Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(4,0TB, 2.5 inch PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
4 TB Discontinued 2.5" 7mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(2,0TB, 2.5 inch PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
2 TB Discontinued 2.5" 7mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(2,0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
2 TB Discontinued M.2 22 x 110mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(1,0TB, 2.5 inch PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
1 TB Discontinued 2.5" 7mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(1,0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
1 TB Discontinued M.2 22 x 110mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(500GB, 2.5 inch PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
500 GB Discontinued 2.5" 7mm PCIe 3.1 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.