Chipset Intel® dòng 3000

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® 3450 Launched 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.9 W
Chipset Intel® 3420 Launched 2.0
Chipset Intel® 3400 Launched 2.0 Không
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 3210 Launched 1.1 21.3 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 3200 Launched 1.1 Không 20 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 3010 Launched 1.1 13.6 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 3000 Launched 1.1 Không 12.7 W