Chipset Intel® dòng C220

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset C222 Intel® Discontinued 2.0 3.0/2.0
Chipset C224 Intel® Discontinued 2.0 3.0/2.0
Chipset C226 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W