Chipset Intel® SCH

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Intel® SCH US15X Discontinued 1.1 USB 2.0 2.5 W
Intel® SCH US15WP Discontinued 1.1 USB 2.0 2.3 W
Intel® SCH US15WPT Discontinued 1.1 USB 2.0 2.3 W
Intel® SCH UL11L Discontinued 1.1 USB 2.0 2.3 W
Intel® SCH US15L Discontinued 1.1 USB 2.0 2.3 W
Intel® SCH US15W Discontinued 1.0a USB 2.0 2.3 W