Chipset Intel® dòng C610

Tên sản phẩm
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Không Gen 2 3.0 and 2.0 7 W