Intel® RAID Activation Key AXXRAKSW5

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียด RAID Activation Key enables SAS and/or SATA Software RAID 5 on most Intel Server Boards

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 160 W

Intel® Compute Modules

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600KPR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W
Intel® Compute Module HNS2600TPR Launched Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 ไม่ใช่ 145 W

ผลิตภัณฑ์ RAID

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด รองรับระดับ RAID เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Integrated Server RAID Module AXX4SASMOD Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอรุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200BTL Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155 ไม่ใช่
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200BTLR Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200BTLRM Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200BTS Discontinued microATX Rack or Pedestal LGA1155 ไม่ใช่
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200BTSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA1155 ไม่ใช่ 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500WB Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500WB12V Discontinued SSI EATX (12 x 13) Rack LGA1366 95 W
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSFAN Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSFANR Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSHBN Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTLSHBNR Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTSSFAN Discontinued microATX 1U Rack LGA1155 ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BTSSFANR Discontinued uATX 1U Rack LGA1155 ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1695GPRX1AC Discontinued 1U Rack LGA1156 ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1695GPRX2AC Discontinued 1U Rack LGA1156 ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600URHSR Discontinued 1U Rack LGA1366 ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600URR Discontinued 1U Rack LGA1366 ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625URR Discontinued 1U Rack LGA1366 ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URBRPR Discontinued 2U Rack LGA1366 ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URSATAR Discontinued 2U Rack LGA1366 ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URBRPR Discontinued 2U Rack LGA1366 ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSFCN Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSFCNR Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCN Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTLSHCNR Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155 ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTSSFCN Discontinued microATX 4U Pedestal LGA1155 ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BTSSFCNR Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1155 ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BCDPR Discontinued Pedestal, 6U Rack Option LGA1366 ไม่ใช่

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

E2

การซื้อที่ล้าสมัยและการซื้อครั้งล่าสุด

BR

การเปิดจอง (Bookings Release - BR) – สามารถจองสินค้าได้ แต่ยังไม่จัดส่ง

NI

ไม่มีการนำไปดำเนินการ: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

โปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel จำหน่ายโปรเซสเซอร์ Intel ในกล่องที่ระบุอย่างชัดเจนจาก Intel เราเรียกโปรเซสเซอร์เหล่านี้ว่าโปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง โดยทั่วไปแล้วให้การรับประกัน 3 ปี

โปรเซสเซอร์แบบถาด

Intel จัดส่งโปรเซสเซอร์เหล่านี้ให้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ (Original Equipment Manufacturer - OEM) และโดยทั่วไปแล้ว OEM จะทำการติดตั้งโปรเซสเซอร์ไว้ในอุปกรณ์ Intel เรียกโปรเซสเซอร์เหล่านี้ว่าโปรเซสเซอร์แบบถาดหรือโปรเซสเซอร์สำหรับ OEM Intel ไม่ได้ให้การรับประกันโดยตรง ติดต่อ OEM หรือรีเซลเลอร์ของคุณสำหรับบริการภายใต้การรับประกัน

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel