ฮับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำ Intel® 82X48

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กราฟิกโปรเซสเซอร์

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

  • การปรับตั้งค่า CPU สูงสุด 1
  • TCASE 84°C
  • ขนาดแพ็คเกจ 40mm x 40mm

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ # คอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme X6800 Discontinued 2 N/A 75 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9770 Discontinued 4 N/A 136 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX9650 Discontinued 4 N/A 130 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6850 Discontinued 4 N/A 130 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6800 Discontinued 4 N/A 130 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Extreme QX6700 Discontinued 4 N/A 130 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9650 Discontinued 4 $339.00 95 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9550S Discontinued 4 $340.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9550 Discontinued 4 $287.00 95 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9450 Discontinued 4 N/A 95 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9400S Discontinued 4 $254.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9400 Discontinued 4 $200.00 95 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q9300 Discontinued 4 $200.00 95 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8400S Discontinued 4 $232.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8400 Discontinued 4 $179.00 95 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8300 Discontinued 4 $179.00 95 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8200S Discontinued 4 $232.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q8200 Discontinued 4 $179.00 95 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q6700 Discontinued 4 N/A 105 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad Q6600 Discontinued 4 N/A 105 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8600 Discontinued 2 $285.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8500 Discontinued 2 $200.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8400 Discontinued 2 $179.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8300 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8200 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E8190 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7600 Discontinued 2 $147.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7500 Discontinued 2 $125.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7400 Discontinued 2 $125.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7300 Discontinued 2 $117.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E7200 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6850 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6750 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6700 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6600 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6550 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6540 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6420 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6320 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6400 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E6300 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4700 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4600 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4500 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4400 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo E4300 Discontinued 2 N/A 65 W

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ # คอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6800 Discontinued 2 $93.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6700 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6600 Discontinued 2 $75.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500K Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6500 Discontinued 2 $68.00 - $75.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E6300 Discontinued 2 $77.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5800 Discontinued 2 $72.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5700 Discontinued 2 $64.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5500 Discontinued 2 $72.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5400 Discontinued 2 $67.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5300 Discontinued 2 $62.00 - $72.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E5200 Discontinued 2 $72.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2220 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2210 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2200 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2180 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2160 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® E2140 Discontinued 2 N/A 65 W

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ # คอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3500 Discontinued 2 $52.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3300 Discontinued 2 $47.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3200 Discontinued 2 $47.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1600 Discontinued 2 $58.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1500 Discontinued 2 $47.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1400 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1200 Discontinued 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3400 Discontinued 2 $42.00 65 W

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® 82X48 Memory Controller Hub (MCH)

  • รหัสข้อมูลจำเพาะ SLASF
  • รหัสการสั่งซื้อ NU82X48
  • ขั้นตอน A1

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN4A994
  • CCATSNA
  • US HTS8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLASF

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

FSB ที่รองรับ

FSB (Front Side Bus) คือการเชื่อมต่อระหว่างโปรเซสเซอร์และ Memory Controller Hub (MCH)

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

TDP

Thermal Design Power (TDP) แทนพลังประมวลผลเฉลี่ยในหน่วยวัตต์ ซึ่งโปรเซสเซอร์ใช้พลังงานมากเกินไปเมื่อปฏิบัติการที่ความถี่พื้นฐานโดยที่แกนประมวลผลทั้งหมดทำงานอยู่ ภายใต้เวิร์กโหลดที่กำหนดโดย Intel ซึ่งมีความซับซ้อนสูง โปรดดูเอกสารข้อมูลสำหรับข้อกำหนดของชุดระบายความร้อน

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มีบ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เสนอการซื้อแบบขยายสำหรับระบบที่ชาญฉลาดและโซลูชันแบบเอ็มเบ็ดเด็ด สามารถพบการรับรองผลิตภัณฑ์และสภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ในรายงาน Production Release Qualification (PRQ) ปรึกษาตัวแทน Intel สำหรับรายละเอียด

ขนาดหน่วยความจำสูงสุด (ขึ้นอยู่กับประเภทของหน่วยความจำ)

ขนาดหน่วยความจำสูงสุด หมายถึงความจุสูงสุดของหน่วยความจำที่โปรเซสเซอร์รองรับ

ประเภทของหน่วยความจำ

โปรเซสเซอร์ Intel® มีสี่ประเภท: แบบ Single Channel, แบบ Dual Channel, แบบ Triple Channel, และแบบ Flex Mode

# แชนเนลหน่วยความจำสูงสุด

จำนวน Channel ของหน่วยความจำ หมายถึงการทำงานของแบนด์วิดธ์สำหรับแอพพลิเคชันในการทำงานจริง

แบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูงสุด

แบนด์วิดธ์หน่วยความจำสูงสุด คืออัตราสูงสุดที่ข้อมูลสามารถถูกอ่านหรือถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์โดยโปรเซสเซอร์ (ในหน่วย GB/s)

รองรับหน่วยความจำ ECC

การรองรับหน่วยความจำ ECC แสดงถึงการรองรับหน่วยความจำแบบ Error-Correcting Code ของโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ ECC คือหน่วยความจำระบบชนิดหนึ่งที่สามารถตรวจหาและแก้ไขความเสียหายของข้อมูลภายในที่พบได้บ่อย โปรดทราบว่าหน่วยความจำ ECC ต้องอาศัยการรองรับทั้งของโปรเซสเซอร์และชิปเซ็ต

กราฟิกในตัว

กราฟิกที่มีในตัวช่วยให้ได้คุณภาพของภาพที่เหลือเชื่อ ประสิทธิภาพกราฟิกที่เร็วขึ้น และตัวเลือกการแสดงผลที่ยืดหยุ่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดกราฟิกแยกต่างหาก

กราฟิกเอาท์พุต

กราฟิกเอาท์พุตระบุอินเตอร์เฟซที่มีในการสื่อสารกับอุปกรณ์แสดงผล

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express เป็นเวอร์ชันที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์ Peripheral Component Interconnect Express (หรือ PCIe) คือมาตรฐานบัสเพิ่มขยายคอมพิวเตอร์ซีเรียลความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ PCI Express เวอร์ชั่นต่างกันจะรองรับอัตราข้อมูลที่ต่างกัน

การกำหนดค่า PCI Express

การกำหนดค่า PCI Express (PCIe) อธิบายถึงการผสมผสานกันของเลน PCIe ที่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงเลน PCH PCIe กับอุปกรณ์ PCIe

# สูงสุดของเลน PCI Express

เลน PCI Express (PCIe) ประกอบด้วยสอง Differential Signaling Pairs สำหรับรับข้อมูล กับสำหรับส่งข้อมูล และเป็นหน่วยพื้นฐานของบัส PCIe # ของเลน PCI Express คือจำนวนทั้งหมดที่รองรับโดยโปรเซสเซอร์

TCASE

อุณหภูมิของเคสคืออุณหภูมิสูงสุดที่ยอมรับได้ที่ Integrated Heat Spreader (IHS) ของโปรเซสเซอร์

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

E2

การซื้อที่ล้าสมัยและการซื้อครั้งล่าสุด

BR

การเปิดจอง (Bookings Release - BR) – สามารถจองสินค้าได้ แต่ยังไม่จัดส่ง

NI

ไม่มีการนำไปดำเนินการ: ไม่มีคำสั่งซื้อ การสอบถาม การเสนอราคา สินค้าส่งคืน หรือการส่งมอบ

โปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel จำหน่ายโปรเซสเซอร์ Intel ในกล่องที่ระบุอย่างชัดเจนจาก Intel เราเรียกโปรเซสเซอร์เหล่านี้ว่าโปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่อง โดยทั่วไปแล้วให้การรับประกัน 3 ปี

โปรเซสเซอร์แบบถาด

Intel จัดส่งโปรเซสเซอร์เหล่านี้ให้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ (Original Equipment Manufacturer - OEM) และโดยทั่วไปแล้ว OEM จะทำการติดตั้งโปรเซสเซอร์ไว้ในอุปกรณ์ Intel เรียกโปรเซสเซอร์เหล่านี้ว่าโปรเซสเซอร์แบบถาดหรือโปรเซสเซอร์สำหรับ OEM Intel ไม่ได้ให้การรับประกันโดยตรง ติดต่อ OEM หรือรีเซลเลอร์ของคุณสำหรับบริการภายใต้การรับประกัน

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel