Chipset Intel® SCH

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Tình trạng
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Discontinued 1.1 USB 2.0 2.5 W
Discontinued 1.1 USB 2.0 2.3 W
Discontinued 1.1 USB 2.0 2.3 W
Discontinued 1.1 USB 2.0 2.3 W
Discontinued 1.1 USB 2.0 2.3 W
Discontinued 1.0a USB 2.0 2.3 W