Chipset Intel® dòng C610

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® C612 Launched 5 GT/s Gen 2 3.0 and 2.0 7 W