Chipset giao tiếp Intel®

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® Communications 8955 Discontinued Gen 2 Endpoint 2.0 20 W
Chipset Intel® Communications 8950 Launched Gen 2 Endpoint 2.0 20 W
Chipset Intel® Communications 8926 Launched Gen 2 Endpoint 2.0 17 W
Chipset Intel® Communications 8925 Discontinued Gen 2 Endpoint 2.0 17 W
Chipset Intel® Communications 8920 Discontinued Gen 1 2.0 12 W
Chipset Intel® Communications 8910 Discontinued Gen 1 2.0 11 W
Chipset Intel® Communications 8903 Discontinued Gen 1 2.0 9.5 W
Chipset Intel® Communications 8900 Discontinued Gen 1 2.0 8.5 W