Chipset Intel® dòng 910

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82910GMLE Discontinued 1.1 10.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801FBM Discontinued USB 2.0 3.8 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82915GM Discontinued 1.1 13.9 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82915GME Discontinued 1.1 13.9 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82910GML Discontinued 1.1 10.5 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 915GV Discontinued 1.1 16.3 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801FB Discontinued USB 2.0 3.8 W