Chipset Intel® dòng 5000

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hub I/O Intel® 5500 Discontinued 1.1 27.1 W
Hub I/O Intel® 5520 Discontinued 1.1/2.0 27.1 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 5100 Discontinued 1.1 25.7 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 5400 Discontinued 1.1 38 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IB Discontinued USB 2.0 4.3 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IR Discontinued USB 2.0 4.3 W
Bộ điều khiển Bộ nhớ Intel® 5000P Discontinued 1.1 30 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 6321ESB Discontinued USB 2.0 12.4 W