Intel® Scalable Memory Buffers

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® C102 Scalable Memory Buffer Discontinued Không 9 W
Intel® C104 Scalable Memory Buffer Discontinued Không 9 W
Intel® C112 Scalable Memory Buffer Discontinued Không 9 W
Intel® C114 Scalable Memory Buffer Discontinued Không 9 W