Dòng bộ nhớ Intel® Optane™

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Dòng sản phẩm Bộ nhớ Intel® Optane™
(32GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 20nm, 3D Xpoint™)
32 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x2, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.