 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308SC2SHFN End of Life 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312SC2SHGR End of Life 2U Rack Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URBRPR End of Life 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URLXR End of Life 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URSATAR End of Life 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URBRPR End of Life 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URLXR End of Life 2U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URLXT End of Life 2U Rack LGA1366

ระบบเซิร์ฟเวอร์ 4U Pedestal (Rackable)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208CP4MHGC End of Life 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHEN End of Life 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHGC End of Life 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208IP4LHGC End of Life 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHJC End of Life 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4224IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHGC End of Life 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJC End of Life 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJCL End of Life 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Socket R
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308RPLSHDR End of Life 4U Pedestal LGA1150
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SFEN End of Life 4U Pedestal Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SHDR End of Life 4U Pedestal Socket B2
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308SC2MHGC End of Life 4U Pedestal Socket B2
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFGN End of Life 4U Pedestal Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJN End of Life 4U Pedestal Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJNL End of Life 4U Pedestal Socket R
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFKN End of Life 4U Pedestal Socket R

ระบบเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและเวิร์คสเตชันแบบดั้งเดิม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BCDPR End of Life Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650HCBRPR End of Life Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630BCR End of Life 1U Rack LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630HGP End of Life 1U Rack LGA1156
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630HGPRX End of Life 1U Rack LGA1156
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® SC5650SCWS End of Life Pedestal, 6U Rack Option LGA1366

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตเดี่ยว

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPL End of Life uATX 4U Rack or Pedestal LGA1150 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPM End of Life uATX 1U Rack LGA1150 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPO End of Life uATX 1U Rack LGA1150 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPS End of Life uATX Rack or Pedestal LGA1150 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400FP2 End of Life ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400FP4 End of Life ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400SP2 End of Life ATX 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1400SP4 End of Life SSI ATX 12" X 9.6" 1U Rack Socket B2 ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1600JP2 End of Life Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1600JP4 End of Life Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3420GPLC End of Life ATX Rack or Pedestal LGA1156 ใช่
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3420GPLX End of Life ATX Rack or Pedestal LGA1156 ใช่
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3420GPRX End of Life ATX Rack LGA1156 ใช่
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3420GPV End of Life ATX Rack or Pedestal LGA1156

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตคู่

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400BB4 End of Life Custom 13.5'' x 13.5'' Rack Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400GP2 End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400GP4 End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400LP End of Life Custom 6.8'' x 16.6'' 2U Rack Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400SC2 End of Life SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CO4 End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600COE End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 150 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600COEIOC End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 150 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2 End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2IOC End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP2J End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP4 End of Life SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP4IOC End of Life SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2 End of Life SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2S End of Life SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWT End of Life SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWTS End of Life SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2R Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2SR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWTR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWTSR Launched SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600GL End of Life Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600GZ End of Life Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600IP4 End of Life Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600IP4L End of Life Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600JF End of Life Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600JFF End of Life Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600JFQ End of Life Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600KP End of Life Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600KPR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600KPFR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600KPTR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600TPFR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
Intel® Server Board S2600TPNR Launched Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600TPR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WP End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WPF End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WPQ End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W

บอร์ดเวิร์คสเตชันซ็อกเก็ตคู่

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® W2600CR2 End of Life Custom 14.2" x 15" 4U Rack or Pedestal Socket R ไม่ใช่ 150 W
บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® W2600CR2L End of Life Custom 14.2" x 15" Pedestal Socket R ไม่ใช่ 150 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ 4 ซ็อกเก็ต

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S4600LH2 End of Life Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S4600LT2 End of Life Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R ใช่ 130 W

Intel® Compute Modules

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2400LP End of Life Custom 6.8'' x 16.6'' Rack Socket B2 ไม่ใช่ 95 W
Intel® Compute Module HNS2600JF End of Life Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600JFF End of Life Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600JFQ End of Life Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600KPF End of Life Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600KPR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP End of Life Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPF End of Life Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Launched Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600WP End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600WPF End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W
Intel® Compute Module HNS2600WPQ End of Life Custom 6.8'' x 18.9'' 2U Rack Socket R ไม่ใช่ 135 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์และบอร์ดเวิร์คสเตชันรุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HC End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520UR End of Interactive Support SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520URT End of Life SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500WB End of Life SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500WB12V End of Life SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500BC End of Life SSI CEB-leveraged (12" x 10.5") Rack or Pedestal LGA1366 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HCT End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ไม่ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500HCV End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W
บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® S5520SC End of Life SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Gigabit ET Dual Port Server Adapter, bulk

 • รหัสการสั่งซื้อ E1G42ETBLK
 • RCP $145.00

Intel® Gigabit ET Dual Port Server Adapter, OEM Gen

 • รหัสการสั่งซื้อ E1G42ETG1P20

Intel® Gigabit ET Dual Port Server Adapter, retail unit

 • รหัสการสั่งซื้อ E1G42ET
 • RCP $160.00

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN5A992C
 • CCATSG135872
 • US HTS8517620050

ข้อมูล PCN/MDDS

Declaration of Conformity

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

TDP

Thermal Design Power (TDP) แทนพลังประมวลผลเฉลี่ยในหน่วยวัตต์ ซึ่งโปรเซสเซอร์ใช้พลังงานมากเกินไปเมื่อปฏิบัติการที่ความถี่พื้นฐานโดยที่แกนประมวลผลทั้งหมดทำงานอยู่ ภายใต้เวิร์กโหลดที่กำหนดโดย Intel ซึ่งมีความซับซ้อนสูง โปรดดูเอกสารข้อมูลสำหรับข้อกำหนดของชุดระบายความร้อน

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

การแบ่งพอร์ตที่คล่องตัว

เทคโนโลยี Flexible Port Partitioning (FPP) ใช้ PCI SIG SR-IOV ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในการแบ่งอุปกรณ์อีเธอร์เน็ตทางกายภาพของคุณเป็นอุปกรณ์เสมือนหลายๆ ตัว สร้างคุณภาพของการให้บริการโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละกระบวนการถูกมอบหมายไปยังฟังก์ชันแบบเสมือน และได้รับการแบ่งปันแบนด์วิดธ์อย่างเหมาะสม

Virtual Machine Device Queues (VMDq)

Virtual Machine Device Queues (VMDq) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบให้ออฟโหลดการสลับจำนวนหนึ่งที่ทำใน VMM (Virtual Machine Monitor) ไปที่ฮาร์ดแวร์เครือข่ายที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับฟังก์ชันนี้ VMDq ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการสลับ I/O ใน VMM ลงอย่างมาก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลและประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

สามารถรองรับ PCI-SIG* SR-IOV

Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV) เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันทรัพยากร I/O เดี่ยวแบบเนทีฟ (โดยตรง) ระหว่างเครื่องแบบเสมือนหลายๆ เครื่อง SR-IOV ทำให้มีกลไกที่ Single Root Function (เช่น พอร์ตอีเธอร์เน็ตพอร์ตเดียว) สามารถปรากฏเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพหลายๆ ชิ้นแยกจากกัน

Intel® Ethernet Power Management

Intel® Ethernet Power Management Technology เป็นโซลูชันในการบริหารจัดการพลังงานโดยทั่วไป โดยลดพลังงานขณะที่ไม่ได้ใช้งาน, ลดปริมาณและพลังงานที่ใช้, ทำงานโดยประหยัดพลังงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดใช้ฟังก์ชันต่างๆ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel