Chipset Intel® dòng C220

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset C226 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset C224 Intel® Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không
Chipset C222 Intel® Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không