Intel® RAID Controller SRCSAS18E

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียด SAS RAID Controller with Intel® 80333 IOP @ 500MHz, PCI-express x8, 8P, Supports up to 1GB DDR2 DIMM or AXXRPCM2. Ships with one 256MB DIMM. RoHS Compliant

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 1U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1500ALR End of Life 1U Rack LGA771
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1500ALSASR End of Life 1U Rack LGA771
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630GP End of Life 1U Rack LGA1156
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630GPRX End of Life 1U Rack LGA1156
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1550ALR End of Life 1U Rack LGA771
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1550ALSASR End of Life 1U Rack LGA771

ระบบเซิร์ฟเวอร์แร็ค 2U

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2500ALBRPR End of Life 2U Rack LGA771
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2500ALLXR End of Life 2U Rack LGA771

ระบบเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและเวิร์คสเตชันแบบดั้งเดิม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BCDPR End of Life Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650HCBRPR End of Life Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630HGP End of Life 1U Rack LGA1156
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630HGPRX End of Life 1U Rack LGA1156
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® SC5650SCWS End of Life Pedestal, 6U Rack Option LGA1366

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ตเดี่ยว

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3200SHV End of Life ATX Rack or Pedestal LGA775 ใช่
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3210SHLC End of Life ATX Rack or Pedestal LGA775 ใช่
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3210SHLX End of Life ATX Rack or Pedestal LGA775 ใช่
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3420GPLC End of Life ATX Rack or Pedestal LGA1156 ใช่
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3420GPLX End of Life ATX Rack or Pedestal LGA1156 ใช่
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3420GPV End of Life ATX Rack or Pedestal LGA1156

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์และบอร์ดเวิร์คสเตชันรุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HC End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000PALR End of Life SSI TEB Rack LGA771 ใช่
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000XALR End of Life SSI-TEB Rack LGA771
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000PSLROMBR End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000PSLSASR End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771 ใช่
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000PSLSATAR End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771 ใช่
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000XSLSATAR End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500BC End of Life SSI CEB-leveraged (12" x 10.5") Rack or Pedestal LGA1366 95 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HCT End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ไม่ใช่ 130 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500HCV End of Life SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W
บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® S5520SC End of Life SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA1366 ใช่ 130 W
บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® S5000XVNSASR End of Life SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA771 ไม่ใช่
บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® S5000XVNSATAR End of Life SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA771 ใช่

ผลิตภัณฑ์ RAID

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® RAID Smart Battery AXXRPCM2 End of Life Battery/RMFBU

การสั่งซื้อและความสอดคล้อง

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® RAID Controller SRCSAS18E, Single

  • รหัสการสั่งซื้อ SRCSAS18E

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN5A992C
  • CCATSG134612
  • US HTS8471801000

ข้อมูล PCN/MDDS

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน

ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า

ราคาสำหรับลูกค้าที่แนะนำ (RCP) เป็นแนวทางในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Intel เท่านั้น ราคาสำหรับลูกค้า Intel โดยตรง โดยทั่วไปจะหมายถึงปริมาณการซื้อ 1,000 หน่วย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ราคาอาจแตกต่างกันสำหรับแพ็คเกจประเภทอื่นและปริมาณการจัดส่ง หากจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ราคาที่ระบุคือราคาต่อหน่วย รายการของ RCP ไม่ถือเป็นข้อเสนอของการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการจาก Intel

PA

มีผลล่วงหน้า: คำสั่งซื้ออาจจะได้รับแล้ว แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาหรือยังไม่มีการจัดส่ง

AC

ในสภาวะทำงาน: นี่เป็นส่วนเฉพาะที่อยู่ในสภาวะทำงาน

EN

สิ้นสุดวงจรชีวิต: ได้ทำการประกาศการแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์แล้ว

QR

กักเก็บไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ/ความน่าเชื่อถือ

RS

แก้ไขหมายกำหนดการ

RP

ราคาที่ปลดจากสายการผลิต: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

RT

ปลดจากสายการผลิตแล้ว: ชิ้นส่วนพิเศษนี้ไม่มีการผลิตหรือซื้อและไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลังแล้ว

NO

ไม่มีคำสั่งซื้อหลังจากวันที่ป้อนการสั่งซื้อล่าสุด: ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอายุ ช่วยให้สามารถส่งมอบและส่งกลับได้

OB

เลิกจำหน่าย: มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ไม่มีวัสดุที่สามารถใช้ได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel