Intel® Omni-Path Edge Switch Hot Swap Fan Tray Module 100 Series

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Cấu hình cổng Số cổng bên ngoài Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Omni-Path Edge Switch Hot Swap Fan Tray 100 Series Launched Q3'17